Dovolená 2020 Ázerbájdžán, Gruzie, Arménie

Termín zájezdu 05.10.2020 - 20.10.2020
Doprava Letecky
Typ zájezdu Poznávací zájezd
Ubytování Hotely
Strava Polopenze
Destinace Arménie , Ázerbájdžán , Gruzie
Cena včetně
poplatků
57 990 Kč
2 320 €

* Cena je kalkulovaná do 25 Kč/EURO

Základní info o zájezdu

ODLET: 5. 10. 2020 z Prahy z Letiště Václava Havla

PŘÍLET: 20. 10. 2020 do Prahy na Letiště Václava Havla

PROGRAM: 15 pobytových dnů během kterých poznáme 3 unikátní kavkazské země – navštívíme 3 hlavní města a nespočet památek zapsaných na seznamu Unesco, Ázerbájdžán – země orlů a vysokých hor, skalních kreseb pravěkého světa a bahenních sopek, Arménie – země, která jako první na světě přijala křesťanství a Gruzie – pestrá směs úchvatné přírody, starobylých památek, přívětivých lidí a vynikajícího jídla a vína.

UBYTOVÁNÍ: celkem 14 x v kvalitních 3* hotelech s polopenzí - 3 x Ázerbájdžán (2 x Baku, 1 x Šeki), 5 x Gruzie (1 x Telavi, 4x Tbilisi), 6 x Arménie (1x Dilijan, 5 x Jerevan)

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit příplatek za 1/1 pokoj

PŘEPRAVA: se bude realizovat letecky, po Ázerbájdžánu, Gruzii a Arménii doprava turistickým autobusem

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je třeba uhradit zálohu v minimální výši 25 000 Kč (pro úhradu v Kč) nebo 1 000 Eur/ os. (pro úhradu v Eurech), zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu buď na naši adresu, oskenovanou e-mailem, faxem na číslo 494 377 654 nebo osobně, po připsání zálohy (platby) na náš účet potvrdíme kopii smlouvy zpět, doplatek zájezdu uhradit do 17. 8. 2020, finální pokyny a informace k odletu obdržíte cca 1 měsíc před odletem, minimální počet účastníků: 20

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, pokrývku hlavy, zcela orientační kapesné ve výši od 150 euro, oblečení volte s ohledem na předpokládané průměrné denní teploty kolem 20°C, pro občany ČR platí vízová povinnost pro vstup na území Ázerbájdžánu - víza lze získat na konzulárním úseku Velvyslanectví Ázerbájdžánu v Praze (pouze pokud zůstáváte v zemi déle než 30 dní) nebo plně elektronicky prostřednictvím portálu https://evisa.gov.az – vyřízení víza do 3 pracovních dnů, cena 23 USD, získat vízum na mezinárodním letišti v Baku možné není, cestovní pas musí být platný min. 6 měsíců po návratu ze země, pro vstup do Gruzie a Arménie není vízum potřeba

CENA ZAHRNUJE: oboustranné letecké spojení, letištní a bezpečnostní taxy, dopravu po Ázerbájdžánu, Gruzii a Arménii, 14x ubytování, stravu dle denního programu – snídaně, večeře, ochutnávka vín, servis českého průvodce, servis místních průvodců, pojištění léčebných výloh v zahraničí, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 90 euro - vstupy do vybraných objektů a bakšiš - vybere průvodce na místě a bude hradit hromadně, stravu mimo výše uvedenou, individuální vstupy, připojištění proti storno poplatkům (nepovinné) 1 480 Kč / 60 Eur / os. / pobyt, osoby do 18 let 1 240 Kč / 50 Eur / os. / pobyt - v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy, dodatečně nelze vyřídit (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz https://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK), jednolůžkový pokoj za příplatek 3 600 Kč / 144 Eur / osoba / pobyt

Trasa zájezdu

Program zájezdu

1. den

5. 10. pondělí – odlet z Prahy do Baku (Ázerbájdžán)

2. den

6. 10. úterý – přílet do Baku, transfer do hotelu, snídaně, odpoledne krátká prohlídka města – Baku Boulevard –promenáda, která v roce 2009 oslavila 100 let od svého založení, oblíbené místo místních obyvatel i turistů, třída Nizzami a Náměstí fontán – získalo svou aktuální podobu a název až v roce 2010, kdy byly zrekonstruovány původní fontány a celý vzhled náměstí, nejdražší a nejkrásnější budova města Haidar Aliyev Center, večeře, nocleh – Baku.

3. den

7. 10. středa – snídaně, odjezd na program – rezervace Gobustan – jihozápadně od hlavního města Baku se nachází unikátní skalní kresby, z polopouště vyčnívají skály, které ukrývají sbírku až šesti tisíc skalních kreseb starých 4000 let, nacházejí se zde také zbytky osídlení a pohřebišť, zastávka u hory „Ohnivé hory“ Yanardag, z níž vyházejí hořící proudy zemního plynu a jedná se tak o zcela unikátní přírodní jev, kdy dnem i nocí hoří malá skalka, návrat na hotel, večeře, nocleh – Baku

4. den

8. 10. čtvrtek – snídaně, odjezd na program – , leží na severovýchodě Ázerbájdžánu v seismické oblasti Kavkazu, přezdívá se mu také "město koberců", první zmínka o městě pochází již z 1. století, seismická aktivita zapříčinila několik zemětřesení napříč staletími, která město dost zničila, jedinou dochovanou stavbou je Páteční mešita z 10. století (Juma Mosque), krátká prohlídka města s mauzoleum Yeddi Gumbez, nebo-li mauzoleu sedmi kopulí, ve kterém je pohřbena většina starých královských vládců, výjezd do malebné horské vesničky Lahic, která se ve středověku stala důležitým řemeslným centrem, dodnes jsou místní výrobky známé po celé zemi a Kavkazu – krátká ukázka tradičních řemesel tepců mědi, příjezd do Šeki, ubytování, večeře, nocleh – Šeki

5. den

9. 10. pátek – snídaně, prohlídka města Šeki - malebné městečko na severozápadě Ázerbájdžánu zasazené do oblasti se zelenými údolími a úzkými soutěskami, jedno z nejstarších míst na Kavkazu staré zhruba 2500, bývalo významnou zastávkou na Hedvábné stezce Chánův palác - jedna z největších atraktivit celého státu – skvěle zrekonstruovaný letní palác, kterých pochází z 18. až 19. století, nádherná vnitřní výzdoba díky které se tento palác se nachází na seznamu světového dědictví UNESCO, Chánova paláce z 18. stol. s nádherným exteriérem a interiérem, odjezd k hranicím s Gruzií (Lagodekhi / Balakan) a přejezd do Kvareli (Gruzie) – vinařství, kde se víno skladuje v téměř osmikilometrovém podzemním tunelu, tunel byl vyhlouben do skal pohoří Kavkaz a byl otevřen v roce 1962, v ideálních podmínkách je zde skladováno víno nejlepší kvality, přejezd do Telavi, ubytování, večeře, nocleh – Telavi

6. den

10. 10. sobota – snídaně, prohlídka města Telavi – město si drží pověst nejlépe zachovalého historického města v Gruzii, nejvýznamnější jsou čtvery městské hradby, které se dochovaly ze čtyř různých historických období, pevnost Batonis Ciche ze 17. století – nejlépe zachovalý středověký královský palác v celé Gruzii, dle historických záznamů byla stavba postavena ve dvou fázích – první fáze se vztahuje k letům 1667-1675 a druhá k druhé polovině 18. století, přejezd do Cinandali - malá vesnička v údolí řeky Alazani, zámečkem, který kdysi patřil významné šlechtické rodině Čavčavadze - Alexander Čavčavadze, šlechtic a básník, zdědil tuto vesnici s pozemkem a vinicemi v 19. století a vystavěl zde palác v italském stylu a velkolepé zahrady, kde hostil své mnohé zahraniční návštěv, na pozemku nechal zbudovat velký vinný sklep, který plnil produkcí z vlastních vinohradů, při zpracování vína spojil tradiční staleté gruzínské technologie se znalostmi evropských metod zpracování vína, během návštěvy paláce je možné se zúčastnit řízené ochutnávky, palác od roku 1947 vlastní stát a je v něm zřízeno muzeum rodiny Čavčavadze, Ikalto - klášter v gruzínském regionu Kachetie založený v druhé polovině 6. století ctihodným Zenonen Ikaltským, katedrála Alaverdi - zachovaná v podobě z 11. století, díky své věži o výšce 55 metrů je druhou nejvyšší náboženskou stavbou v Gruzii, dojezd do Tbilisi, ubytování, večeře, nocleh - Tbilisi

7. den

11. 10. neděle – snídaně, celodenní program v Tbilisi – chrám Metechi, přesun lanovkou na pevnost Narikala s panoramatickou vyhlídkou na město, následně památky starého města – mimo jiné uvidíte i sochu Matka Gruzie, procházka starým městem – čtvrť Abanotubani, ke které se váže pověst o založení města - slavné sirné lázně, Anchiskhati Bazilika (Kostel Narození Panny Marie), budova loutkového divadla Gabriadze - zajímavostí je nevšední věž, třída Rustaveli, která představuje srdce města a je zde mnoho vládních budov, kulturních zařízení a obchodů, večeře, nocleh – Tbilisi

