Dovolená 2021 Budapešť

NOVINKA

Termín zájezdu 12.09.2021 - 12.09.2021
Doprava Autobusem
Typ zájezdu Poutní zájezd
Ubytování Bez ubytování
Destinace Maďarsko
Cena včetně
poplatků
1 300 Kč
52 €

* Cena je kalkulovaná do 25 Kč/EURO

Základní info o zájezdu

Cestovní kancelář AVETOUR s. r. o. ve spolupráci s Českomoravskou Fatimou Koclířov pořádají jednodenní poutní cestu do Budapešti s účastí na bohoslužbě Mezinárodního eucharistického kongresu, které bude předsedat Svatý otec František.

Biskupové Čech, Moravy a Slezska zasílají věřícím svůj list s pozvánkou k nadcházejícímu eucharistickému kongresu v Budapešti. 

Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres.

ODJEZD: neděle 12. 9. v brzkých ranních hodinách pravděpodobně takto: BUS 1 po trase Hradec Králové, Česká Třebová, Svitavy, Brno a BUS 2 na trase Svitavy, Olomouc, Brno – přesné časy a nástupní místa sdělíme cca 1 měsíc před odjezdem, účast na papežské mši svaté na Náměstí hrdinů (11:30 hod.), cca ve 14:00 hod. odjezd zpět do České republiky.

NÁVRAT: 12. 09. ve večerních hodinách po stejné trase jako při nástupu.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné zaslat řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu, lze zaslat poštou, oskenovanou emailem nebo faxem, a uhradit celou cenu zájezdu, po připsání zálohy na náš účet zašleme potvrzenou kopii smlouvy na Vaši adresu / email. Přibližně 1 měsíc před odjezdem obdržíte finální pokyny a další praktická sdělení k zájezdu. Cena zájezdu je kalkulována do 25 Kč / € (v případě platby v Eurech).

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník, růženec, fotoaparát, kapesné, stravu během dne lze bez problému obstarat na místě (různá bistra, rychlá občerstvení) doporučíme, poradíme přímo na místě, občané ČR mohou vstupovat na území Maďarska s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Zároveň vás budeme včas informovat o aktuálních podmínkách vstupu do Maďarska ve smyslu pandemických předpisů.

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu do Budapešti a zpět, pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše krytí 3,5 mil. Kč, servis průvodce, duchovní doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: stravu, pojištění stornopoplatků (nepovinné) 130 Kč / 6 € / os. / pobyt, osoby do 18 let 120 Kč / 5 € / os. / pobyt – v případě zájmu je nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, bližší informace a podmínky na https://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK)

Zážitky cestovatelů

Uživatelé zatím nevložili žádný zážitek.