+420 272 049 622 PO - PÁ 7:30-15:30
telefon

Dovolená 2024 Izrael, Palestina

Termín zájezdu 29.02.2024 - 10.03.2024
Doprava Letecky
Typ zájezdu Poznávací zájezd
Ubytování Hotely
Strava Polopenze
Destinace Palestina , Izrael
Cena včetně
poplatků
32 990 Kč
(1 410 €)

Základní info o zájezdu

ODLET: 29. 2. z Prahy z Letiště Václava Havla.

PŘÍLET: 10. 3. do Prahy na Letiště Václava Havla.

PROGRAM: 10 pobytových dnů v Izraeli, návštěva biblických a historických míst např.: Jericho, starý i nový Jeruzalém, Betlém, Nazaret, Akko, Safed, Haifa-Karmel, Golanské výšiny, Kána Galilejská, Kafarnaum, Tabgha, hora Pokušení, biblická řeka Jordán, lanovkou pevnost Masada, Nábi Musa, národní park En Gedi, Wadi Quelt, Mar Saba, pevnost Herodium, Caesarea Přímořská, Tel Aviv, Jaffa, 2x koupání v Mrtvém moři – ideální pro neplavce a ve Středozemním moři + plavba lodí po Galilejském jezeře.

UBYTOVÁNÍ: 2x v Tiberiasu / Nazaretu, 7x v Betlémě v příjemných *** hotelech (místní klasifikace) s polopenzí ve dvou až třílůžkových pokojích, manželé a jinak příbuzní vždy na 2lůžkových pokojích.

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli a Palestině doprava turistickým autobusem.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme cestovní smlouvu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu v minimální výši 990 Kč / 42 € / osoba, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. osobně nebo skenovanou emailem, po obdržení platby potvrdíme kopii smlouvy zpět, záloha ve výši 15 000 Kč / 640 € / osoba je splatná do 19. 12. 2023, doplatek prosíme uhradit do 15. 1. 2024, finální pokyny a informace k odletu obdržíte cca 3 týdny před odletem, minimální platnost cestovního dokladu je 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována do 22 Kč / USD a do 23,50 Kč / € (pro úhradu v Eurech), minimální počet účastníků: 40.

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je občas situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, v tomto termínu denní teploty kolem 22–28 °C (podle lokality), Mrtvé moře 25 °C, Středozemní moře 20 °C, vhodné jsou i boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 300 USD, oblečení volte s ohledem na výše uvedené předpokládané denní teploty, aktuální počasí doporučujeme ověřit několik dní před odletem např. zde

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha, autobus v Izraeli, vstup na pevnost Masada včetně obou cest lanovou dráhou, 9x ubytování s polopenzí, 1x oběd, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, servis průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE: příplatek 160 USD (vstupy do všech vybraných objektů, plavba po Galilejském jezeře, bakšiš pro všechny zaměstnance hotelu, bakšiš pro řidiče autobusu, servis místního průvodce) - platí se až v Izraeli v USD, * cestovní pojištění + připojištění storna zájezdu 700 Kč / 30 € / os. / pobyt NEBO cestovní pojištění 400 Kč / 18 € / os. / pobyt – vybranou variantu je nutné označit ve smlouvě a uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pozdější úhradu nelze akceptovat), podmínky na https://www.avetour.cz/pojisteni.html, jednolůžkový pokoj za 7 990 Kč / 340 € / pobyt.

Trasa zájezdu

Program zájezdu

1. den

29. 2. čtvrtek – sraz všech účastníků je v 19:00 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, u prosklené stěny na konci terminálu, dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, vlastní odlet je v 22:05 hod., přílet do Tel Avivu ve 02:45 hod. místního času.

2. den

1. 3. pátek - po přistání v Tel Avivu (náročnější den!) odjezd na sever, zrána Akko - starobylé přístavní město ležící za hradbou věkovitých zdí - jedno z nejmalebnějších městských historických center Izraele - procházka Starým Městem, možnost chutné a cenově dostupné snídaně, pohoří Karmel (Haifa) - jeskyně proroka Eliáše s překrásnou bazilikou, spanilá vyhlídka na Haifu a Bahajské zahrady (zvenku), Kána Galilejská - místo prvního zázraku Krista, proměnění vody ve víno v Káně, kolem 14:00 - 15:00 hod. ubytování, relax, volný program, Tiberias/Nazaret - večeře, nocleh.

