Důležité informace pro turisty cestující do Mexika

Doklady a víza v Mexiku

Cestovní pas ČR s platností minimálně příštích 6 měsíců. Zpáteční letenka, nebo finanční obnos na zakoupení zpáteční letenky. 

Občan ČR, držitel platného cestovního pasu či cestovního průkazu, může vstoupit na území Spojených států mexických bez víza a pobývat na něm po dobu nepřesahující 180 dnů ode dne vstupu. 

Občané ČR, kteří hodlají pobývat na území Spojených států mexických po dobu delší než 180 dnů nebo tam vstupují za účelem výdělečné činnosti či řádného denního studia, si musí předem opatřit odpovídající povolení a víza na velvyslanectví Mexika v Praze.

Celní předpisy v Mexiku

Počínaje 1. listopadem 2008 jsou všichni pasažéři, kteří přicestují do Mexika mezinárodními lety z Evropy, Asie a Kanady s přípoji na mezinárodní nebo vnitrostátní linky, povinni předložit svá zavazadla k celní kontrole při prvním vstupu na území Mexika. Po odebrání svého zavazadla z dopravníkového pásu se pasažéři dostaví k celní kontrole, tj. zavazadlo jim nebude automaticky přeloženo na let do cílové destinace. 

Osoby starší 18 let mohou bezcelně dovážet 20 krabiček cigaret, 25 doutníků nebo 200 gramů tabáku a až 3 l vína, piva nebo likéru.
 
Pro dovoz psů a koček je nutno mít lékařské potvrzení o dobrém zdravotním stavu a platný očkovací průkaz s potvrzením očkování proti vzteklině (bližší informace podá Velvyslanectví Mexika v Praze). 

Důležité upozornění !!! Platí zákaz dovozu čerstvého ovoce, zeleniny, masných výrobků, chemických farmaceutických a biologických výrobků pro zemědělskou potřebu.

Úroveň zdravotnictví v Mexiku

Dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče mezi Mexikem a ČR není uzavřena. Celkově je zdravotní péče ve Spojených státech mexických na dobré úrovni, je však finančně značně náročná. 
Veškeré náklady zdravotního ošetření je třeba zdravotnímu zařízení, případně ošetřujícímu lékaři, hradit na místě v hotovosti, přičemž následná refundace pojišťovnou je možná jen v případě, že k ošetření dojde ve smluvním zdravotnickém zařízení pojišťovny. 

Specifika Mexika

 • Vezměte si s sebou léky, které běžně užíváte, doporučujeme vzít si léky na zvýšenou teplotu, bolesti hlavy a střevní potíže 
 • Teploty jsou zde vysoké a v zimě jsou velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí.
 • Období dešťů nastává v závislosti na zeměpisné poloze v měsících květen - září.
 • Doporučujeme, aby se turisté pohybovali po Mexiku ve skupině alespoň tří osob, rozdělili a uschovali své finanční prostředky na několika místech a kromě dokladů disponovali také jejich fotokopiemi. 
 • Nedoporučuje se pohybovat po městě - především Mexico City - v noci, navštěvovat odlehlá místa, nosit při sobě cennosti či větší finanční obnosy a nocovat v přírodě. 
 • Je zapotřebí dbát zvýšené ostražitosti a dobře uvážit místa, která navštívit.
 • Všeobecně také platí, že je zapotřebí se vyhýbat konfliktům, ať v nočních klubech nebo při politických demonstracích. 
 • Upozorňujeme, že ceny služeb jsou většinou na propagačních materiálech uváděny bez daní, tzn. je potřeba ujistit se o konečné částce za služby před jejich využitím. 
 • Spropitné činí 10-15 % podle vlastního uvážení a ve většině případech není zúčtováváno v ceně. 
 • V souvislosti s místními hygienickými podmínkami se doporučuje pít pouze balenou vodu, loupat veškeré ovoce a zeleninu, a nestravovat se u pouličních stánků nebo v pochybných restauracích. 
 • Studenti by neměli cestovat do Mexika bez mezinárodního studentského průkazu ISIC, protože po jeho předložení je poskytnut zdarma nebo se slevou vstup do muzeí a turisticky zajímavých objektů. Sleva se poskytuje z jízdného autobusem a vlakem.
 • V celých Spojených státech mexických je elektrické napětí 110 V a zásuvky jsou uzpůsobeny pro zástrčky s plochými konektory. 
 • Je zakázáno sbírat a vyvážet volně rostoucí rostliny, jejich plody a semena (jedná se o trestný čin s trestní sazbou 1-9 let odnětí svobody), korály a lovit a vyvážet živočichy a výrobky z nich (např. želvoviny). 
 • Je zakázán vývoz archeologických předmětů, historických písemností a památek.

Důležitá telefonní čísla

Policie - 060 
První pomoc - 065 nebo 066 
Hasiči - 068 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí