Dovolená 2021 Izrael, Palestina - ozdravný

Termín zájezdu 15.07.2021 - 25.07.2021
Doprava Letecky
Typ zájezdu Kombinovaný zájezd
Ubytování Hotely
Strava Polopenze
Destinace Izrael , Palestina
Cena včetně
poplatků
28 990 Kč
1 160 €

* Cena je kalkulovaná do 25 Kč/EURO

Základní info o zájezdu

ODLET: 15. 7. z Prahy z Letiště Václava Havla

PŘÍLET: 25. 7. do Prahy na Letiště Václava Havla

PROGRAM: 10 pobytových dnů v Izraeli, návštěva biblických a historických míst např. Eilat, národní park En Gedi, Sde Boker, Tel Aviv, Jericho, starý i nový Jeruzalém, památník Yad Vashem, Wadi Quelt, Kneset, kráter Micpe Ramon, Betlém, Wádi Quelt, klášterní komplex Mar Saba, pevnost Herodium, Beit Shean, Kafarnaum, hora Pokušení, biblická řeka Jordán, pevnost Masada, Caesarea Přímořská, koupání ve Středozemním moři, Rudém moři, v Mrtvém moři - ideální pro neplavce a v Galilejském moři + plavba lodí

UBYTOVÁNÍ: 7x v Betlémě, 2x v Eilatu, ve *** hotelech s polopenzí (2x snídaně Eilat) se soc. zařízením, ve dvou až třílůžkových pokojích

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli a Palestině doprava turistickým autobusem

POKYNY: vážným zájemcům zašleme cestovní smlouvu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu v minimální výši 12 000 Kč / 480 / os., zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. osobně nebo skenovanou emailem, po obdržení platby potvrdíme kopii smlouvy zpět, celá platba musí být uhrazena do 1. 6. 2021, finální pokyny a informace k odletu obdržíte měsíc před odletem, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu, cena zájezdu je kalkulována do 22 Kč/USD, do 25 Kč/Euro (pro platbu v Eurech), minimální počet osob: 40

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, krém na opalování, sluneční brýle, plavky, v tomto termínu denní teploty kolem 30-38°C (podle lokality), Mrtvé moře cca 30 - 34 stupňů, Rudé moře o něco méně, vhodné i boty do vody, krém, pokrývku hlavy, zcela orientační kapesné ve výši od 250 USD, oblečení volte s ohledem na výše uvedené předpokládané denní teploty. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, autobus v Izraeli a Palestině, vstup na pevnost Masada včetně obou cest lanovou dráhou, 9x ubytování s polopenzí 7x Betlém, Eilat 2x snídaně, 1x oběd, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 100 USD (vstupy do všech vybraných objektů, plavba po Galilejském jezeře, bakšiš pro všechny zaměstnance hotelu, bakšiš pro řidiče autobusu) - platí se až v Izraeli v USD, připojištění proti storno poplatkům (nepovinné) 700 Kč / 28 € / os. / pobyt, do 18 let 630 Kč / 26 € / os. / pobyt. V případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni.html- u každého zájezdu - pojištění), příplatek za jednolůžkový pokoj 3 900 Kč / 156 €

Trasa zájezdu

Program zájezdu

1. den

15. 7. čtvrtek – sraz všech účastníků je v 19:00 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, u prosklené stěny na konci terminálu, dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, vlastní odlet je ve 22:15 hod.

2. den

16. 7. pátek – ve 03:05 hod. přílet do Tel Avivu, ranní přejezd Negevskou pouští, kratší zastávka pod nabatejským městem Arad – významná křižovatka karavan ve starověku, hroby izraelského premiéra Davida ben Guriona a jeho manželky na skalním útesu poblíž pouštního kibucu Sde Boker, který pomáhal budovat, Micpe Ramon – úchvatná přírodní scenérie kráteru Ramon uprostřed pouště Negev (45 km dlouhý, 8 km široký a 500 m hluboký), strhující vyhlídka Ha Gamal – izraelský „Grand Canyon“, kolem poledne příjezd do Eilatu – nejjižnější letovisko u Rudého moře, soustátí Izraele, Jordánska, Egyptu a Saudské Arábie, individuální oběd, ubytování, poté možnost koupání a relax na veřejné pláži, individuální večeře, Eilat – nocleh

3. den

17. 7. sobota – snídaně, individuální volno a ralax v Eilatu, národní přírodní rezervace Coral Reef – koupání a šnorchlování na korálovém útesu (doporučujeme vlastní potápěčské brýle, ale možno zapůjčit za poplatek na místě), případně koupání na centrální veřejné pláži, fakultativně návštěva místní podmořské observatoře a akvária, individuální večeře, Eilat – nocleh

4. den

18. 7. neděle – snídaně, přejezd pouští Negev a Paran z Eilatu k Mrtvému moři (koupání), věhlasné letovisko - Ein Bokek, Masada - pevnost - Herodův palác, který sloužil králi i coby bezpečný úkryt před obávanou egyptskou Kleopatrou (již v ceně vstupů + obě cesty lanovkou), úchvatné místo nad Mrtvým mořem - místo posledního odporu ve válce židovské - symbol izraelské svobody a nezávislosti, vyhlídka na údolí Wádi Quelt, podél něhož Ježíš naposled kráčel z Jericha do Jeruzaléma – místo s dramatickými klimatickými podmínkami, Betlém – večeře, nocleh

