Dovolená 2012 Francie, Španělsko, Portugalsko

Vyprodáno

Termín zájezdu 11.06.2012 - 23.06.2012
Doprava Autobusem
Typ zájezdu Poutní zájezd
Ubytování Hotel
Strava 5x snídaně a 5x večeře
Destinace Španělsko , Francie , Portugalsko
Cena včetně
poplatků
11 990 Kč
VYPRODÁNO

Základní info o zájezdu

ODJEZD: z Moravy ve Strání a z Čech ze Švihova, pravděpodobně rovněž Česká Třebová, Svitavy, Olomouc, Praha, Plzeň. Přesná místa a časy nástupů sdělíme cca 6 týdnů před odjezdem ve „Finálních informacích a pokynech k zájezdu“

NÁVRAT: 23.6. v poledních až odpoledních hodinách.

 PROGRAM: velmi bohatý duchovní i poznávací program, který bude zaměřený hlavně na návštěvu nejvýznamnějších Mariánských poutních míst v Evropě, postupně navštívíme Nice; světoznámé Lurdy - jeskyně zjevení Matky Boží - r.1858, křížová cesta, koupele v bazénech, podzemní bazilika, eucharistické procesí, rodný domek Bernadetty; Garabandal, kde se zjevovala Panna Marie v letech 1961-1965 a byly zde kromě důležitých poselství předpovězeny události celosvětového významu sahající do dnešní doby; Fatima - program obdobný jako v Lurdech, místo, kde bylo r.1917 přislíbeno konečné vítězství Neposkvrněného srdce Panny Marie; Montserrat - překrásné poutní místo ve skalistých horách, kde pobýval i sv. Ignác z Lyoly a vysokohorskou La Salettu - místo, které bylo svědkem slz Matky Boží v r. 1846. Ve Španělsku návštěva Limpiasu, kde krvácel a ožíval Ježíš na kříži místního kostela; prohlídka jedinečného Santiaga de Compostela, místa hrobu sv. apoštola Jakuba. Zaragoza a Barcelona. V Portugalsku prohlídka národních skvostů - Batalha,; Alcobaca; Nazaré - místo, odkud vyplouval Vasco de Gama ke svým objevným cestám. V průběhu zájezdu rovněž koupání ve Středozemním moři, nebo Atlantském oceánu (dle počasí).

UBYTOVÁNÍ: jedná se o střídání noční jízdy busem a poté následuje ubytování - 2x v Lurdech v hotelu (2-3 lůžk. pokoje) s polopenzí, 2x ve Fatimě v hotelu (2-3 lůžk. pokoje) s polopenzí, 1x v Leridě a 1x na La Salettě v krásném horském hotelu (2-3 lůžk. pokoje) s polopenzí, 6x noční tranzit v autobuse, po zkušenostech z mnoha absolvovaných okruhů lze úspěšně zvládnout.

PŘEPRAVA: se realizuje dálkovým, pohodlným klimatizovaným autobusem Mercedes, který je vybaven standardním občerstvením - nápoje teplé i studené, teplé párky, polévky, aj., všechno pochopitelně za Kč v běžných cenových relacích, během jízdy duchovní program z videa aj.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme závaznou cestovní smlouvu, poštovní poukázku nebo číslo účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši nejméně 4.000,- Kč/osoba (lze i celou platbu), po připsání peněz na účet vám odešleme potvrzenou kopii cestovní smlouvy zpět na Vaši adresu, toto stvrzuje zařazení do zájezdu, cca 4 týdny před začátkem zašleme „Finální informace a pokyny k zájezdu“, následně musí být uhrazen doplatek do celkové ceny zájezdu.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník - Kancionál, Hosana, Kantáte, velmi vítaná kytara, příp. jiný hudební nástroj, růženec, fotoaparát, baterka, plavky, zcela orientační kapesné ve výši alespoň 70 euro.

CENA ZAHRNUJE: : autobusovou dopravu, veškeré poplatky, 6x ubytování, výše uvedené stravování (5x snídaně a 5x večeře), zdravotní pojištění do zahraničí, servis průvodce, duchovní doprovod, pojištění proti úpadku dle zákona č.159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE: připojištění proti stornu (nepovinné) 351,-/os./pobyt, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni nebo na vyžádání v CK).

