Dovolená 2021 Izrael, Palestina, Jordánsko

Vyprodáno

Termín zájezdu 25.10.2021 - 04.11.2021
Doprava Letecky
Typ zájezdu Poznávací zájezd
Ubytování Hotely
Strava Polopenze
Destinace Izrael , Jordánsko , Palestina
Cena včetně
poplatků
33 990 Kč
1 360 €
VYPRODÁNO

* Cena je kalkulovaná do 25 Kč/EURO

Základní info o zájezdu

ODLET: 25. 10. z Prahy z Letiště Václava Havla 

PŘÍLET: 4. 11. do Prahy na Letiště Václava Havla

PROGRAM: 10 pobytových dnů – tématicko-poznávací okruh s koupáním v Mrtvém, v Rudém a Mrtvém moři, návštěva dostupných starodávných a biblických míst např. Jeruzalém, Betlém, Jericho, Kafarnaum, Caesarea Přímořská, pevnost Masada, Kumrán, Tel Aviv, Micpe Ramon, pevnost Herodion + plavba po Galilejském jezeře, návštěva úžasného skalního města Petra v Jordánsku + jízda jeepy po pouštní pláni Wadi Rum, koupání v Mrtvém i Rudém moři

UBYTOVÁNÍ: 7x Betlém – příjemný hotel s polopenzí, 2x Petra + 1x Eilat v *** hotelích s polopenzí, vždy ve dvou až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením + TV.

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.

PŘEPRAVA: se bude realizovat letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli, Palestině a Jordánsku doprava klimatizovaným turistickým autobusem

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je třeba uhradit zálohu v minimální výši 13 000 Kč / 520 Euro / os. (lze i celou cenu), zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. i osobně nebo skenovanou e-mailem, nebo faxem 494 377 654, po připsání platby na náš účet potvrdíme kopii smlouvy zpět, doplatek splatný do 10. 9. 2021, finální pokyny a informace k odletu obdržíte cca měsíc před odletem, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována do 22 Kč/USD, do 25 Kč/Euro, minimální počet účastníků: 40

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je občas situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, osušky pokrývku hlavy, boty do vody, krém (koupání v Rudém moři, Mrtvém moři a ve Středozemním moři), zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 22-28°C, při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, autobusová přeprava, 10x ubytování s polopenzí, 1x oběd v Betlémě, 1x speciální beduínský oběd, servis průvodce, specializovanou přednášku o vývoji stavebních slohů ve Svaté zemi a specifických rysech izraelské architektury, ochutnávka a posezení u vína Cremisan, pojištění léčebných výloh v zahraničí, zákonné pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE: příplatek 190 USD (vstupy do vybraných objektů, plavba lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotelích, bakšiš pro řidiče autobusů, hraniční poplatky na izraelské a jordánské hranici + vstup do Petry), připojištění proti storno poplatkům (nepovinné) 980 Kč / 40 Eur / os. / pobyt, do 18 let 810 Kč / 33 Eur / os. / pobyt v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK), jednolůžkový pokoj za 4 900 Kč / 196 Eur / pobyt, fakultativně lze zajistit okruh večerním Jeruzalémem s českým průvodcem za 20 USD.

Trasa zájezdu

Program zájezdu

1. den

25. 10. pondělí - sraz všech účastníků na Letišti Václava Havla v Praze, přesný čas setkání na letišti a odletu z Prahy Vám bude upřesněn v předodletových informacích zhruba jeden měsíc před odletem, odlet z Prahy v dopoledních hodinách, po příletu do Izraele bude následovat přesun na hotel do Betléma, večeře, nocleh

2. den

26. 10. úterý – snídaně, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi - Tel Jericho – nejstarší osídlení sahající až 8 000 let před náš letopočet (zásadní blízkovýchodní neolitická lokalita), Kumrán – jedno z nejdůležitějších archeologických nalezišť 20. století - vykopávky včetně rituálních lázní, které náležely skupině esejců, lokalita nálezu svitků od Mrtvého moře, pevnost Massada (fakultativní výjezd lanovkou za cca 14 USD/výjezd lanovkou není zahrnut v ceně vstupu na pevnost) – pevnostní a palácové prostory zbudované Herodem Velikým a místo posledního odporu ve válce židovské, symbol židovské nezávislosti, svobody a heroizmu, možnost koupání v Mrtvém moři, Betlém - večeře, po večeři možnost zúčastnit se přednášky o vývoji stavebních slohů uplatněných v dějinách Svaté země a architektonických specifikách, s nimiž se je ve Svaté zemi možné setkat, nocleh.

3. den

27. 10. středa – snídaně, celodenní prohlídka Jeruzaléma - panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém z Olivetské hory, chrám Dominus Flevit - Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma, chrám Smrtelné úzkosti, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, Jidášova jeskyně zrady, poté přes údolí Jehošafat do Starého Města -Křížová cesta (Via Dolorosa), po které kráčel Ježíš před svou smrtí, kaple Bičování a Odsouzení Pontským Pilátem stojící na místě původní Antoniovy pevnosti, Golgota - chrám Božího hrobu – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, Zeď nářků – nejposvátnější místo judaismu, které je dle židovské tradice stále naplněné Boží přítomností, odpoledne možnost procházky po nové části Jeruzaléma s důrazem na moderní architekturu, návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.

