Dovolená 2021 Budapešť

NOVINKA

Termín zájezdu 10.09.2021 - 12.09.2021
Doprava Autobusem
Typ zájezdu Poutní zájezd
Ubytování Hotel
Strava Dle programu
Destinace Maďarsko
Cena včetně
poplatků
5 500 Kč
220 €

* Cena je kalkulovaná do 25 Kč/EURO

Základní info o zájezdu

Biskupové Čech, Moravy a Slezska zasílají věřícím svůj list s pozvánkou k nadcházejícímu eucharistickému kongresu v Budapešti.

Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres.

Eucharistický kongres vyvrcholí ve dnech 11. a 12. září., v sobotu bude Kardinál Péter Erdő sloužit mši na Kossuthově náměstí a poté povede eucharistické procesí na Náměstí hrdinů. Na tomto náměstí bude eucharistický kongres následujícího dne zakončen bohoslužbou s papežem Františkem.

ODJEZD: 10. 9. v ranních / dopoledních časech z různých míst, zejména velkých měst jako např. Hradec Králové, Česká Třebová, Svitavy, Olomouc, Brno, dle zájmu i Praha. Přesné časy a nástupní místa budou sděleny cca 4 týdny před odjezdem.

NÁVRAT: 12. 9. v podvečerních až večerních hodinách po stejné trase jako při nástupu.

UBYTOVÁNÍ: 2 x v Budapešti v kvalitním *** hotelu Ibis Budapest Heroes Square – skvělá poloha hotelu v kulturním srdci Budapešti vedle městského parku a Náměstí hrdinů, vynikající spojení veřejné dopravy s centrem města (stanice metra Hősök tere je vzdálená pouhých 50 metrů), Náměstí hrdinů je místem vrcholu a zakončení celého kongresu – mše svatá celebrovaná Svatým otcem Františkem.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné zaslat řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu, lze zaslat poštou, oskenovanou emailem nebo faxem, a uhradit zálohu ve výši 2 000 Kč / 80 € / osoba, po připsání zálohy na náš účet zašleme potvrzenou kopii smlouvy na Vaši adresu/ email. Lze uhradit i celou cenu zájezdu.

Přibližně 1 měsíc před odjezdem obdržíte finální pokyny a další praktická sdělení k zájezdu. Cena zájezdu je kalkulována do 25 Kč / € (v případě platby v Eurech).

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník, růženec, fotoaparát, baterka, zcela orientační kapesné ve výši alespoň 70 €, stravu během dne lze bez problému obstarat na místě (různá bistra, rychlá občerstvení) doporučíme, poradíme přímo na místě, občané ČR mohou vstupovat na území Maďarska s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Zároveň vás budeme včas informovat o aktuálních podmínkách vstupu do Maďarska ve smyslu pandemických předpisů.

Jsme připraveni kdykoliv zodpovědět případné nejasnosti a dotazy - tel. i písemně. Jedná se o vyloženě poutní zájezd církevního charakteru s bohatým duchovním obsahem, který budou doprovázet naši biskupové a řada katolických kněží. 

 

AVE MARIA!

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu do Budapešti a zpět, 2 x ubytování v *** hotelu v blízkosti stanice metra Hősök tere, 2 x snídaně, pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše krytí 3,5 mil. Kč, servis průvodce, duchovní doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: stravu (mimo výše uvedené), pojištění stornopoplatků (nepovinné) 180 Kč / 8 € / os. / pobyt, osoby do 18 let 160 Kč / 7 € / os. / pobyt – v případě zájmu je nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, bližší informace a podmínky na https://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK), jízdné hromadnou dopravou po Budapešti, zejména metro, které momentálně stojí cca 1 650 ft (cca 120 Kč) / 24 hodin ( https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/arak/napijegy/) a případné vstupy do zpoplatněných objektů.

Program zájezdu

1. den

10.9. – příjezd do Budapešti, společná česká mše svatá v odpoledních/podvečerních hodinách ve vybraném kostele v Budapešti (patrně v kostele sv. Alžběty), mládež ze všech zemí má svůj program určený výhradně pro mládež, možnost zapojení se do tohoto programu, ubytování, volný večer

2. den

po snídani účast mezinárodním programu Roku rodiny na Margaret Island, odpoledne mše svatá celebruje otec kardinál Péter Erdo, eucharistické procesí se svícemi a závěrečné požehnání na Náměstí hrdinů

3. den

po snídani pohodový přesun (cca 200 metrů) na Náměstí hrdinů na papežskou mši svatou (11:30 hod.), cca ve 14:00 hod. odjezd zpět do České republiky

Mimo tento program vyplníme jakoukoliv časovou mezeru, která se naskytne, prohlídkou zajímavých pamětihodností Budapešti (bude upřesněno).

Zážitky cestovatelů

Uživatelé zatím nevložili žádný zážitek.