3. den

2. 3. sobota - snídaně, posvátné židovské město Safed - jedno ze čtyř posvátných center judaismu, romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, Golanské výšiny, Banias - Caesarea Filipova místo příslibu Petrova Primátu, prameny Jordánu, návštěva jedinečného vinařství Golan Heights Winery s ochutnávkou a možnosti nákupu skvělých vín, Tiberias/Nazaret - večeře, nocleh.

4. den

3. 3. neděle – snídaně, Kafarnaum – dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům apoštola Petra + stará působivá synagoga, Tabgha – nasycení zástupů – zázračné rozmnožení chleba a ryb, nejzachovalejší a nejstarší mozaiky ze 4. století n. l., hora Blahoslavenství – hora Osmera Blahoslavenství – Ježíšovo „Horské“ kázání, individuálně oběd na břehu Galilejského jezera – ryba sv. Petra, plavba lodí po Galilejském jezeře, Jardenit - biblická řeka Jordán, Betlém – večeře, nocleh.

5. den

4. 3. pondělí – snídaně, Megido – starozákonní biblické významné město, v křesťanské tradici ztotožněné s Armagedonem, tato magická lokalita čítala na 20 osídlení, dodnes je torzálně dochované tzv. Vozové město s 30 m dlouhým podzemním tunelem, Caesarea Přímořská - ohromující „trosky“ antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Piláta Pontského, působili zde i apoštol Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), prohlídka staré Jaffy, která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, přístav Jaffa využíval už i král Šalamoun před 3.000 lety při importu cedrového dřeva z Libanonu, kostel sv. Petra, socha velryby s Jonášem „v břiše“, pro „otužilce“ možné i kratší vykoupání na městské pláži v Tel Avivu Betlém - večeře, nocleh.

6. den

5. 3. úterý - snídaně, návštěva kláštera Mar Saba, kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, nelze ani mužům garantovat návštěvu zevnitř, ženy mají vstup zapovězený - toto úžasné místo žádné jiné CK nenavštěvují, jedinečný pochod - procházka panoramatickým údolím nad Mrtvým mořem, poté Herodium - jedna z významných pevností - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti - jedinečný zážitek, po poledni oběd v orientální restauraci v centru Betléma - odpoledne bazilika a místo Narození Ježíše Krista, Mléčná jeskyně s kojící Madonou, poté možnost nákupu levných suvenýrů z olivového dřeva, osobní volno, Betlém - večeře, nocleh.

7. den

6. 3. středa – snídaně, překrásné údolí Wádi Quelt - místo s extrémními klimatickými podmínkami, překrásná vyhlídka do údolí - poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma - Judská poušť, Masada - pevnost - Herodův palác, který sloužil králi i coby bezpečný úkryt před obávanou egyptskou Kleopatrou (již v ceně vstupů + obě cesty lanovkou), úchvatné místo nad Mrtvým mořem - místo posledního odporu ve válce židovské - symbol izraelské svobody a nezávislosti, koupání v Mrtvém moři v příjemném letovisku Ein Bokek, Betlém – večeře, nocleh.

8. den

7. 3. čtvrtek – snídaně, Jeruzalém - Chrámová hora - dominanta starého města, kde stál tzv. první a druhý jeruzalémský Chrám, místo biblické hory Moria, skvosty umajjovské architektury mešita Al-Aksa a Skalní dóm, vyhlídka na Olivetskou horu, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, odpoledne moderní Jeruzalém - možnost oběda v atmosféře moderního Jeruzaléma, návštěva největší a nejslavnější jeruzalémské tržnice Machane Jehuda, Mea Shearim – proslulá městská čtvrť ortodoxních židů, poté návštěva Izraelského muzea, které uchovávájí vzácné Kumránské svitky – nejstarší biblické rukopisy, starověké, středověké i moderní umění, jedinečný model starověkého Jeruzaléma, Betlém - večeře, nocleh.