8. den

12. 10. pondělí – snídaně, odjezd do městečka Mccheta – návštěva starého hlavního města (Seznam světové dědictví UNESCO), klášter Jvari na vrcholku vysokého útesu a úchvatný panoramatický pohled na soutok řek Aragvi a Mtkvari, katedrála Sveticchoveli (11. století) - duchovní centrum země, v překladu Katedrála životodárných sloupů, nachází se v centru města Mccheta, v roce 1996 zapsána spolu s jinými památkami v Mcchetě na Seznam světového dědictví UNESCO, po několik staletí byla korunovačním a pohřebním místem gruzínských monarchů a současně hlavním chrámem Gruzínské pravoslavné církve, v současné době je sídlem arcibiskupa Mcchety a Tbilisi, který je současně katolikosem Gruzínské pravoslavné církve, přejezd do městečka Gori - rodiště J. Stalina, možnost navštívit muzeum věnované životu tohoto diktátora, jeskynní město Uplisciche - podle archeologických nálezů byla lokalita skalního města osídlena již v době bronzové a samotné skalní město bylo nejspíše založeno v 6. století před Kristem, město bylo sídelním městem vládce království Kartli (v antice známé jako Iberia), ako kulturní památka byla roku 1993 navržena na seznam světového dědictví UNESCO, návrat do Tbilisi – večeře, nocleh – Tbilisi

9. den

13. 10. úterý – snídaně, Ananuri – v 16. až 18. století nejdůležitější pevnost ze všech, které lemovaly cestu z Mcchety na sever směrem do nitra Kavkazu, cestou k pevnosti zastávka u vodní nádrže Jinvali, pevnost byla sídlem vévodů pověřených zemskou správou vévodství z Aragvi, odehrálo se zde několik bitev, roku 1739 čelila pevnost útoku vojska rivalitního vévodství vedeného vévodou Šanše z Ksani, byla vypálena a při tom byl rod Aragviů zmasakrován, přejezd do lyžařského střediska Gudauri, cestou do města zastávka u Památníku míru - památníku rusko-gruzínského přátelství postavený v 80. letech, konkrétně v roce 1983, betonová stavba na vrcholu skály s obřími mozaikami - levá část mozaiky oslavuje rolníky a vojáky, ostatní mozaiky zachycují ruské tradice a revoluci, Stepantsminda - cestou několik impozantních výhledů na pohoří Kavkaz, jízda džípy 4 x 4 zalesněnými svahy ke kostelu Nejsvětější trojice (Gergeti Trinity) ze 14. století, poté odjezd do Tbilisi – večeře, nocleh – Tbilisi

10. den

14. 10. středa – snídaně, transfer na hraniční přechod Gruzií a Arménií, kolem poledne setkání s arménským průvodcem a pokračování v cestě do Arménie, odjezd do oblasti Lori a návštěva klášterního komplexu Hagpat z 10.-13. století – jedna z nejpozoruhodnějších památek UNESCO, klášter Gošavank ze 13. století, založeného slavným středověkým arménským státníkem Mchitarem Gošem, který byl také vědcem a autorem řady bajek a podobenství a také prvního trestního zákoníku, příjezd do Dilijanu, ubytování, večeře, nocleh - Dilijan

11. den

15. 10. čtvrtek – snídaně, klášter Haghartsin – klášter ze 13.století nacházející se na úpatí hor, uprostřed lesů, komplex se skládá ze tří budov, z nichž dvě doposud plní svou funkci, jedninečná kombinace splynutí architektury s okolní přírodou, klášter Sevanavank - němý kamenný svědek znovu se šířícího křesťanství shlíží ze skal na studené vody jezera Sevan, založen v polovině devátého století, v době, kdy se Arméni vymaňovali z dvousetletého arabského porobení a sílícího vlivu islámu, odjezd k jezeru Sevan, které je druhým nejvýše položeným vysokohorským sladkovodním jezerem ve světě, příjezd do Jerevanu, ubytování, večeře, nocleh – Jerevan

12. den

16. 10. pátek – snídaně, prohlídka města – nejkrásnější místa starého i moderního Jerevanu, např. kulaté náměstí Republiky - velikost asi 14 tisíc metrů čtverečných, obklopené moderními a architektonicky zajímavými vládními budovami, které jsou obložené červeným tufem, budova Státní opery, vyhlídka na biblickou horu Ararat z vrcholku Kaskádového schodiště, návštěva Modern Art Museum of Jerevan – muzeum umění založené v roce 1972, socha Matky Arménie, odjezd do Ečmiadzinu – střediska Arménské ortodoxní apoštolské církve, prohlídka velkolepé katedrály Ečmiadzin z let 301-303 n. l., která je jedním z prvních křesťanských kostelů ve světě, na zpáteční cestě prohlídka zbytků katedrály Zvartnoc ze 7. století, návrat do Jerevanu, ubytování, večeře, nocleh – Jerevan

