Dovolená 2015 Izrael ozdravný

Vyprodáno

Termín zájezdu 30.04.2015 - 10.05.2015
Doprava Letecky
Typ zájezdu Poznávací zájezd
Ubytování Hotely
Strava polopenze
Destinace Izrael
Původní cena 22 990 Kč | 851 €
Cena včetně
poplatků
19 990 Kč
740 €
VYPRODÁNO

* Cena je kalkulovaná do 27 Kč/EURO

Základní info o zájezdu

ODLET: 30.4. z Prahy z letiště Václava Havla

PŘÍLET: 10.5. do Prahy na letiště Václava Havla

PROGRAM: 10 pobytových dnů v Izraeli, návštěva biblických a historických míst např. Tel Aviv, Jericho, Jeruzalém, Betlém, Wádi Quelt, klášterní komplex Mar Saba, Herodium, Nábí Músa, Bét Šean, Kafarnaum, hora Pokušení, biblická řeka Jordán, pevnost Masada, Kumrán, Caesarea Přímořská, kráter Ramon, Timna – Šalamounovy měděné doly v Negevské poušti, koupání ve Středozemním moři, Rudém moři, v Galilejském moři a v Mrtvém moři (3x) - ideální pro neplavce + plavba lodí po Galilejském jezeře.

UBYTOVÁNÍ: 7x v Betlémě ve **/*** hotelu s polopenzí, ve dvou až třílůžkových pokojích v poklidném  příjemném hotelu se sociálním zázemím, 2x v Eilatu ve *** hotelu s polopenzí V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinnen uhradit 1/1 za příplatek.

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností UP by EL AL, po Izraeli doprava turistickým autobusem

POKYNY: vážným zájemcům zašleme cestovní smlouvu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši 10.000,- / 370 Eur/os., zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. osobně nebo skenovanou emailem, po obdržení platby potvrdíme kopii smlouvy zpět, doplatek zájezdu zašlete nejpozději do 10.3.2015, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 20 Kč / USD a do 27 Kč/Euro a v případě, že dojde ke změně výše kurzu, bude rozdíl doúčtován ve finálních informacích a pokynech, které obdržíte asi 1 měsíc před odletem. Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je občas situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, v tomto termínu ideální denní teploty kolem 28-33°C, (podle lokality), Mrtvé moře cca 28 stupňů , vhodné i boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na výše uvedené předpokládané denní teploty

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, moderní klimatizovaný autobus v Izraeli, 9x ubytování s polopenzí, 1x oběd, vstup na Masadu včetně lanové dráhy, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek - v případě změny výše palivového příplatku bude jeho aktuální cena v Kč sdělena 1 měsíc před odletem a rozdíl bude doúčtován, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 100 USD (vstupy do všech vybraných objektů, plavba po Galilejském jezeře, bakšiš pro všechny zaměstnance hotelu, bakšiš pro řidiče autobusu) - platí se až v Izraeli v USD, připojištění proti stornu (nepovinné) 460,-/ 17 Eur/os./pobyt, v případě zájmu, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, viz www.avetour.cz/pojisteni.html - u každého zájezdu - pojištění), příplatek za jednolůžkový pokoj 3.400,- Kč / 130 Eur.

Program zájezdu

1. den

30.4. čtvrtek – sraz všech účastníků je v Praze na letišti v odletové hale SEVER TERMINÁL 1 (přesný čas bude sdělen měsíc před odletem), odbavovací pult č. 171, dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, vlastní odlet je ve 22:15 hod.

2. den

1.5. pátek – ranní přejezd z letiště do Eilatu, Micpe Ramon - úchvatná přírodní scenérie ohromujícího kráteru Ramon uprostřed pouště Negev (45 km dlouhý, 8 km široký a 500 m hluboký), strhující vyhlídka Ha Gamal – izraelský „Grand Canyon“, Timna - Šalomounovy doly uprostřed Negevské pouště – nejstarší měděné doly na světě, odpoledne dojezd do Eilatu – individuální oběd, kolem 14-15 hod. ubytování, poté volný program, koupání, relax, Eilat, večeře, nocleh.

3. den

2.5. sobota - snídaně, Eilat - soustátí Izrael-Jordánsko-Egypt-Saudská Arábie – celodenní koupání v Rudém moři – národní přírodní rezervace Coral Reef – koupání a šnorchlování na korálovém útesu, doporučujeme vlastní potápěčské brýle, ale možno zapůjčit za poplatek na místě, případně koupání na centrální pláži v Eilatu, večeře, nocleh.

4. den

3.5. neděle - snídaně, odjezd z Eilatu, cestou podá průvodce výklad - informace týkající se Mrtvého moře a jeho léčivých účinků, koupání v Mrtvém moři v osadě En Boqeq, večer příjezd do Betléma - večeře, nocleh.