4. den

28. 10. čtvrtek - snídaně - Jafské přístaviště - starobylé přístavní město zmíněné ve Starém i v Novém zákoně, např. v souvislosti s králem Šalomounem, který si sem loděmi nechával dovážet cedrové dřevo z oblasti dnešního Libanonu na stavbu chrámu v Jeruzalémě, odpoledne procházka po Tel Avivu se zaměřením na unikátní soubor zdejších funkcionalistických staveb, první izraelská výšková stavba Migdal Šalom Meir ze šedesátých let minulého století, návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.

5. den

29. 10. pátek - snídaně, Jardenit - biblická řeka Jordán, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, polední přestávka s možností ochutnání tzv. ryby sv. Petra -místní speciality, Tabcha - místo Ježíšova zázraku rozmnožení chleba a ryb, kde byla nalezena velmi vzácná byzantská mozaika připomínající tuto událost, plavba po Galilejském moři, návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.

6. den

30. 10. sobota – snídaně, Herodion - jedna z významných pevností Heroda Velikého - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), oběd v malebné orientální restauraci v centru Betléma, odpoledne program v Betlémě - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, možnost nákupu levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno v centru Betléma, návrat na hotel, večeře, nocleh.

7. den

31. 10. neděle – snídaně, Caesarea Přímořská - ohromující zbytky antického města, které vzniklo v době Heroda Velikého a později sloužilo jako hlavní správní město pro římskou správu, zbytky caesarejského akvaduktu, Haifa - pohoří Karmel - překrásná vyhlídka na Haifu, baháiské zahrady - panoramatický pohled shora - návrat na hotel do Betléma, speciální závěrečná večeře spojená s ochutnávkou lokálního vína Cremisan, nocleh.

8. den

1. 11. pondělí - snídaně, časnější odjezd z Betléma (06:00 – 06:30 hod.), Micpe Ramon - úchvatná přírodní scenérie ohromujícího kráteru Ramon uprostřed pouště Negev (45 km dlouhý, 8 km široký a 500 m hluboký), strhující vyhlídka Ha- Gamal - izraelský „Grand Canyon“, cca 2 hodiny koupání v Eilatu v Rudém moři, poté přesun do jordánské Petry - ubytování na hotelu, večeře, nocleh.

9. den

2. 11. úterý – snídaně, celodenní výjezd do jednoho z divů světa - návštěva zřejmě nejkrásnějšího archeologického naleziště na světě - skalní město Petra - fascinující skalní komplex, který byl osídlený ještě dávno před počátkem našeho letopočtu zejména národem Nabatejců, na některých úsecích lze využít oslíky a velbloudy (za poplatek), návrat na hotel v Petře - večeře, nocleh.

10. den

3. 11. středa - snídaně, výjezd do jedinečné pouštní oblasti Wadi Rum - jedinečné místo, které se svými dramatickými pouštními a skalistými scenériemi patří mezi nejkrásnější a nejzajímavější místa v Jordánsku. V tomto hodnotném dni vás čeká 2 hodinová jízda jeepy po pouštní pláni ve Wadi Ram se zastávkami na několika vybraných zajímavých místech, poté speciální oběd přímo na poušti, připravený místními domorodými beduíny, odpoledne přesun zpět do Izraele, ubytování na hotelu v Eilatu, volný program v Eilatu - možnost koupání v Rudém moři, večeře, nocleh.

11. den

4. 11. čtvrtek – snídaně, přesun autobusem na Letiště Davida Ben Guriona u Tel Avivu, odlet do Prahy.


* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu, reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek.
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst.
* Výklad k pevnosti Masada v buse, nelze na místě

Zážitky cestovatelů

-

06.03.2020

Izrael, Jordánsko

Izrael Jordánsko Palestina

Super zájazd veľa sme toho videli, všetko prebehlo v poriadku a ďakujeme aj super sprievodcovi Antoniovi Vavříkovi

slávka nováková

01.03.2020

Izrael

Izraeli 20.20-27.2020

Velké díky cestovní kanceláři AVETOUR a Blance Mikolášové zvlášť úžasný zážitek bez jediné chybičky.Všem vřele doporučuji!! Dávám 20 bodů z 10 Děkuji Slávka Nováková

Alena a Alois Sassmannovi

29.02.2020

Izrael

Zájezd na Izraele a Palestiny

Rádi bychom tímto poděkovali Vaší CK a obzvláště pak paní průvodkyni Blance Mikolášové za nádherně připravené a prožité chvíle ve Svaté zemi. Teprve postupně nám dochází, kde všude jsme byli, na jakých vzácných místech.Paní průvodkyně nám několikrát pomohla radou např.i při nákupech, kdy nám tlumočila, což jistě až tak její povinností nebylo. Moc a moc děkujeme. Byl to pro nás úžasný životní zážitek. Alena a Alois Sassmannovi z Malšic u Tábora.