Dovolená 2022 Izrael, Palestina - nový okruh

NOVINKA

Termín zájezdu 10.11.2022 - 23.11.2022
Doprava Letecky
Typ zájezdu Poznávací zájezd
Ubytování Hotely
Strava Polopenze
Destinace Izrael , Palestina
Cena včetně
poplatků
35 990 Kč
1 440 €

* Cena je kalkulovaná do 25 Kč/EURO

Základní info o zájezdu

ODLET: 10. 11.  z Prahy z Letiště Václava Havla

PŘÍLET: 23. 11. do Prahy na Letiště Václava Havla

PROGRAM: 13 pobytových dnů v Izraeli a Palestině, návštěva biblických a historických míst např.: Jericho, Jeruzalém, Betlém, Akko, Nazaret, Haifa, Bahajské zahrady, Sefforis, osada Kacrin, přírodní rezervace Gamla, Golanské výšiny, Kána Galilejská, Kafarnaum, Tabcha, biblická řeka Jordán, pevnost Masada, Nabi Musa, Chamat Tverja, Beit Šean, památník holokaustu Jad Vašem, Wádi Quelt, pevnost Herodium, Tel Aviv, Jaffa, koupání v Mrtvém moři - ideální pro neplavce, termální lázně Tiberias, plavba lodí po Galilejském jezeře

UBYTOVÁNÍ: 4x v Nazaretu/Tiberiasu, 8x v Betlémě v příjemných hotelech s polopenzí ve dvou až třílůžkových pokojích, manželé a jinak příbuzní vždy na dvoulůžkových pokojích, v případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli a Palestině doprava turistickým autobusem

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je třeba uhradit zálohu v minimální výši 990 Kč / 40 Eur / os, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. i osobně nebo skenovanou e-mailem, nebo faxem 494 377 654, po připsání zálohy (platby) na náš účet potvrdíme kopii smlouvy zpět, záloha 15 000 Kč / 600 Eur / os. je splatná do 31. 8. 2022, doplatek zájezdu je splatný do 26. 9. 2022, aktuální informace k cestám do zahraničí v souvislosti s covid-19 naleznete ZDE, finální pokyny a informace k odletu obdržíte cca měsíc před odletem, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována do 22 Kč / USD a do 25 Kč / Euro, minimální počet účastníků: 40

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, v tomto termínu denní teploty kolem 19 - 26°C (podle lokality), Mrtvé moře cca 24°C, vhodné jsou i boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 300 USD, oblečení volte s ohledem na výše uvedené předpokládané denní teploty, aktuální počasí doporučujeme ověřit několik dní před odletem např. ZDE

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha, turistický autobus v Izraeli a Palestině, 12x ubytování s polopenzí, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, servis průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: příplatek 200 USD / os. (vstupy do všech vybraných objektů, plavba po Galilejském jezeře, bakšiš pro všechny zaměstnance hotelu, bakšiš pro řidiče autobusu, asistence místního průvodce) - platí se až v Izraeli v USD, *pojištění léčebných výloh v zahraničí 510 Kč / 21 €/ os. / pobyt, pojištění léčebných výloh v zahraničí + pojištění stornopoplatků 810 Kč / 33 € / os. / pobyt - v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni.html - u každého zájezdu - pojištění), příplatek za jednolůžkový pokoj 8 990 Kč / 360 €, fakultativně lanovkou na pevnost Masada (15 USD), fakultativně lázně Tiberias (15 USD)

Trasa zájezdu

Program zájezdu

1. den

10. 11. čtvrtek – sraz všech účastníků je v 18:45 hod. na Letišti Václava Havla v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, na konci terminálu u prosklené stěny, vlastní odlet je v 22:00 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol.

2. den

11. 11. pátek – po přistání ve 2:40 hod. místního času ráno autobusový transfer z Tel Avivu podél pobřeží na sever země. Caesearea přímořská – noční prohlídka akvaduktu, Haifa – největší přístav v Izraeli, karmelitánská bazika Stella Maris, jeskyně proroka Eliáše, vyhlídka na haifský záliv a Bahajské zahrady – světové centrum náboženství Bahaj, Akko – starobylé přístavní město, jedno z nejmalebnějších městských historických center Izraele – procházka starým městem a dodnes funkčním přístavem, prohlídka bývalé křižácké pevnosti s podzemním únikovým tunelem ze 13. století, pozdě odpoledne ubytování Nazaret/Tiberias – večeře, nocleh.

