Dovolená 2015 Izrael poutní cesta

Vyprodáno

Termín zájezdu 16.03.2015 - 23.03.2015
Doprava Letecky
Typ zájezdu Poutní zájezd
Ubytování Hotely
Strava polopenze
Destinace Izrael
Původní cena 20 990 Kč | 778 €
Cena včetně
poplatků
17 990 Kč
666 €
VYPRODÁNO

* Cena je kalkulovaná do 27 Kč/EURO

Základní info o zájezdu

ODLET: 16.3. z Prahy

PŘÍLET: 23.3. do Prahy

PROGRAM: zájezd bude duchovně doprovázet královehradecký biskup Mons. Jan Vokál ve spolupráci s Mgr. Pavlem Dokládalem a Ing. Hankou Frančákovou. Jedná se vyloženě o poutní cestu církevního charakteru. Strávíme 7 pobytových dnů ve Svaté zemi - putování po biblických místech v Kristových stopách. Každodenní mše svatá. Návštěva dostupných biblických míst např. Jeruzalém, Betlém, Nazaret, Jericho, Tábor, Kána Galilejská, Karmel, Ein Karem, hora Pokušení a Blahoslavenství, Kafarnaum, pevnost Herodion, klášterní komplex Mar Saba, Tabgha, Petrův primát, biblická řeka Jordán, aj. Koupání v Mrtvém moři – ideální pro neplavce a plavba po Galilejském jezeře!

UBYTOVÁNÍ: 2x v Tiberiasu, 5x v Betlémě v **/*** hotelích s polopenzí, ve dvoulůžkových (na přání třílůžkových pokojích sociálním zařízením). Pokud si přejete být ubytovaní s někým konkrétním, prosíme o uvedení do smlouvy o zájezdu. V případě, že není klienta ke komu doobsadit, je povinen připlatit si 1/1 pokoj.

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli doprava klimatizovanými turistickými autobusy

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení je nutné uhradit zálohu ve výši nejméně 9.000 Kč za osobu zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. i osobně nebo e-mailem (oskenované), po obdržení platby potvrdíme kopii smlouvy zpět, celá platba musí být uhrazena nejpozději do 10.1. 2015, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno!, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 21 Kč / 1USD a v případě, že bude kurz měsíc před odletem nad touto hranicí, bude se muset cena navýšit. Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 20 – 26°C – ideální počasí na poutně-poznávací zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, turistické autobusy v Izraeli, 7 x ubytování v hotelu s polopenzí, 2x oběd, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, vstupy do všech hrazených objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, výjezd auty na horu Tábor, bakšiš na hotel, bakšiš pro řidiče autobusu, speciální rozšířená večeře ve „stanu“ s ochutnávkou vína, zákonné pojištění CK proti úpadku, duchovní doprovod, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, v případě jeho navýšení ze strany letecké společnosti byste byli včas vyzvání k doplacení rozdílu.

CENA NEZAHRNUJE: připojištění proti stornu (nepovinné) 330,-/os./pobyt, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy, jinak nelze vyřídit (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni nebo na vyžádání v CK), příplatek za 1 lůžkový pokoj 2 400,- Kč.

Program zájezdu

1. den

16.3. pondělí - sraz ( případné změny sdělíme ve finálních pokynech ) všech účastníků je v Praze na letišti Václava Havla v odletové hale SEVER - TERMINÁL 1 v cca 9:15 hod. u odbavovacích pultů č. 171-178, vlastní odlet je v 12:25 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, v 17:15 hod. místního času přílet do Tel Avivu, transfer na hotel Eden v Tiberiasu – večeře, ubytování

2. den

17.3. úterý – snídaně, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, Tabgha - nasycení zástupů - zázračné rozmnožení chleba a ryb, Mensa Christi - Petrův apoštolský primát, hora Blahoslavenství - (mše svatá) – hora Osmera Blahoslavenství – Ježíšovo „Horské“ kázání, poté oběd na břehu Galilejského jezera - ryba sv. Petra, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, Jardenit – biblická řeka Jordán, Tiberias – večeře, ubytování

3. den

18.3. středa - snídaně, hora Tábor – bazilika Proměnění Páně, výjezd taxíky na horu, krátce Kána Galilejská - první Ježíšův zázrak - proměnění vody ve víno na svatbě v Káně, Nazaret - mše svatá v bazilice Zvěstování, chrám sv. Josefa - Svaté rodiny, po poledni odjezd směr Haifa - pohoří Karmel - Mariánská svatyně - Stella Maris (malá bazilika), jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu, zastávka u starobylého římského akvaduktu nedaleko Caesarey Přímořské, Betlém – večeře, ubytování

4. den

19.3. čtvrtek – snídaně, dopoledne program v Betlémě - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny (mše svatá), kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, oběd v malebné arabské restauraci v centru Betléma, odpoledne Herodium - jedna z významných pevností - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), návštěva kláštera Mar Saba, kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, nelze ani mužům garantovat návštěvu zevnitř, ženy mají vstup zapovězený. Toto místo žádné jiné CK nenavštěvují (úžasné místo), procházka panoramatickým údolím nad Mrtvým mořem, večeře v orientální restauraci ve „stanu“, Betlém - ubytování

5. den

20.3. pátek – snídaně, Jeruzalém – příjezd k Jaffské bráně – vstup do Starého města, Golgota - chrám Božího hrobu – místo ukřižování Ježíše Krista - mše svatá, Křížová cesta (Via Dolorosa), Litostrotos - podzemní kanály Jeruzaléma zbytky Antoniovy pevnosti, Hadriánův oblouk, chrám Odsouzení a Bičování, bazilika sv. Anny, nádrž Bethesda, odpoledne pomalý a postupný výstup na Olivovou horu přes údolí potoka Cedron, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, bazilika Národů (Smrtelné úzkosti Páně), chrám Dominus Flevit - Pán zaplakal, odkud mimo jiné Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma, panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém, chrám Páter Noster s mozaikovými zobrazeními modlitby Páně v mnoha světových jazycích, nakonec na vrchu Olivové hory „kaple“ s místem Nanebevstoupení Ježíše Krista, Betlém – večeře, ubytování

6. den

21.3. sobota – snídaně, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení svého chrámu, hora Sion - Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře a Seslání Ducha sv., Davidův hrob – tradiční místo hrobu krále Davida, bazilika zesnutí Panny Marie - mše svatá, prohlídka (z venku) izraelského parlamentu – Knessetu s poblíž stojící obří Menorou se starozákonními výjevy, odpoledne Ein Karem - místo Navštívení Alžběty Pannou Marií – Magnifikát, (bazilika Navštívení), bazilika Narození Jana Křtitele, Betlém – večeře, ubytování

7. den

22.3. neděle - snídaně, mše svatá v bazilice Narození Páně u sv. Kateřiny, poté výjezd z Betléma - překrásné údolí Wádi Quelt - poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, hora Pokušení - výhled z centra města, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, Elíšův pramen, Zacheův fíkovník, v době přestávky lze navštívit fakultativně Tel el Sultan - nejstarší naleziště lidského osídlení (neolit), koupání v Mrtvém moři cca 2 – 2,5 hod., Betlém – večeře, ubytování

8. den

23.3. pondělí – lehká snídaně – sušenky, káva, čaj, kolem 03:30 hod. odjezd na letiště, ráno v 08:00 hod. odlet z Tel Avivu do ČR s příletem do Prahy v 11:20 hod.


* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek

Zážitky cestovatelů

-

06.03.2020

Izrael

Izrael Jordánsko Palestina

Super zájazd veľa sme toho videli, všetko prebehlo v poriadku a ďakujeme aj super sprievodcovi Antoniovi Vavříkovi

slávka nováková

01.03.2020

Izrael

Izraeli 20.20-27.2020

Velké díky cestovní kanceláři AVETOUR a Blance Mikolášové zvlášť úžasný zážitek bez jediné chybičky.Všem vřele doporučuji!! Dávám 20 bodů z 10 Děkuji Slávka Nováková

Alena a Alois Sassmannovi

29.02.2020

Izrael

Zájezd na Izraele a Palestiny

Rádi bychom tímto poděkovali Vaší CK a obzvláště pak paní průvodkyni Blance Mikolášové za nádherně připravené a prožité chvíle ve Svaté zemi. Teprve postupně nám dochází, kde všude jsme byli, na jakých vzácných místech.Paní průvodkyně nám několikrát pomohla radou např.i při nákupech, kdy nám tlumočila, což jistě až tak její povinností nebylo. Moc a moc děkujeme. Byl to pro nás úžasný životní zážitek. Alena a Alois Sassmannovi z Malšic u Tábora.