+420 272 049 622 PO - PÁ 8:00-16:30
telefon

Dovolená 2012-Izrael, Sinaj, Jordánsko

Vyprodáno

Termín zájezdu 24.10.2012 - 04.11.2012
Doprava Letecky
Typ zájezdu Poznávací zájezd
Ubytování Hotely
Strava polopenze
Destinace Egypt , Izrael , Jordánsko
Cena včetně
poplatků
25 990 Kč
VYPRODÁNO

Základní info o zájezdu

ODLET: 24.10. z Prahy Ruzyně

NÁVRAT: 4.11. do Prahy Ruzyně

PROGRAM: 11 pobytových dnů s výletem na Sinaj (Egypt) a do Jordánska - tématicko - poznávací zájezd s koupáním u Rudého, Mrtvého moře a Středozemního moře. Návštěva dostupných biblických míst např. Jeruzalém, Betlém, Jericho, Karmel, Herodion, klášter Mar Saba, hora Pokušení, hora Blahoslavenství, Beit Shean, Hebron, Kafarnaum, Tel Aviv, Jaffa, Tiberias, Tabgha, Caesarea Přímořská, Negevská poušť s kráterem Micpe Ramon, Masada aj. Koupání v Mrtvém moři - ideální pro neplavce, Středozemním moři, Rudém moři, biblická řeka Jordán a plavba po Galilejském jezeře. Kromě pobytu v Izraeli zavítáme do Egypta na Sinaj, kde vystoupíme na Mojžíšovou horu, relax u moře s koupáním v průzračném Rudém moři (záliv Indického oceánu) a zavítáme i do Eilatu (nejjižnější letovisko Izraele na hranicích s Jordánskem, Egyptem). Jedním z vrcholu programu bude i návštěva strhujícího skalního města Petra v Jordánsku

UBYTOVÁNÍ: celkem 10x , z toho 2x Nuweiba (Egypt), 2 x Akaba (Jordánsko), v Izraeli potom 6x v Betlémě ve *** hotelích, ve dvou až třílůžkových pokojích se sociálním zázemím, TV

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli, Jordánsku a Egyptě doprava klimatizovaným turistickým autobusem

POKYNY: vážným zájemcům zašle cestovní smlouvu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši 11.000 Kč/osoba, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu zpět na naši adresu příp. i osobně, nebo e-mailem - máte-li možnost elektronického podpisu, celá platba musí být uhrazena nejpozději do 30.9. 2012, minimální platnost cestovního dokladu 1 rok po návratu, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 20 Kč / 1USD a v případě, že bude kurz měsíc před odletem nad touto hranicí, bude se muset cena navýšit (např. 25 Kč / 1USD = navýšení asi 500 Kč). Asi 1 měsíc před odletem ještě obdržíte finální pokyny a informace k zájezdu.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD (mimo vstupy 220 USD ) oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty v rozmezí kolem 22 - 30°C.

PŘIHLÁŠKY: CK AVETOUR s.r.o., Novoměstská 205, 518 01 Dobruška, tel: 494 623 929, fax 494 377 654, mobil: 602 441 670, e-mail: info@avetour.cz , www.avetour.cz

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, letištní a bezpečnostní taxy cca 1.300,-Kč, palivový příplatek cca 3.440,-Kč, v případě změny výše palivového příplatku bude jeho aktuální cena v Kč sdělena 1 měsíc před odletem a rozdíl bude doúčtován, klimatizované turistické autobusy v Izraeli, Jordánsku, Egyptě, 10x ubytování vždy s polopenzí, servis českého, egyptského, jordánského průvodce, ochutnávka a posezení u vína Cremisan, léčebné výlohy v zahraničí, zákonné pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE: 220 USD - vybírá se v Izraeli v USD (obsahuje vstupy do vybraných objektů v Izraeli, Egyptě, Jordánsku, plavba lodí po Galilejském jezeře, nákladný vstup do Petry, bakšiš na hotelích, bakšiš pro řidiče autobusů a průvodců, hraniční poplatky 2x na izraelské, egyptské a jordánské hranici, vyřízení jordánského skupinového víza), připojištění proti stornu (nepovinné) 510,-/os./ v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta), podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni nebo na vyžádání v CK.

Program zájezdu

1. den

24.10. středa - sraz všech účastníků je večer ve 20:00 hod. (nutno dodržet tuto dobu s ohledem na bezpečnostní kontroly) v letištní hale SEVER-TERMINÁL 1, hala mezinárodních odletů u odbavovacích pultů č.178, vlastní odlet je ve 23:15 hod.

2. den

25. 10. čtvrtek – ve 03:05 hod. místního času přistání v Tel Avivu, poté postupně transfer do Eilatu na nejjižnější výběžek Izraele, kolem 11:00 hod. příjezd do Eilatu (kratší zastávka, individuální oběd), přechod hranic do Egypta na Sinaj, poté ubytování v letovisku Nuweiba, relax a odpočinek u Rudého moře, večeře

3. den

26.10. pátek - snídaně, přejezd pod Mojžíšovou horu, výstup na biblickou starozákonní horu, kde hovořil Hospodin s Mojžíšem z hořícího keře (Jsem Který Jsem…), předání desek Desatera Božích přikázání. Jedná se o středně náročný výstup trvající asi 3,5 hod., který zvládají i starší účastníci zájezdu, do 2/3 vrcholu lze najmout velblouda (cca 15 USD), doporučujeme pevnou sportovní obuv, při cestě na vrchol je několik občerstvovacích zastávek - skalních „restaurací“ (káva, čaj), dle časových možností a v závislosti na otevírací době ještě prohlídka kláštera sv. Kateřiny Alexandrijské (Sinajské), večer návrat do Nuweiby, večeře, Nuweiba – nocleh

4. den

27.10. sobota - snídaně, odjezd z Nuweiby a návrat zpět do Izraele do Eilatu, kde bude možnost ke koupání a relaxu u Rudého moře, v podvečer překročení hranic do jordánské Akaby (Hašimovské království), večeře, Akaba - nocleh

5. den

28.10. neděle - snídaně, celodenní výjezd do jednoho z divů světa - návštěva zřejmě nejkrásnějšího archeologického naleziště na světě - skalní město Petra - fascinující skalní komplex, který byl osídlený ještě dávno před počátkem našeho letopočtu národem Nabatejců - nomádskými kmeny a zdatnými obchodníky původem ze západní Arábie, na některých úsecích lze využít i oslíky a velbloudy, jedná se o jeden z vrcholu celého zájezdu, večer příjezd do Akaby - večeře, nocleh

6. den

29.10. pondělí - snídaně, odjezd zpět do Izraele přes Micpe Ramon - úchvatná přírodní scenérie ohromujícího kráteru Ramon uprostřed pouště Negev (45 km dlouhý, 8 km široký a 500 m hluboký), strhující vyhlídka Ha Gamal, Hebron – posvátné židovské město – návštěva Makpaly, kde spočívají ostatky Abraháma, jeho ženy Sáry a dalších následníků prvního židovského „vůdce“, (rozhodujícím a podmiňujícím momentem k prohlídce bude momentální politická situace v Hebronu) Betlém – ubytování, večeře

7. den

30.10. úterý - snídaně, dopoledne program v Betlémě - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, možnost dobrého a laciného oběda v centru, odpoledne Herodium - jedna z významných pevností - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, klášterní komplex Mar Saba, kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, předem nelze zaručit návštěvu kláštera zevnitř (ženám vstup zapovězený). Toto místo žádné jiné CK nenavštěvují (úžasné místo), pochod – procházka panoramatickým údolím nad Mrtvým mořem, večeře, nocleh v Betlémě

8. den

31.10. středa - snídaně, překrásné údolí Wádi Quelt - vyhlídka do údolí - místo s extrémními klimatickými podmínkami - poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, Judská poušť, hora Pokušení - výstup k řecko ortodoxnímu klášteru do míst, kde se Ježíš postil před svým křtem a veřejným vystoupením, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, přestávka v centru města, lze vidět a navštívit i nejstarší původní osídlení města (neolit), koupání v Mrtvém moři v letovisku En Gedi, pevnost Masada (fakultativně – cca 22 USD vstup + lanovka) - Herodův palác, kde se skrýval i před obávanou egyptskou královnou Kleopatrou, místo posledního odporu ve válce židovské, symbol židovské svobody a nezávislosti, Betlém večeře, nocleh

9. den

1.11. čtvrtek - snídaně, téměř celý den Jeruzalém, výjezd na Olivovou horu - jedinečná panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém, chrám Dominus Flevit (Pan zaplakal), odkud Kristus předpovídal zkázu města, Getsemanská zahrada, bazilika Národů (Poslední agonie), přes údolí potoka Cedron do Starého města Lví branou, kostel sv. Anny - nádrž Bethesda, Litostrotos - podzemní kanály Jeruzaléma - zbytky Antoniovy pevnosti, chrám Odsouzení Páně (Ecce Homo), Křížová cesta, kterou kráčel Ježíš při svém odsouzení, Golgota - chrám Božího hrobu – místo ukřižování a Vzkříšení Ježíše Krista, Yad Vashem - památník krutého pronásledování židovského národa zejména během 2. světové války, Betlém večeře, nocleh

10. den

2.11. pátek - snídaně, Beit Shean - může se pochlubit historií starou celých 4500 let - 18 navršených měst „na sobě“, Beit Shean mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, pozůstatky dávných staveb jsou opravdu úchvatné, hora Blahoslavenství - Osmero Blahoslavenství (Ježíšovo Horské kázání), Tabgha - nasycení zástupů - zázračné rozmnožení chleba a ryb, Mensa Christi - Petrův apoštolský primát, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, plavba lodí po Galilejském jezeře, Betlém večeře, nocleh

11. den

3.11. sobota – snídaně, Bahajské zahrady – panoramatická vyhlídka (zvenku), pohoří Karmel - Karmelitánská bazika Stella Maris, jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu a její záliv, Caesarea Přímořská - ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Pontského Piláta, působili zde i apoštolové Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru Centuria (římského setníka), Tel Aviv - prohlídka Jaffy – starodávného přístavu, který využíval již král Šalamoun k importu cedrového dřeva z Libanonu před 3 tisící lety, koupání v případě vhodného počasí v Tel Avivu u Středozemního moře, příjemná městská pláž, možná i kratší individuální prohlídka města, Betlém – nocleh. Speciální závěrečná betlémská večeře s posezením a ochutnávkou místného vína Cremisan.

12. den

4.11. neděle - snídaně, Jeruzalém - Chrámová hora - Omarova mešita - hlavní panoráma starého Jeruzaléma, mešita Al-Aksa - biblická hora Moria, autentické místo prvního i druhého židovského chrámu, Zeď nářků, místo, kde židé oplakávají zničení chrámu, Jeruzalémský archeologický parku včetně Davidsonova centra pod Chrámovou horou – tisícíletá pohnutá historie židovského národa vepsaná do každého kvádru a kamene tohoto místa, hora Sion - Caenaculum - místo ustanovení Poslední večeře, Dormition - bazilika zesnutí Panny Marie, hrob krále Davida, kolem 13:30 hod. odjezd na letiště, v 17:55 hod. odlet z Tel Avivu do Prahy s příletem ve 21:15 hod. na Ruzyň


* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst
* Možnost navštívit i pevnost Masada (fakultativně) lanovou dráhou - obě cesty včetně vstupu do pevnosti cca 23 USD
* prohlídka památníku Yad Vashem a pevnosti Masada bez výkladu průvodce

Fotky našich zákazníků z předchozích zájezdů v této destinaci

Zážitky cestovatelů

Blanka Smejkalová

13.12.2018

Izrael

zájezd do Izraele 15. - 22. 11. 2018

Připojuji se k zástupu nadšených cestovatelů, obdivujících práci Vašich průvodců. Zájezd byl skvěle zorganizován, bylo nám dopřáno maximum informací o navštívených pamětihodnostech. Bohaté vědomosti, zkušenosti a laskavost pí Mgr Benešové- spolu s krásnou zemí - učinily z návštěvy Izraele nevšední zážitek. Děkuji.

Aleš Gilar

06.12.2018

Izrael, Jordánsko

Izrael, Jordánsko

Před 10 dny jsem se vrátil z poznávacího zájezdu Izrael, Jordánsko a chci vyjádřit několik hodnotících myšlenek, které hovoří za naši velmi spokojenou, šestičlennou skupinu cestovatelů z Liberce. Průvodkyní byla po všech stránkách skvělá Andrea Hrdličková, jejíž kvality přesně popsali manželé Štilcovi v předchozím příspěvku. Domnívám se, že ona na naši grupu rovněž vzpomíná ráda. Prezentovali jsme se totiž společnými rozlišovacími znaky - triky stejného potisku a tak jsme se zřetelně od ostatních účastníků zájezdu křiklavě odlišovali "bavlněným stejnokrojem." Paní Andrea jistě ocenila náš nevšední humor, soudržnost, optimismus, touhu po poznání biblických krajin a další specifika, jejimž nositelem byl hovorný pan Novák, nepřímo delegovaný za jakéhosi zástupce ve věcech sběratelských, dějepisných i technických (letouny izraelských vzdušných sil). Jako vysokoškolsky vzdělaný jedinec smekám pomyslný klobouk před znalostmi, přehledem historickým i politickospolečenským, souhrnými informacemi celého Blízkého východu a jazykovými dovednostmi paní Hrdličkové. Průvodkyně Andrea velice zajímavým a poutavým výkladem dokázala sdělit své nabyté vědomosti přirozeným, sympatickým a chápavým způsobem, který jistě ocenili všichni zúčastnění. S úsměvem nyní vzpomínám, jak Liberečáci po zhotovení svých fotografií z populárních míst často urychleně vyhledali delegátku a pádili k ní, aby jim z vyprávění uniklo co nejméně. Fundovanost,obětavost, bezchybná organizace a milý přístup průvodkyně byl korunován na závěr pobytu originálním dortem se sladkým nápisem společného putování. Liberecká skupina předala na památku paní Hrdličkové jako výraz vděku a uznání českou vlaječku s podpisy naší skupiny a odznáčkem této rekreace, která byla nejen mnou ohodnocena jako jedna z nejhodnotnějších a nejzvláštnějších v mém životě. Paní Andreo, srdečně zdravíme a děkujeme!

Markéta Konečná

03.12.2018

Izrael

Izrael 22. 11. - 29. 11.

Po třinácti letech jsem se s Vaší CK vrátila do Izraele a opět jste mě nezklamali. Perfektní organizace, nabitý zajímavý program a skvělý průvodce, pan Antonín Vavřík. Jeho vědomosti a humor ho řadí mezi nejlepší, které jsem na svých cestách potkala. Díky. Vždy jsem vás doporučovala a budu i nadále.