5. den

19. 7. pondělí – snídaně, Herodium – jedna z významných pevností – luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), návštěva kláštera Mar Saba, kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, nelze ani mužům garantovat návštěvu zevnitř, ženy mají vstup zapovězený. Toto místo žádné jiné CK nenavštěvují (úžasné místo), pochod – procházka panoramatickým údolím nad Mrtvým mořem, kolem poledne oběd v příjemné orientální restauraci na hlavním náměstí v Betlémě. Betlém – prohlídka baziliky s místem narození Ježíše Krista a přilehlého jeskynního komplexu, bazilika sv. Kateřiny, Mléčná jeskyně s kojící Madonou, možný nákup levných suvenýrů, Betlém - večeře, nocleh

6. den

20. 7. úterý - snídaně, biblická řeka Jordán, Beit Shean – se může se pochlubit historií starou celých 4 500 let - 18 navršených měst „na sobě“, Beit Shean mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, pozůstatky dávných staveb jsou opravdu úchvatné, Galilejské moře – Genezaretské jezero, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, polední přestávka s možností ochutnání tzv. ryby sv. Petra - místní speciality (individuálně/fakultativně), odpoledne koupání v Galilejském moři/jezeře, plavba po Galilejském moři v dřevěné replice rybářské lodi, Betlém - večeře, nocleh

7. den

21. 7. středa – snídaně, památník Yad Vahem – sugestivní muzeum genocidy židovského národa, zejména během 2. světové války, Kneset (zvenku) – budova izraelského parlamentu, obří Menora s výjevy historie židovského národa, odpoledne přejezd na městskou pláž do Tel Avivu – relax a koupání ve Středozemním moři, Betlém – večeře, nocleh

8. den

22.7. čtvrtek - snídaně, přírodní rezervace En Gedi se specifickou faunou a flórou – krásná kaskádovitá jezírka a tzv. Davidův vodopád (možnost vykoupání), Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, hora Pokušení - vyhlídka ke skalnímu řecko-ortodoxnímu klášteru do míst, kde se Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání, Tel Jericho - nejstarší zaznamenané neolitické osídlení, sahající až 8.000 let před letopočet, koupání v Mrtvém moři (cca 2-3 hodiny) asi v osadě Newe Midbar nedaleko Jericha, Betlém - večeře, nocleh

9. den

23. 7. pátek - snídaně, Caesarea Přímořská - ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Pontského Piláta, působili zde i apoštolové Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), přejezd do Tel Avivu, odpoledne koupání ve Středozemním moři s relaxem na příjemné městské pláži, alternativně pro zájemce volný program (prohlídka zajímavostí Tel Avivu, nákupy atd.), kolem poledne individuálně oběd, prohlídka staré Jaffy, která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, přístav Jaffa využíval už i král Šalamoun před 3.000 lety při importu cedrového dřeva z Libanonu, Betlém - večeře, nocleh

10. den

24. 7. sobota - – snídaně, celý den Jeruzalém – panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém, chrám Dominus Flevit – Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma, chrám Smrtelné úzkosti Krista, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, Jidášova jeskyně zrady, poté přesun přes údolí potoka Cedron do Starého města - Litostrotos – podzemní kanály Jeruzaléma – zbytky Antoniovy pevnosti, Hadriánův oblouk, Křížová cesta (Via Dolorosa), po které kráčel Kristus před svou smrtí, kaple Bičování a Odsouzení Pontským Pilátem – Golgota – chrám Božího hrobu – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, židovská čtvrť s cardem – stará římská obchodní ulice, kopie mozaiky Jeruzaléma z Madaby, synagoga Churva, Sionská brána, hora Sion – Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition – místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida, poslední slavnostní večeře na závěr pobytu v Betlémě, včetně posezení u skleničky vína místní značky Cremisan, Betlém - nocleh

11. den

25. 7. neděle – snídaně, Jeruzalém - Chrámová hora - dominanta starého města, kde stál tzv. první a druhý jeruzalémský Chrám, místo biblické hory Moria, skvosty umajjovské architektury mešita Al-Aksa a Skalní dóm, vyhlídka na Olivetskou horu, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, kolem poledne ještě krátce a svižně moderní Jeruzalém - možnost oběda v atmosféře moderního Jeruzaléma, návštěva největší a nejslavnější jeruzalémské tržnice Machane Jehuda, Mea Shearim – proslulá městská čtvrť ortodoxních židů, kolem 13:30 hod. odjezd na letiště, odlet z Tel Avivu v 17:55 hod. s příletem do Prahy na letiště Václava Havla ve 20:55 hod. místního času


* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu, reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek
* denní program může mít ještě jiný časový sled
* výklad k pevnosti Masada v buse či před objektem

Zážitky cestovatelů

-

06.03.2020

Izrael

Izrael Jordánsko Palestina

Super zájazd veľa sme toho videli, všetko prebehlo v poriadku a ďakujeme aj super sprievodcovi Antoniovi Vavříkovi

slávka nováková

01.03.2020

Izrael

Izraeli 20.20-27.2020

Velké díky cestovní kanceláři AVETOUR a Blance Mikolášové zvlášť úžasný zážitek bez jediné chybičky.Všem vřele doporučuji!! Dávám 20 bodů z 10 Děkuji Slávka Nováková

Alena a Alois Sassmannovi

29.02.2020

Izrael

Zájezd na Izraele a Palestiny

Rádi bychom tímto poděkovali Vaší CK a obzvláště pak paní průvodkyni Blance Mikolášové za nádherně připravené a prožité chvíle ve Svaté zemi. Teprve postupně nám dochází, kde všude jsme byli, na jakých vzácných místech.Paní průvodkyně nám několikrát pomohla radou např.i při nákupech, kdy nám tlumočila, což jistě až tak její povinností nebylo. Moc a moc děkujeme. Byl to pro nás úžasný životní zážitek. Alena a Alois Sassmannovi z Malšic u Tábora.