CK AVETOUR s.r.o.
Kancelář: Novoměstská 205
518 01 Dobruška
IČO: 27533093
Provozní doba: Po ­ Pá: 8:30-16:00 hod.

mail: info@avetour.cz
mob.: +420 602 441 670
tel.: +420 494 623 929
č.ú.: 43-1733410247/0100

Dovolená 2019 Řím

Vyprodáno

Termín zájezdu 09.11.2019 - 15.11.2019
Doprava Letecky
Typ zájezdu Poutní zájezd
Ubytování Hotel
Strava Dle programu
Destinace Itálie
Cena včetně
poplatků
13 490 Kč
540 €
VYPRODÁNO

* Cena je kalkulovaná do 25 Kč/EURO

Základní info o zájezdu

Speciální program ve spolupráci s Diecézním centrem Hradec Králové, při příležitosti konání národní pouti, Vatikán, antické památky a místa spjatá s apoštolem Pavlem a prvními křesťany, Castel Gandolfo, jezero Lago Albano,...

ODLET: 9. 11. z Prahy z letiště Václava Havla se společností ČSA

NÁVRAT: 15. 11. do Prahy na letiště Václava Havla

UBYTOVÁNÍ: 6 nocí v Římě v *** hotelu v Římě

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné zaslat řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu, lze zaslat poštou, oskenovanou emailem nebo faxem, a uhradit zálohu v minimální výši 6 000 Kč / osoba - při platbě v Euro je částka 240 €, po připsání zálohy na náš účet zašleme potvrzenou kopii smlouvy na Vaši adresu/ email. Doplatek bude nezbytné uhradit po výzvě CK, pravděpodobně v září/říjnu 2019. Poskytovatelé služeb požadují v tomto případě finanční krytí služeb s dostatečným časovým předstihem, než je jinak obvyklé. Přibližně 2 měsíce před odletem obdržíte finální pokyny a další praktická sdělení k zájezdu. Cena zájezdu je kalkulována do 25 Kč / Euro (v případě platby v Eurech).

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník, růženec, fotoaparát, baterka, zcela orientační kapesné ve výši alespoň 150 euro, stravu během dne lze bez problému obstarat na místě (různá bistra, rychlá občerstvení) doporučíme, poradíme přímo na místě, občané ČR mohou vstupovat a pobývat na území Itálie na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. 

CENA ZAHRNUJE: oboustrannou leteckou dopravu Praha - Řím - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z letiště na hotel, 6x ubytování v *** hotelu, 6x snídaně, pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše krytí 7 mil. Kč, servis průvodce, duchovní doprovod, pojištění CK proti úpadku. Počet míst za tuto cenu může být omezený!!!

CENA NEZAHRNUJE: stravu (mimo výše uvedené), připojištění proti stornu (nepovinné) 460 Kč / 19 € / os. / pobyt, osoby do 18 let 410 Kč / 17 € / os. / pobyt - v případě zájmu je nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, bližší informace a podmínky na https://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK). V ceně není započtena městská taxa 4-6 € os. / noc, jízdné metrem (Metrebus Roma), které momentálně stojí 18 € / 72 hodin a případné vstupy do zpoplatněných objektů.

Program zájezdu

1. den

9. 11. sobota - odlet z Letiště Václava Havla v Praze s leteckou společností ČSA v 12:05 hod., přílet do Říma v 14:00 hod., transfer na hotel, podrobnější informace a pokyny ke srazu obdržíte ve finálních pokynech k odletu, v podvečer ještě výjezd metrem do města, pravděpodobně do Vatikánu, který je nedaleko hotelu (cca 2,5 km), nocleh - Řím

2. den

10. 11. neděle - snídaně, naši pouť v Římě zahájíme putováním po stopách velkého světce apoštola Pavla. Navštívíme kostel San Paolo alla Regola - místo, kde byl pravděpodobně Pavel držen v tzv. domácím vězení, Santa Maria in Via Lata - v Římě existuje ještě další místo jeho druhého římského pobytu (pokud je správné tvrzení některých badatelů, že z prvního vězení byl osvobozen a vydal se na další apoštolské cesty po Španělsku, Řecku a Malé Asii a znovu byl zajat - tentokrát pro obvinění z křesťanství - a vězněn) v Santa Maria in Via Lata. Tre Fontane – místo Pavlova stětí. Santa Maria Scala Coeli – údajná poslední noc sv. Pavla Naše putování zakončíme v bazilice San Paolo fuori le mura (Sv. Pavel za hradbami) – poté, co Pavel byl sťat, bylo jeho tělo učedníky přeneseno a pohřbeno na Via Ostiense, v místě, kde se dnes tyčí bazilika Sv. Pavla za hradbami, nocleh - Řím

3. den

11. 11. pondělí - snídaně, budeme putovat po stopách prvních křesťanů - nejprve navštívíme Katakomby svaté Domitilly - patří k největším a nejstarším křesťanským pohřebištím. Dále zavítáme do kostelíka Domine quo vadis - na křižovatce Via Appia a Via Ardeatina, postaveném na místě, kde se Ježíš zjevil sv. Petrovi. Projdeme se po Via Appia Antica - nejdůležitější dopravní tepně celého římského impéria - po známé historické cestě, po níž směřoval do Říma sv. Pavel. Odpoledne slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore, od 15:00 hodin národní mše svatá, poté volný program nebo možnost účasti v 17:30 hodin na slavnostním koncertu ke cti sv. Anežky a našich národních patronů - kostel Santa Maria degli Angeli (v těsné blízkosti nádraží Termini - nedaleko baziliky Santa Maria Magiore), nocleh - Řím

4. den

12. 11. úterý – snídaně, naším cílem bude Vatikán, nejmenší plně suverénní stát světa. V tento den slavíme 30. výročí kanonizace sv. Anežky České. V 10:00 hod národní mše sv. v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společně s našimi pastýři - biskupy, kněžími a církví České republiky, společná modlitba u svatováclavského oltáře v bazilice a v kryptě u sochy sv. Anežky české, kterou Sv. otec František přijal ve Svatém roce Milosrdenství jako dar České republiky. Následně si prohlédneme baziliku sv. Petra (hrob sv. Petra, sv. Jana Pavla II. a dalších papežů, kardinálů a římských mučedníků), fakultativně možnost výstupu na kopuli baziliky s úchvatným výhledem na Věčné město. Dále uvidíme Andělský hrad (zvenku) - původně Hadriánovo mauzoleum, později papežská pevnost spojená tunelem ve hradbách s Vatikánem, rezidence a vězení. V současnosti muzeum věnované historii budovy a města Říma. Pak přejdeme Andělský most přes řeku Tiberu, třetí nejdelší řeku v Itálii a navštívíme Piazza Navona - podlouhlé barokní náměstí stojící na místě starověkého stadionu. Nakonec ještě zavítáme na Aventin - jeden ze sedmi pahorků, na nichž stál starověký Řím. Je také místem, kde pobýval sv. Vojtěch. Kostel Santa Prisca - místo, kde podle tradice stál dům páru Akvila a Priska sloužící k scházení místní církve, nocleh - Řím

5. den

13. 11. středa - snídaně, účast na generální audienci se Sv. otcem Františkem ve Vatikánu, odpoledne slavnostní mše (zakončení národní pouti) s biskupy v bazilice sv. Jana v Lateránu (zde se také nalézají ostatky sv. Pavla). Poté se vydáme na kouzelnou procházku večerním městem (nebo možnost individuálního programu). Navštívíme baziliku San Pietro in Vincoli (sv. Petra v řetězech) – zde se nalézají okovy, kterými byl spoután sv. Petr v Římě a v Jeruzalémě. Zvenku uvidíme Koloseum – největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven, místo, kde soupeřili gladiátoři i odsouzení vězňové s divokými zvířaty. Pak nás čeká Forum Romanum – největší fórum starověkého Říma, někdejší pulzující centrum města a potažmo i veškerého dění. Konstantinům vítězný oblouk – vystavěný římským senátem po vítězství císaře Konstantina nad Maxentiem v bitvě u Mulvijského mostu. Mamertinský žalář – nejstarší římské vězení, místo, kde byli drženi apoštolové sv. Petr a sv. Pavel. Palatin – pahorek, na němž bylo podle pověsti založeno město Řím. Circus Maximus – největší antický stadion. Pořádaly se zde rovněž triumfální oslavy na počest císařů vracejících se z vítězných tažení, nocleh - Řím

6. den

14. 11. čtvrtek - mše sv., snídaně. Vydáme se poznávat Castel Gandolfo – letní sídlo papeže a nádherné jezero Lago Albano. Procházka, relax (doporučujeme ochutnat vynikající místní víno). Volno. Večer dle možnosti koupání v římských termálech, nocleh – Řím

7. den

15. 11. pátek – mše svatá, snídaně, cca v 11:30 hod odjezd na letiště, v 14:45 hod. odlet zpět ČR s příletem na letiště Václava Havla do Prahy v 16:40 hod.

Součástí programu je každodenní mše sv. a dle možností i přestávka na oběd. Program může být ještě dodatečně (nikoliv zásadně) upraven.

Zážitky cestovatelů

Anna Kučerová

07.08.2014

Itálie

Poděkování

Dobrý den, chtěla bych poděkovat za nádherný poznávací zájezd do Itálie. Především paní průvodkyni Jitce Matyskové, která nás provázela celým zájezdem a velice poutavě hovořila o italských památkách a o životě v Itálii. Dále P. Kowalikovi, který nás provázel duchovně a velké dík také patří našim pánům řidičům Milanu Hnátovi a Ladislavu Trávníčkovi, kteří nás přes Itálii bezpečně převáželi. Děkuji za celou rodinu, Anna Kučerová.

Edita Komárková

28.07.2014

Itálie

poděkování Itálie

Dobrý den, zdravím Vás všechny z CK AVETOUR. Chtěla jsem Vám společně s mojí maminkou, paní Matlovičovou, Doležalovou a Kleňhovou moc poděkovat za uspořádání nádherné pouti do Itálie. Naše průvodkyně paní Jitka nás doprovázela opravdu na profesionální úrovni, nejen že nás informovala o všemožných křesťanských a kulturních památkách, ale přidala i povídání ze všedního života Italů, bylo to zajímavé a poutavé. Také bychom chtěly poděkovat P. Kowalikovi, který nejenže pro nás každý den na poutních místech sloužil mši svatou s tematicky připraveným kázáním, ale během celé cesty nás duchovně provázel. Umístil také své fotky na net, abychom se na ně mohli všichni podívat. http://farnostsvihov.rajce.idnes.cz/ S pozdravem Edita Komárková

Navštivte naše stránky avetour.cz a přečtěte si i další tipy na zájezdy nebo zážitky ze spousty dalších destinací.