+420 272 049 622 PO - PÁ 7:30-15:30
telefon

Lidé a dějiny

Historická Palestina má velký význam nejen pro Židy, ale i pro křesťany a muslimy. Jeruzalém je svatým městem pro věřící všech zmíněných náboženství. Izrael je proto mnoha kultur a náboženství.

Dějiny Izraele

Současný Izrael leží asi na území původní Palestiny. Židovská tóra (starý zákon) popisuje, jak se Izraelité vymanili z egyptského zajetí. Ve 13. století př.n.l. se usídlili na území semitských Kananejců. V tomto původní obyvatelstvu mají nejspíše původ dnešní palestinští Arabové.
Na přelomu 11. a 10. století př.n.l. pak vzniklo Judsko-izraelské království. To se později rozpadlo a bylo ovládnuto Asyřany a Babyloňany.

Okolo roku 40 př.n.l. se celá oblast Palestiny dostala pod nadvládu Říma. V roce 70 n.l. Židé znovu získali Jeruzalém. V 7. století byla Palestina dobyta muslimskými Araby. Židé v tomto období tvořili drobnou komunitu uvnitř většinou křesťanského obyvatelstva.
Roku 1516 se Palestiny zmocnili Turci, kteří zde vládli následujících 400 let.

K obnovení požadavku Židů na samostatný stát na území Palestiny došlo až v 19. století. Roku 1917 Britové deklarovali podporu vytvoření židovského státu.
Pronásledování evropských Židů nacistickým Německem urychlilo židovskou migraci do Palestiny. V roce 1947 byla Palestina rozdělena a roku 1948 byl vyhlášen židovský stát Izrael.

Od této dob probíhá téměř neustálý boj mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy. Během několika válek získal Izrael pásmo Gazy, západní břeh Jordánu a Golanské výšiny. Roku 1993 došlo k úspěšným mírovým jednáním Izraele a Palestiny. Na základě tohoto míru byly pod palestinskou správu převedeny území Gaza a Jericho. V roce 1995 byl pak oficiálně ukončen dlouholetý válečný stav s Jordánskem.

CK Avetour jezdí do Izraele přes 17 let. Nikdy jsme se v této zemi nesetkali s problémy ohledně bezpečnosti turistů.

Státní zřízení

Hlavou Izraele je prezident, který je volen poslanci parlamentu na 5 let. Izraelský zákonodárný sbor (Knesset) je volen na 4 roky. A to systémem poměrného zastoupení. Izrael funguje bez ústavy.
Výkonnou i politickou moc má vláda.

Obyvatelstvo v Izraeli

Většinu obyvatelstva tvoří Židé. Více než polovina Židů se narodila přímo v Izraeli.
V Izraeli se projevuje etnický rozdíl mezi aškenázskými Židy, kteří pochází z Evropy, a sefardskými Židy, kteří jsou z Asie a Středomoří.
Vedle hebrejštiny je úředním jazykem v Izraeli také arabština.
Izrael je nejvíce urbanizovanou zemí Blízkého východu. Vykazuje vysoký populační přírůstek.