9. den

8. 3. pátek - snídaně přírodní rezervace En Gedi se specifickou faunou a flórou – krásná kaskádovitá jezírka a tzv. Davidův vodopád (možnost vykoupání), Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, hora Pokušení - vyhlídka ke skalnímu řecko-ortodoxnímu klášteru do míst, kde se Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání, Tel Jericho - nejstarší zaznamenané neolitické osídlení, sahající až 8.000 let před letopočet, koupání v Mrtvém moři (cca 2-3 hodiny) asi v osadě Newe Midbar nedaleko Jericha, Betlém - večeře, nocleh.

10. den

9. 3. sobota – snídaně, Jeruzalém - panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém, chrám Dominus Flevit - Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma, chrám Smrtelné úzkosti Krista v Getsemanské zahradě, chrám Hrobu Panny Marie, Jidášova jeskyně zrady, poté přesun přes údolí potoka Cedron do Starého města - Litostrotos - podzemní kanály Jeruzaléma - zbytky Antoniovy pevnosti, Hadriánův oblouk – Ecce Homo, Křížová cesta (Via Dolorosa), po které kráčel Kristus před svou smrtí, kaple Bičování a Odsouzení Pontským Pilátem - Golgota - chrám Božího hrobu - místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, Cardo - stará římská obchodní ulice, kopie mozaiky Jeruzaléma z Madaby, židovská čtvrť se synagogou Churva, průchod městem k Jaffské bráně, krátký rozchod, nákupy, bazar, odpoledne hora Sion - Caenaculum - místo ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition - Bazilika zesnutí panny Marie, tradiční hrob krále Davida, slavnostní večeře na závěr pobytu v Betlémě včetně posezení u skleničky vína místní značky Cremisan, Betlém – nocleh.

11. den

10. 3. neděle – snídaně kolem 08:30 hod. dopoledne volný program (osobní volno) v Betlémě, kolem 13:00 hod. odjezd na letiště, odlet z Tel Avivu v 17:45 hod. s příletem do Prahy na Letiště Václava Havla ve 20:55 hod. místního času.


* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu, reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek
* Denní program může mít ještě jiný časový sled
* Výklad k pevnosti Masada v autobuse či před objektem
* CK AVETOUR si vyhrazuje právo odmítnout účast na zájezdu klientovi, který nebude řádně pojištěn (není podmínkou pojištění přímo u CK)

Zážitky cestovatelů

Vojtěch Havel

28.07.2023

Izrael

Izrael + Jordánsko 30.6.-10.7.2023

Vážení, dovolte mi touto cestou poděkovat za uspořádání zájezdu. V Izraeli jsme již s vámi byli podruhé a opět jsme byli celá rodina nadšeni jak z programu / obohaceného i návštěvou úžasné jordánské Petry a pouště Wadi Rum /, tak průvodcem panem ing. Moravcem, který svými zasvěcenými komentáři o historii i současnosti oblasti umocnil naše cestovatelské zážitky a vyvolal u nás zájem se tématem Blízkého východu dále zabývat. Vážíme si, že zaměstnáváte takto fundované průvodce / podobnou dobrou zkušenost máme i s paní Mgr. Benešovou ze zájezdu před 12 roky/. S velkým díky, Havlovi

Petra Šmigurová

27.07.2023

Izrael

Dovolená Jordánsko, Palestina a Izrael - květen 2023

7.- 18.5.23 jsem se s vaší cestovní kanceláří zúčastnila poznávacího zájezdu do Jordánska, Palestiny a Izraele. Chtěla bych touto cestou poděkovat vám, za skvěle sestavený program, ale hlavně našemu panu průvodci Nemerovi za jeho vynikající znalosti a povídání a péči o nás všechny, i když to s námi někdy neměl jednoduché. Vše ale zvládl s nadhledem a humorem sobě vlastním. Nemo, děkuji. Díky tomu všemu se pro mne dovolená stala neskutečným zážitkem a předčila všechna má očekávání.

Jitka Rídlová

17.07.2023

Izrael

Poznávací zajezd Jordansko,Izrael,Palestina

Zúčastnila jsem se poznávacího zájezdu do Izraele,Jordánska a Palestiny a za mě dávám 1*. Zájezd byl velmi dobře připraven, vedoucí zájezdu byl nabitý informacemi a ubytování a strava byla na dobré úrovni. Určitě to nebyl můj poslední zájezd s Avetourem. Jitka Rídlová