13. den

17. 10. sobota – snídaně, návštěva vědeckého výzkumného institutu Matenadaran v Jerevanu, kde je vystavena řada vzácných rukopisů, pergamenů a knih, odjezd do vesnice Garni, kde se nachází antická stavba v iónském stylu, pohanský chrám Garni z 1. století n. l. – jediná dodnes stojící sloupová budova z dob starého Řecka či Říma na území bývalého Sovětského svazu, atraktivní přírodní památka Symphony of Stones – mohutná stěna z dobře zachovaných čedičových sloupů vytesaných řekou Goght, v místním domě ve vesnici Garni účast při pečení arménského chleba, kterému se říká „lavaš“, pokračování okružní jízdy do kláštera Ghegard z 12. - 13. století - název, který se dnes pro klášter běžně používá, Geghard nebo v úplnější verzi Geghardavank, tedy „Klášter kopí“, se odvozuje od kopí, kterým byl při ukřižování probodnut Ježíš, do Arménie jej údajně přinesl Juda Tadeáš a je uloženo mezi ostatními relikviemi, návrat do Jerevanu, ubytování, večeře, nocleh – Jerevan

14. den

18. 10. neděle – snídaně, odjezd do kláštera Khor Virap - jedno z nejvýznamnějších míst v Arménii: jak pro poutníky, tak pro turisty v blízkosti impozantního Araratu, arménské národní hory, dnes ležící na území Turecka, známý je především tím, že zde byl králem vězněn Řehoř Osvětitel, po udělení milosti se stal královou pravou rukou v náboženských otázkách, oba se následně zasloužili o to, že se v roce 301 Arménie stala první zemí na světě, která přijala křesťanství za své státní náboženství, dále do kláštera Noravank - jeden z nejkrásnějších klášterů v Arménii, postavil ho ve 14. století uznávaný architekt Momik, který využil místního načervenalého kamene a vystavěl klášter v dokonalé barevné harmonii s okolními horami, na cestě zpět do Jerevanu zastávka v nejstarší vinařské obci na světě Areni - vznik vinařství, nalezeného v jeskyni nad zákrutem řeky Arpa, se datuje 6200 let nazpátek, ochutnávka místních vín, návrat do Jerevanu, ubytování, večeře, nocleh – Jerevan

15. den

19. 10. pondělí – snídaně, odjezd do kláštera Sagmosavank ze 13. století, který stojí nad nádhernou soutěskou řeky Qasagh, Památník arménské abecedy – nachází se ve vesnici Artashavan, na východní straně dolní části hory Aragac, byl postaven v roce 2005 u příležitosti oslav 1600 let od vytvoření arménské abecedy, památník je zajímavou ukázkou kamenných rytin 39 arménských písmen, dále pevnost Amberd, která je umístěna ve výšce 2200 m n. m. na svazích hory Aragac - nejvyššího bodu v Arménii (4090 m n. m.), díky poloze v této nadmořské výšce se někdy označuje jako „ pevnost v oblacích“, krátká návštěva u srdečných arménských vinařů z rodiny Ashtarakats, v jejichž útulném domě nahlédnete do tajů výroby arménského vína, návrat do Jerevanu, ubytování, večeře, nocleh – Jerevan

16. den

20. 10. úterý – odlet z Jerevanu zpět do Prahy


* CK si vyhrazuje právo na případnou změnu programu s ohledem na letový řád a místní podmínky

Zážitky cestovatelů

Zuzana Ambozová

25.06.2018

Arménie

Dovolená v Arménii...

V červnu jsem se zúčastnila zájezdu do Arménie. Všichni pracovníci CK Avetour odvedli svou práci na třikrát podtrženou jedničku!!! Ohromný průvodce Mgr.Hrdlička, místní průvodkyně Laura , perfektní šofér autobusu...všichni si zaslouží velké poděkování!!! Tento zájezd byl opravdu výjimečný. Arménie-krásná země, příjemné obyvatelstvo, vynikající - erudovaní průvodci, pěkné hotely, výborná až opulentní kuchyně, po všech stránkách ohromné služby, báječní " spoluúčastníci zájezdu ", pohodová atmosféra, příjemné počasí, jednoznačně dobrá " konstelace hvězd"...Byli jsme všichni po všech stránkách rozmazlováni, nedalo se již nic vylepšit!!! Moc všem děkuji za krásnou dovolenou. Z.Ambrozová