Důležité informace pro turisty cestující do Austrálie

Doklady a víza v Austrálii

K cestě do Austrálie jsou občané ČR povinni mít cestovní pas ČR, platný minimálně 6 měsíců od plánovaného data odjezdu z Austrálie, a platné australské vízum (buď e-mail zaslaný ministerstvem imigrace nebo samolepící štítek v cestovním pasu - viz dále). 

O australská turistická víza lze žádat: 1) prostřednictvím internetu 2) prostřednictvím cestovní kanceláře v ČR 3) prostřednictvím australského velvyslanectví 4) prostřednictvím migračního agenta v Austrálii 
ad 1) Podání žádosti a udělení víza prostřednictvím internetu Prostřednictvím internetu lze vyřídit většinu druhů víz i jejich případné prodloužení během pobytu v Austrálii. Všechny typy australských víz a způsob jejich získání lze nalézt na stránkách australského Ministerstva imigrace a občanství. Turistická víza a víza vydávaná za účelem krátkodobé obchodní cesty jsou vydávána bezplatně. Většina ostatních druhů víz je zatížena poplatkem, který lze uhradit platební nebo kreditní kartou žadatele. Žadatel vyplní příslušný elektronický dotazník a vyčká udělení souhlasu, který mu je doručen emailem během několika hodin. V případě, že si nejste jisti, o jaký druh víza máte požádat, můžete vyžít vízového průvodce (Visa wizard), který vám jednoduše poradí s volbou druhu víza. 

Prostřednictvím internetu lze vyřídit následující skupiny víz: a) víza za účelem krátkodobých turistických a obchodních cest Pro turistické či obchodní cesty, jejichž délka nepřesáhne 3 měsíce, lze využít systém eVisitors. Základními podmínkami pro použití tohoto systému jsou turistický nebo obchodní účel cesty do Austrálie, žadatel musí žádost podávat mimo Austrálii, žadatel nesmí trpět tuberkulózou a musí mít čistý trestní rejstřík. Po splnění těchto podmínek bude moci žadatel navštěvovat Austrálii během jednoho roku přičemž každý pobyt může být maximálně 3 měsíce. Během pobytu nesmí žadatel pracovat, ale může studovat po dobu maximálně 3 měsíců. Doba vyřízení žádosti o vízum (tj. doba do doručení elektronického víza e-mailem) se pohybuje od několika hodin do přibližně jednoho dne.
Žádost o vízum můžete podat zde. Rovněž elektronicky lze sledovat stav vyřizování žádosti.

Pro turistické či obchodní cesty, jejichž délka přesáhne 3 měsíce, lze použít systém e676. Pomocí tohoto systému lze požádat o vízum k pobytu do maximálně 12 měsíců či prodloužit již existující vízum vydané tímto systémem. Základními podmínkami pro použití tohoto systému jsou turistický nebo obchodní účel cesty do Austrálie, žadatel musí žádost podávat mimo i v Austrálii, žadatel musím být v dobrém zdravotním stavu, musí být schopen doložit dostatek finančních prostředků na pobyt a musí mít čistý trestní rejstřík. 

Celní předpisy v Austrálii

Pravidla pro leteckou přepravu 
Při letecké přepravě smí cestující přepravovat v příručním zavazadle jen velmi malé množství tekutin, gelů a aerosolových látek. Opatření (od 31.3.2007) se vztahují i na zubní pasty, parfémy, krémy, kosmetiku apod. Tyto látky mohou být přepravovány pouze v nádobkách s max. objemem 100ml, zalepené v průhledném plastikovém sáčku o objemu max. 1 litr (cca 20x20cm). Výjimky budou činěny pouze u přepravy léčiv nutných na cestu a výrobků pro malé děti. O těchto výjimkách budou rozhodovat přímo úředníci provádějící kontrolu. Informace o kontrolách a povolených limitech pro přepravu viz stránky australského ministerstva dopravy. Krátce před příjezdem do Austrálie návštěvník nebo rodina jako celek vyplňuje Incoming Passenger Card. Formulář je nutno vyplnit pravdivě a deklarovat veškeré dovážené položky a to zejména jakékoli druhy potravin v syrovém i konzervovaném stavu; to se týká rovněž potravin, které byly servírovány na palubě letadla. 
Zdůrazňujeme, že kontrola je velmi přísná a nekompromisní a obsah zavazadel je důkladně prověřován. 
Za pokus o porušení předpisů jsou vyměřovány pokuty až do výše několika tisíc australských dolarů. Upozorňujeme, že v Austrálii je velmi přísně postihován nelegální odchyt a vývoz živočichů. Veškeré rostliny a výrobky z nich musí být deklarovány a předloženy k fytosanitární kontrole při příjezdu do Austrálie. 

Úroveň zdravotnictví V Austrálii

Zdravotnictví v Austrálii je velmi kvalitní, ceny jsou však vysoké. 

POZOR! Dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče mezi ČR a Austrálií neexistuje. Doporučujeme před cestou do Austrálie uzavřít pojistnou smlouvu na cestu a dobu pobytu v zahraničí. 

Za návštěvu všeobecného lékaře se platí základní poplatek od AUD 60-80,- výše, za návštěvu odborného lékaře cca AUD 100-150,-, za antibiotika cca AUD 20,-/balení, za 1 den pobytu v nemocnici od AUD 500,- výše, za rentgenové vyšetření AUD 120,-. 

Doporučení 

  • V Austrálii je velmi vysoký výskyt rakoviny kůže způsobený silným slunečním zářením. S ohledem na tuto skutečnost je třeba se při slunění vždy chránit krémy s vysokým UV faktorem a používat tmavé brýle s UV a polarizačním filtrem. Při pobytu na slunci rovněž hrozí nebezpečí úpalu či úžehu. 
  • Při cestách mimo velká města se doporučuje pít pouze balenou vodu. 
  • Při cestách do volné přírody hrozí nebezpečí uštknutí jedovatými hady a pavouky. V tropických vodách hrozí napadení krokodýlem. 
  • V Austrálii se opakovaně vyskytují případy napadení člověka žralokem při koupání či surfování v moři. 
  • Velké nebezpečí hrozí i od smrtelně jedovatých medúz (box jellyfish), které se vyskytují nejhojněji v teplých tropických vodách severního Queenslandu. 
  • V některých oblastech byla zaznamenána napadení divoce žijícími psy dingo. 
  • Při koupání a surfování v moři je třeba dát zvýšený pozor na výskyt nebezpečných proudů, které mohou plavce odtáhnout daleko od pobřeží. 
  • Austrálie je bezpečnou zemí. Je však třeba, aby turisté věnovali pozornost svým osobním dokladům i cenným předmětům a zásadně je nenechávali v autě či bez dozoru. V centrech velkých měst je třeba dát pozor na kapesní krádeže.
  • Při pobytu v Sydney je vhodné se zejména v noci vyhýbat rizikovým čtvrtím Kings Cross a Redfern. 
  • Před cestou do Austrálie se doporučuje pořídit si fotokopie všech důležitých dokladů a uchovávat je zvlášť od originálů. 

Důležitá telefonní čísla 

Policie - tísňové volání - 000 bez poplatku 
Záchranná služba - 000 bez poplatku 
Hasiči - 000 bez poplatku 

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí