Důležité informace pro turisty cestující do Španělska

Doklady a víza ve Španělsku

Občan ČR může cestovat do Španělska na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Španělska. Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že je zapsáno v občanském průkazu rodiče. V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR. Řidičské průkazy ČR jsou platné k řízení motorových vozidel ve Španělsku. Není třeba si obstarávat mezinárodní řidičský průkaz, ale je nezbytné mít tzv. zelenou kartu. 
ČR má se Španělskem bezvízový styk. 

Španělské celní předpisy

V rámci Evropské unie platí volný pohyb zboží, bez dodatečných poplatků je možné převážet v rámci zemí EU limitované množství tohoto zboží pro osobní potřebu.

Pro obecné množstevní vymezení osobní spotřeby byly pro Španělsko byly stanoveny tyto limity: 800 ks cigaret, 400 ks krátkých doutníků, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku, 10 l lihovin (tj. tvrdého alkoholu), 20 l produktů se středním obsahem alkoholu (aperitivů), 90 l vína ( z toho max. 60 l šumivého vína) a 110 l piva.

Úroveň zdravotnictví 

Od 1. června 2004 je nárok na lékařské ošetření v členských zemích EU. Pro turistické cesty se doporučuje uzavřít navíc cestovní zdravotní pojištění. 

Doporučení pro turisty

 • Důrazně doporučujeme dodržovat ve Španělsku dopravní předpisy, cestujete-li automobilem. Pokuty za jejich porušení jsou ve Španělsku poměrně vysoké a policie je vyžaduje zaplatit na místě, pokud řidič není ve Španělsku rezidentem.   
 • Ve Španělsku nelze cestovat autostopem. Tento způsob cestování zde není zaveden.
 • Všeobecně se dá říci, že Španělsko je relativně bezpečnou zemí. Přesto se doporučuje dodržovat hlavní zásady obezřetnosti a opatrnosti jako například :
 • nemít důležité doklady a věci na jednom místě,
 • pasy, letenky a větší hotovost, pokud je to možné, ponechat v hotelovém trezoru,
 • nosit u sebe jen menší obnosy finanční hotovosti, pokud neplánujete provést větší nákup,
 • mít odděleně od platební karty zaznamenáno její číslo a event. telefon bankovního ústavu za účelem nahlášení odcizení (ztráty) platební karty,
 • neponechávat v autě doklady a cennosti atd. 
 • nepřespávat na osamocených místech V případě, že k okradení přesto dojde, je vhodné se obrátit na nejbližší policejní oddělení, případ ohlásit a požádat o vystavení policejního protokolu. 
 • Pokud je to možné, být vybaveni mobilním telefonem, mít kontakt na rodinné příslušníky, přátele a známé, kteří by byli schopni poskytnout finanční pomoc v případě nouze.
 • Léky, které běžně užíváte.

Důležitá telefonní čísla

Tísňové telefonní číslo  - 112  (policie, zdravotníci, hasiči a další pohotovostní služby.)
Občanská garda (Guardia Civil) -  062 
Národní policie (Policía Nacional) - 091 
Záchranná služba (Samur) - 092

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí