Dovolená 2012 Francie, Španělsko, Portugalsko

Vyprodáno

Termín zájezdu 11.06.2012 - 23.06.2012
Doprava Autobusem
Typ zájezdu Poutní zájezd
Ubytování Hotel
Strava 5x snídaně a 5x večeře
Destinace Španělsko , Francie , Portugalsko
Cena včetně
poplatků
11 990 Kč
VYPRODÁNO

Základní info o zájezdu

ODJEZD: z Moravy ve Strání a z Čech ze Švihova, pravděpodobně rovněž Česká Třebová, Svitavy, Olomouc, Praha, Plzeň. Přesná místa a časy nástupů sdělíme cca 6 týdnů před odjezdem ve „Finálních informacích a pokynech k zájezdu“

NÁVRAT: 23.6. v poledních až odpoledních hodinách.

 PROGRAM: velmi bohatý duchovní i poznávací program, který bude zaměřený hlavně na návštěvu nejvýznamnějších Mariánských poutních míst v Evropě, postupně navštívíme Nice; světoznámé Lurdy - jeskyně zjevení Matky Boží - r.1858, křížová cesta, koupele v bazénech, podzemní bazilika, eucharistické procesí, rodný domek Bernadetty; Garabandal, kde se zjevovala Panna Marie v letech 1961-1965 a byly zde kromě důležitých poselství předpovězeny události celosvětového významu sahající do dnešní doby; Fatima - program obdobný jako v Lurdech, místo, kde bylo r.1917 přislíbeno konečné vítězství Neposkvrněného srdce Panny Marie; Montserrat - překrásné poutní místo ve skalistých horách, kde pobýval i sv. Ignác z Lyoly a vysokohorskou La Salettu - místo, které bylo svědkem slz Matky Boží v r. 1846. Ve Španělsku návštěva Limpiasu, kde krvácel a ožíval Ježíš na kříži místního kostela; prohlídka jedinečného Santiaga de Compostela, místa hrobu sv. apoštola Jakuba. Zaragoza a Barcelona. V Portugalsku prohlídka národních skvostů - Batalha,; Alcobaca; Nazaré - místo, odkud vyplouval Vasco de Gama ke svým objevným cestám. V průběhu zájezdu rovněž koupání ve Středozemním moři, nebo Atlantském oceánu (dle počasí).

UBYTOVÁNÍ: jedná se o střídání noční jízdy busem a poté následuje ubytování - 2x v Lurdech v hotelu (2-3 lůžk. pokoje) s polopenzí, 2x ve Fatimě v hotelu (2-3 lůžk. pokoje) s polopenzí, 1x v Leridě a 1x na La Salettě v krásném horském hotelu (2-3 lůžk. pokoje) s polopenzí, 6x noční tranzit v autobuse, po zkušenostech z mnoha absolvovaných okruhů lze úspěšně zvládnout.

PŘEPRAVA: se realizuje dálkovým, pohodlným klimatizovaným autobusem Mercedes, který je vybaven standardním občerstvením - nápoje teplé i studené, teplé párky, polévky, aj., všechno pochopitelně za Kč v běžných cenových relacích, během jízdy duchovní program z videa aj.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme závaznou cestovní smlouvu, poštovní poukázku nebo číslo účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši nejméně 4.000,- Kč/osoba (lze i celou platbu), po připsání peněz na účet vám odešleme potvrzenou kopii cestovní smlouvy zpět na Vaši adresu, toto stvrzuje zařazení do zájezdu, cca 4 týdny před začátkem zašleme „Finální informace a pokyny k zájezdu“, následně musí být uhrazen doplatek do celkové ceny zájezdu.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník - Kancionál, Hosana, Kantáte, velmi vítaná kytara, příp. jiný hudební nástroj, růženec, fotoaparát, baterka, plavky, zcela orientační kapesné ve výši alespoň 70 euro.

CENA ZAHRNUJE: : autobusovou dopravu, veškeré poplatky, 6x ubytování, výše uvedené stravování (5x snídaně a 5x večeře), zdravotní pojištění do zahraničí, servis průvodce, duchovní doprovod, pojištění proti úpadku dle zákona č.159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE: připojištění proti stornu (nepovinné) 351,-/os./pobyt, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni nebo na vyžádání v CK).

Program zájezdu

1. den

11.6. pondělí - odjezd z České republiky nočním tranzitem přes Rakousko, Itálii do Francie

2. den

12.6. úterý - prohlídka Nice (8hod. bezpečnostní přestávka), mše sv. v některém chrámu, koupání v moři, osobní volno, večerní přejezd do Lurd

3. den

13.6. středa - ranní příjezd do prvního poutního místa - Lurdy, mše sv. a celodenní prohlídka - Křížová cesta, jeskyně Zjevení Panny Marie, rodný domek Bernadetty, ubytování v hotelu, Eucharistický průvod aj., večeře, večerní průvod se svíčkami

4. den

14.6. čtvrtek - snídaně, mše sv.v boční kapli Baziliky, nebo s dalšími skupinami u jeskyně Zjevení, koupání ve speciálních bazénech s Lurdskou vodou a pokračování v duchovním programu, poté i osobní volno k nákupu drobných suvenýrů, večeře, růženec

5. den

15.6. pátek - snídaně a odjezd z Lurd do Španělska, návštěva poutního místa Limpias v severním Španělsku, Garabandalu - seznámení a prohlídka tohoto malebného Mariánského místa, které dle příslibu Svaté Panny v blízké době promluví k celému světu, noční přejezd do Santiaga de Compostela

6. den

16.6. sobota - ranní příjezd do Compostely - jedinečné stavební církevní skvosty, místo tradičního hrobu Kristova učedníka sv. apoštola Jakuba, mše sv., osobní volno, odpoledne přejezd do Fatimy, ubytování, růženec v Cova de Iria

7. den

17.6. neděle - snídaně, prohlídka Cova de Iria, slavnostní mše sv., nesení sochy Panny Marie, odjezd do Batalhy, Alcobacy, Nazaré, krátké koupání v moři, návrat kolem 15.hod., večeře, večerní program - sv. růženec, lampionový průvod, nocleh

8. den

18.6. pondělí - snídaně, křížová cesta, Aljustrel - rodné domky „dětí z Fatimy“, osobní volno, večeře, večerní program, odjezd přes noc do Španělska

9. den

19.6. úterý - prohlídka Zaragozy - Nuestra Senora del Pilar, katedrála Seo, odjezd do Leridy - ubytování

10. den

20.6. středa - odjezd na Montserrat - vysoko mezi skalami, kde působil i zakladatel jezuitů sv. Ignác z Lyoly, prohlídka Barcelony - Sagrada Familia, Katedrala St. Eualie, mše sv., osobní volno, krátké koupání v moři, návštěva supermarketu, noční přejezd do Francie

11. den

21.6. čtvrtek - vysokohorská La Saletta, která byla svědkem slz Matky Boží v r. 1846, celodenní pobyt na tomto půvabném místě, mše sv., ubytování, křížová cesta, osobní volno vhodné k procházkám různého stupně obtížnosti, ubytování , večeře, večerní program

12. den

22.6. pátek - snídaně, mše sv. v bazilice, nebo kapličce, rozloučení s La Salettou, odjezd do České republiky

13. den

23.6. sobota - dopolední příjezd do České republiky


* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu místních podmínek
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst

Zážitky cestovatelů

P. Tomasz

18.06.2014

Francie

Poděkovaní

Chtěl bych poděkovat, co pravda něco později, za báječnou pout VMO, který byl od 12.05 do 24.05. Dva týdne po poutních místech Francie, Španělsko i Portugália. Požehnaný čas pro každého. Nevadilo mi i myslím také poutníkům, té noci strávené v naším domě, který se pochyboval. Velká ložnice, toalet i kuchyň každá pumpa. Prosím mi věřit kdo nebyl, ať se vydá na poutní cestu, nejde opsat zážitky s cesty. Kouzelný průvodce Ondřej, pomocnice Květa, skvělí šoféři Martin i Jirka. Opravdu stalo za to. Jsem velmi, velmi vděčny za blahoslaveny čas. Opravdu člověk se vrátí proměněny. Díky také p. Jiřímu majitelovi CK a Všem, kteří pomáhají, jste skvěly tým. P. Tomasz se Švihova u Klatov