3. den

12. 11. sobota – snídaně, Sefforis – archeologické vykopávky starověkého města s pozůstatky synagogy s mozaikovým kobercem z 5. století, Nazaret – kratší procházka městem, monumentální basilika Zvěstování Panně Marii, uvnitř pozůstatky domu Mariiných rodičů – krypta, kostel sv. Josefa, Megido – biblické významné město, v křesťanské tradici ztotožněné s Armagedonem, lokalita čítala na 20 osídlení, dodnes je torzálně dochované tzv. vozové město s 30 m dlouhým podzemním tunelem, Bejt Šearim – podzemní systém katakomb se starověkými židovskými hrobkami, Kána galilejská – kostel připomínající Ježíšův zázrak, kdy na svatbě proměnil vodu ve víno, Nazaret/Tiberias – večeře, nocleh.

4. den

13. 11. neděle – snídaně, celý den Golanské výšiny – přírodní rezervace Gamla včetně nejvyššího vodopádu v Izraeli a pozůstatky stejnojmenného starověkého města se zbytky antické synagogy, megalitické stavby dolmenů, návštěva vinařství v osadě Kacrin (možnost ochutnávky místních vín), vyhlídka na hranicích do Sýrie, Majdal Šams – drúzské město na úpatí nejvyšší izraelské hory Hermon, Kirjat Šmona – nejsevernější město v Izraeli, průjezd přírodní rezervací Chula, Nazaret/Tiberias – večeře, nocleh.

5. den

14. 11. pondělí – snídaně, Hora Arbel – vyhlídka na Galilejské jezero a pozůstatky starověké synagogy, Kafarnaum – dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, dolní Tabcha – benediktinský kostel s mozaikou připomínající Ježíšův zázrak rozmnožení chleba a ryb, horní Tabcha – Petrův primát, projížďka na lodi po Galilejském jezeře, odpočinek a relax v termálních lázních v Tiberias (extra vstup) – vnitřní i venkovní bazén, pára, sauna, teplota vody cca 33 stupňů, Nazaret/Tiberias – večeře, nocleh.

6. den

15. 11. úterý – snídaně, Chamat Tverja – archeologické vykopávky a pozůstatky synagogy z 3. – 4. století s mozaikovým kobercem se zodiakem, Jardenit – připomínka Ježíšova křtu na řece Jordán, Bejt Alfa – pozůstatky starověké synagogy v kibucu, který spoluzaložili čeští přistěhovalci, archeologický park Beit Šean – se může pochlubit historií starou celých 4 500 let – 18 navršených měst „na sobě“, Beit Šean mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, cesta podél jordánských hranic, Betlém – večeře, nocleh.

7. den

16. 11. středa – snídaně, celodenní program v Betlémě – procházka městem, bazilika a místo narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, bývalý klášter sv. Jeronýma, Mírové centrum s muzeem betlémů, Mléčná jeskyně, Betlém – večeře, nocleh.

8. den

17. 11. čtvrtek – celý den Jeruzalém – Chrámová hora – Skalní dóm – hlavní dominanta Jeruzaléma (podmíněno časovou a politickou situací), mešita Al-Aksa – biblická hora Moria, autentické místo prvního i druhého židovského chrámu, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, židovský čtvrť – synagoga Churva, římské cardo, hora Sion – Caenaculum, chrám ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition – místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida, odpoledne Jad vašem – památník holokaustu a zahrada spravedlivých, Betlém – večeře, nocleh.

9. den

18. 11. pátek – snídaně, výjezd do Judské pouště, dopoledne vyhlídka na údolí Wádi Quelt, podél wádí Ježíš naposled kráčel z Jericha do Jeruzaléma – místo s dramatickými klimatickými podmínkami, Nabi Musa – mešita s hrobkou připomínající Mojžíše, zastávka u odpočívadla v nadmořské výšce 0 metrů nad mořem, Jericho – vyhlídka na Klášter pokušení, Tel as Sultán – archeologické vykopávky datované do 8.500 př. n. l., odpoledne odpočinek, případně koupání u Mrtvého moře na pláži Kalja (léčivé černé bahno přímo na břehu), Betlém – večeře, nocleh.

10. den

19. 11. sobota – snídaně, celý den prohlídka Jeruzaléma, dopoledne Olivová hora, panoramatický výhled na město, chrám Dominus Flevit – Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu města, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, chrám Smrtelné úzkosti (bazilika Národů), přesun přes údolí potoka Cedron do Starého města – Křížová cesta (Via Dolorosa), chrám Odsouzení a Bičování Krista, Rakouský hospic – kaple s českými patrony, odpoledne Golgota – chrám Božího hrobu, místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, Betlém – večeře, nocleh.

11. den

20. 11. neděle – snídaně, prohlídka Izraelského národního muzea v Jeruzalémě, archeologické, historické a umělecké expozice, pavilon se svitky z Mrtvého moře, model Jeruzaléma přibližující město před dobytím Římany v roce 70 n. l., Davidsonovo archeologické centrum poblíž Zdi nářků, Betlém – večeře, nocleh.

12. den

21. 11. pondělí – snídaně, celý den u Mrtvého moře, Kumrán – místo nálezu svitků v roce 1947, velice důležitých pro biblické bádání, jeden z největších archeologických nálezů 20. století, pevnost Masada (vstup, lanovka extra) – Herodův palác, kde se mimo jiné ukrýval i před obávanou královnou Kleopatrou, místo posledního odporu ve válce židovské, symbol izraelské svobody, nezávislosti a heroismu, Betlém – večeře, nocleh.

13. den

22. 11. úterý – snídaně, prohlídka Bejt Guvrin – starověká nekropole plná podzemních katakomb a hrobek, návštěva Tel Avivu, prohlídka staré Jaffy, která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, přístav Jaffa využíval už i král Šalamoun před 3.000 lety při importu cedrového dřeva z Libanonu, socha velryby s Jonášem „v břiše“, kostel. sv. Petra, výhled na městskou pláž Středozemního moře, Bílé město – funkcionalistické domy ze 30. a 40. let 20. století, Betlém – večeře, nocleh.

14. den

23. 11. středa – snídaně, Pastýřská pole v Bejt Sahur – kostel a jeskyně připomínající zjevení anděla pastýřům, Herodium – jedna z významných pevností – luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), možnost oběda v malebné orientální restauraci v centru Betléma, odpoledne odjezd na letiště do Tel Avivu, odlet v 17:45 hod. s příletem do Prahy na Letiště Václava Havla ve 20:55 hod.


* CK AVETOUR s.r.o. si vyhrazuje právo k případné změně v programu, reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst
* CK AVETOUR si vyhrazuje právo odmítnout účast na zájezdu klientovi, který nebude řádně pojištěn (není podmínkou pojištění přímo u CK)

Zážitky cestovatelů

Petra Průšová

26.05.2022

Izrael

Izrael + Palestina

1. Náš průvodce Antonín Vavřík je borec nadupaný informacemi, se kterým je jako nášup sranda. 2. Program byl neskutečně nabitý, pro každého něco. 3. Ubytování příjemné, vařili dobře, šefik byl moc mily. 4. Pokud nemáte partu se kterou byste jeli, je to úplně jedno, celá akce je organizovana ve velmi friendly duchu. Nic neřešte a proste jeďte. 5. Na tyhle zážitky nikdy nezapomenu. Jestli mi nevěříte, jeďte se tam podívat. 6. Očekávání byla velká, realita ještě lepší. 7. Náš řidič autobusu byl fešák. 8. Jeďte!!!!!! Díky za vše, AveTour, těším se na dalším zájezdu! Petra

Helena Knappová

19.05.2022

Izrael

Izrael, Palestina, Jordánsko, Eilat, 27.4. - 8.5.2022.

Chci Vám a celé Vaší c.k. poděkovat za skvěle sestavený program a zajištění celé cesty. Každý den byl nadupaný stále novými a krásnými zážitky - zájezd zcela naplnil nebo i předčil moje očekávání. Myslí, že k tomu přispěla i osobnost našeho narychlo změněného průvodce - Radka Hejreta, jemuž patří obrovské ocenění. Byl perfektní - ve všem!. Radek Hejret zvládal na jedničku s hvězdičkou všechny standardní i nestandardní situace během zájezdu. Je to velmi zkušený průvodce s obrovským přehledem ve všech důležitých oblastech týkající se naší cesty. Načerpali jsme od něj spousty informací o kultuře, historii, současnosti, lidech, zemi, přírodě atd. Byl ochotný kdykoliv cokoliv řešit, vystupoval profesionálně a zároveň nesmírně lidsky a empaticky vůči všem účastníkům zájezdu bez rozdílu. Patří mu obrovské díky, určitě bych s ním ráda podnikla i nějaký zájezd v budoucnu více zaměřený pouze na Izrael.

Petr Červenka

18.05.2022

Izrael

Izrael, Palestina a Jordánsko

Posílám zpětnou vazbu ohledně absolvovaného zájezdu do Izraele a Jordánska. Byli jsme s ženou velmi spokojeni. A zvláště oceňujeme dvě věci, které byly nadstandardní: -sluchátka. Pro mne byla klíčová, vzhledem k tomu, že trochu hůře slyším. Neuvažujete zavést je do všech poznávacích zájezdů? Klidně si připlatím. Myslím, že stejný názor měli i ostatní. -průvodkyně. Český průvodce s dobrou angličtinou je fajn, ale průvodce (tedy průvodkyně), která má navíc i znalost místního jazyka a navíc v té zemi žije - to je jiný level. A paní Kateřina nebyla skoupá na informace. A díky znalosti místních reálií dokázala elegantně vyřešit i mimořádné události. Tu průvodkyni si držte! S pozdravem Petr Červenka