5. den

4.5. pondělí – snídaně, Herodium - jedna z významných pevností - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), návštěva kláštera Mar Saba, kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, nelze ani mužům garantovat návštěvu zevnitř, ženy mají vstup zapovězený. Toto místo žádné jiné CK nenavštěvují (úžasné místo), pochod – procházka panoramatickým údolím nad Mrtvým mořem, oběd v malebné orientální restauraci v centru Betléma, odpoledne program v Betlémě - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, Betlém - večeře, nocleh

6. den

5.5. úterý - snídaně, Wádi Quelt (vyhlídka) – místo s extrémními klimatickými podmínkami, Nábí Músa – zachovalá karavanní stanice v Judské poušti (poutní místo beduínů), tradiční místo hrobu Mojžíše, hrobka nejmilovanější Mohamedovy manželky Aiši, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, hora Pokušení - výstup ke skalnímu klášteru do míst, kde se Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání (vstup do kláštera dle časových a technických možností), Tel Jericho – nejstarší zaznamenané neolitické osídlení, sahající až 8.000 let před letopočet, centrum Jericha, polední přestávka - široká nabídka suvenýrů, nákup ovoce apod., odpoledne Mrtvé moře – koupání v letovisku El Khalia, večeře, nocleh

7. den

6.5. středa - snídaně, Kumrán – místo objevu Svitků od Mrtvého moře – jednoho z největších archeologických nalezišť 20. století, Masada (již v ceně - vstup včetně lanovky v obou směrech) - úchvatné místo nad Mrtvým mořem - sídlo krále Heroda, kde se mimo jiné ukrýval před obávanou královnou Kleopatrou, místo posledního odporu ve válce židovské - symbol izraelské svobody a nezávislosti - Národní park En Gedi - oáza v poušti, překrásné scenérie, procházka, kratší koupání v jezírkách a u Davidova vodopádu (bude-li dostatek vody), Mrtvé moře – koupání, u osady En Gedi, večeře, nocleh

8. den

7.5. čtvrtek – snídaně, Beit Shean – se může se pochlubit historií starou celých 4 500 let - 18 navršených měst „na sobě“, Beit Shean mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, pozůstatky dávných staveb jsou opravdu úchvatné, biblická řeka Jordán, Galilejské moře – Genezaretské jezero – koupání, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, polední přestávka s možností ochutnání tzv. ryby sv. Petra - místní speciality, odpoledne koupání v Galilejském moři, poté plavba po Galilejském moři v dřevěné replice rybářské lodi, návrat na hotel, večeře, nocleh

9. den

8.5. pátek - snídaně, celý den Jeruzalém, výjezd na Olivovou horu - jedinečná panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém, chrám Dominus Flevit (Pan zaplakal), odkud Kristus předpovídal zkázu města, Getsemanská zahrada, bazilika Národů (Poslední agonie), přes údolí potoka Cedron do Starého města Lví branou, kostel sv. Anny - nádrž Bethesda, Litostrotos - podzemní kanály Jeruzaléma - zbytky Antoniovy pevnosti, chrám Odsouzení Páně (Ecce Homo), Křížová cesta, kterou kráčel Ježíš při svém odsouzení, Golgota - chrám Božího hrobu – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, polední volno na bazaru - osobní volno, nákupy, bazar apod., Zeď nářků, místo, kde židé oplakávají zničení chrámu - autentické místo prvního i druhého židovského chrámu, hora Sion - Caenaculum - místo ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition - bazilika zesnutí Panny Marie, tradiční hrob krále Davida, Betlém - večeře, nocleh

10. den

9.5. sobota – snídaně, přejezd do Tel Avivu - koupání ve Středozemním moři s relaxem na příjemné městské pláži, alternativně pro zájemce volný program (prohlídka zajímavostí Tel Avivu, nákupy atd.), pozdě odpoledne prohlídka staré Jaffy, která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, přístav Jaffa využíval už i král Šalamoun před 3.000 lety při importu cedrového dřeva z Libanonu, návrat na hotel, posezení u skleničky vína místní značky Cremisan s poslední slavnostní večeři na závěr pobytu v Betlémě, nocleh

11. den

10.5. neděle – snídaně, Caesarea Přímořská - ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Pontského Piláta, působili zde i apoštolové Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), poté odjezd na letiště do Tel Avivu, odlet do České republiky v 17:55 hod. přílet do Prahy na letiště Václava Havla ve 21:10 hod. místního času

CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst

Zážitky cestovatelů

-

06.03.2020

Izrael

Izrael Jordánsko Palestina

Super zájazd veľa sme toho videli, všetko prebehlo v poriadku a ďakujeme aj super sprievodcovi Antoniovi Vavříkovi

slávka nováková

01.03.2020

Izrael

Izraeli 20.20-27.2020

Velké díky cestovní kanceláři AVETOUR a Blance Mikolášové zvlášť úžasný zážitek bez jediné chybičky.Všem vřele doporučuji!! Dávám 20 bodů z 10 Děkuji Slávka Nováková

Alena a Alois Sassmannovi

29.02.2020

Izrael

Zájezd na Izraele a Palestiny

Rádi bychom tímto poděkovali Vaší CK a obzvláště pak paní průvodkyni Blance Mikolášové za nádherně připravené a prožité chvíle ve Svaté zemi. Teprve postupně nám dochází, kde všude jsme byli, na jakých vzácných místech.Paní průvodkyně nám několikrát pomohla radou např.i při nákupech, kdy nám tlumočila, což jistě až tak její povinností nebylo. Moc a moc děkujeme. Byl to pro nás úžasný životní zážitek. Alena a Alois Sassmannovi z Malšic u Tábora.