Program zájezdu

1. den

11.6. pondělí - odjezd z České republiky nočním tranzitem přes Rakousko, Itálii do Francie

2. den

12.6. úterý - prohlídka Nice (8hod. bezpečnostní přestávka), mše sv. v některém chrámu, koupání v moři, osobní volno, večerní přejezd do Lurd

3. den

13.6. středa - ranní příjezd do prvního poutního místa - Lurdy, mše sv. a celodenní prohlídka - Křížová cesta, jeskyně Zjevení Panny Marie, rodný domek Bernadetty, ubytování v hotelu, Eucharistický průvod aj., večeře, večerní průvod se svíčkami

4. den

14.6. čtvrtek - snídaně, mše sv.v boční kapli Baziliky, nebo s dalšími skupinami u jeskyně Zjevení, koupání ve speciálních bazénech s Lurdskou vodou a pokračování v duchovním programu, poté i osobní volno k nákupu drobných suvenýrů, večeře, růženec

5. den

15.6. pátek - snídaně a odjezd z Lurd do Španělska, návštěva poutního místa Limpias v severním Španělsku, Garabandalu - seznámení a prohlídka tohoto malebného Mariánského místa, které dle příslibu Svaté Panny v blízké době promluví k celému světu, noční přejezd do Santiaga de Compostela

6. den

16.6. sobota - ranní příjezd do Compostely - jedinečné stavební církevní skvosty, místo tradičního hrobu Kristova učedníka sv. apoštola Jakuba, mše sv., osobní volno, odpoledne přejezd do Fatimy, ubytování, růženec v Cova de Iria

7. den

17.6. neděle - snídaně, prohlídka Cova de Iria, slavnostní mše sv., nesení sochy Panny Marie, odjezd do Batalhy, Alcobacy, Nazaré, krátké koupání v moři, návrat kolem 15.hod., večeře, večerní program - sv. růženec, lampionový průvod, nocleh

8. den

18.6. pondělí - snídaně, křížová cesta, Aljustrel - rodné domky „dětí z Fatimy“, osobní volno, večeře, večerní program, odjezd přes noc do Španělska

9. den

19.6. úterý - prohlídka Zaragozy - Nuestra Senora del Pilar, katedrála Seo, odjezd do Leridy - ubytování

10. den

20.6. středa - odjezd na Montserrat - vysoko mezi skalami, kde působil i zakladatel jezuitů sv. Ignác z Lyoly, prohlídka Barcelony - Sagrada Familia, Katedrala St. Eualie, mše sv., osobní volno, krátké koupání v moři, návštěva supermarketu, noční přejezd do Francie

11. den

21.6. čtvrtek - vysokohorská La Saletta, která byla svědkem slz Matky Boží v r. 1846, celodenní pobyt na tomto půvabném místě, mše sv., ubytování, křížová cesta, osobní volno vhodné k procházkám různého stupně obtížnosti, ubytování , večeře, večerní program

12. den

22.6. pátek - snídaně, mše sv. v bazilice, nebo kapličce, rozloučení s La Salettou, odjezd do České republiky

13. den

23.6. sobota - dopolední příjezd do České republiky


* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu místních podmínek
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst

Zážitky cestovatelů

Milena Roudná

17.05.2023

Španělsko

Zájezd Tenerife

Program zájezdu byl vhodně sestaven (kombinace kulturně-historických a přírodních zajímavostí). Vedoucí Milan Jána velmi dobře vybaven znalostmi místních poměrů i odbornějšími poznatky, vhodná byla i jeho reakce na nutné změny v programu v důsledku změněných podmínek. Osobně oceňuji znalost terénu v pohořích Anaga i Teno. Do programu bych doporučovala jenom malé doplnění - o historické město La Orotava (stačila by krátká zastávka v historickém centru).

Alena Volánková

17.04.2023

Španělsko

Tenerife

Chci poděkovat za krásný poznávací zájezd na Tenerife.Ubytování nemělo chybu, ve staré části města u pěší zony s výborným jídlem.Nádherné treky v horách, skvělě přichystané naším průvodcem Milanem Jánou,stejně tak i výlety po městečkách.Skvělý průvodce,patří mu velký dík.Má spoustu znalostí o zemi,výbornou španělštinu,kultivovaný projev a laskavost a ochotu v povaze.Ještě jednou,Milane,díky! Alena-Brno

Jana Ležalová

10.03.2023

Portugalsko

Dovolená na Madeiře

Děkujeme Avetouru za skvělou dovolenku na Madeiře v červenci 2022, zejména panu průvodci Milanovi. Měli jsme príma partu, výlety byly top, ubytování příjemné, jídlo moc dobré. Nic nám nechybělo,,,, A proto služeb Avetouru určitě znovu využijeme a doporučíme dále. Jana a Katka