+420 272 049 622 PO - PÁ 7:30-15:30
telefon

Kultura a památky Izraele

Díky rozmanité skladbě obyvatelstva má Izrael nesmírně bohatou kulturu. Velkou zvláštností v Izraeli je, že se vše odvíjí od židovského kalendáře. Židovský kalendář je používán jen v Izraeli. Všechen společenský, pracovní i školní život se řídí podle židovských svátků. Šabat je pak oficiálně uznávaným dnem odpočinku.

staré knihyIzraelská literatura

Literatura Izraele je psána převážně v hebrejštině. Hlavní zástupci jsou knihy poezie a prózy. Velké množství knih bylo napsáno v době renesance (polovina 19. století).

Dle zákona jsou vždy dva výtisky každé knihy vydané v Izraeli uloženy v Národní a univerzitní knihovně, které sídlí při Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.
Knihám je věnována v Izraeli velká pozornost. Každoročně je v červnu pořádán Týden hebrejské knihy. Součástí tohoto veletrhu jsou i autorská čtení a prezentace izraelských autorů. Na tomto veletrhu je také udílena prestižní literární cena – Sapirova cena.

Izraelská hudba

Izraelská huba je stejně rozmanitá jako jeho obyvatelstvo. Hudba je ovlivněna i současnými styly.
Světově uznávaná je pak Izraelská filharmonie. Byla založena již roku 1936 a ročně má více než 200 představení. V Izraeli se také narodilo mnoho světově známých hudebníků. Např. Jicchak Perlman a Pinchas Zukerman.
Tradici má v Izraeli také tzv. jidiš divadlo. Nejstarším divadelním spolkem a zároveň národním divadlem je ha-Bima v Tel Avivu.

Svatyně knihyPamátky v Izraeli

Izrael, jakožto malá země, je velice bohatá na památky. Po celém Izraeli najdeme spoustu významných muzeí. Mezi nejznámější patří Izraelské muzeum a Svatyně knihy, ve které jsou umístěny svitky od Mrtvého moře.
Země má také mnoho archeologických nalezišť a vykopávek. Archeologie je v Izraeli významnou disciplínou. Mnohé archeologické objevy jsou cílem turistů.

zeď nářků

 

Nejnavštěvovanějším místem Izraele je bezpochyby Jeruzalém. Toto město je nejposvátnějším místem judaismu i křesťanství. V Jeruzalémě stál Jeruzalémský chrám. V současnosti je zde pouze jeho pozůstatek – Zeď nářků. Jeruzalém je také městem, ve kterém učil, žil, byl ukřižován a pohřben Ježíš Kristus.V Jeruzalémě je také světoznámý Skalní dóm a mešita Al-Aksá.

Druhým nejsvatějším místem judaismu je město Hebron. Podle Tóry je toto město místem posledního odpočinku patriarchů a pramatek. Hebron byl za krále Davida hlavním městem Izraelského království. Ještě za jeho vlády se však hlavním městem stal Jeruzalém.

 

Rodištěm krále Davida a Ježíše Krista je slavný Betlém. Toto místo je také místem posledního odpočinku Ráchel.

NazarethMládí strávil Ježíš Kristus v Nazaretu. Dominantou tohoto starobylého města je překrásná bazilika Zvěstování. Jedná se o největší křesťanský komplex na Blízkém východě.

Dalším často navštěvovaným místem je město Safed. Jedná o další svaté město judaismu. V 15. a 16. století bylo významným centrem studia kabaly.

Turisté milující dějiny vždy zavítají na Masadu. Masada – stará židovská pevnost, se během první židovské války stala posledním místem odporu židovských povstalců proti Římu.

Velmi moderním a často navštěvovaným městem je Tel Aviv. Jedná o pobřežní město, které je v Izraeli největší metropolitní oblastí a finančním centrem.