Důležité informace pro turisty cestující do Itálie

Doklady a víza v Itálii

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu.K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako doklad použít i platný občanský průkaz. 
Od 1.3.2008 je možné zapisovat děti mladší 10 let do cestovního  pasu rodiče. Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat). 

U řidičů se vyžaduje technický průkaz, řidičský průkaz, zelená karta. 

Při převozu psů a koček je zapotřebí mít cestovní pas pro malá zvířata, ve kterém bude potvrzení o očkování proti vzteklině. Vakcinace musí být provedena v rozmezí nejméně 20 dnů před vstupem na území Itálie a nesmí být starší 11 měsíců. 

Ztrátu či odcizení cestovního dokladu by měl turista nahlásit italské polici (případně karabiníkům), a tím tak předejít případným problémům, které mohou vzniknout ze zneužití odcizeného dokladu.
V případě, že český občan při pobytu v cizině (Itálii) ztratí cestovní pas nebo mu je cestovní pas odcizen, může požádat o vystavení tzv. náhradního cestovního dokladu (cestovního průkazu), který mu umožní návrat do vlasti. Je určen pro přímou cestu z Itálie do ČR. Maximální doba jeho platnosti je 6 měsíců. Platnost dokumentu je však udělována pouze na nezbytně nutnou dobu s přihlédnutím k době možnosti návratu do ČR.

V souvislosti se vstupem ČR do EU se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU ( tzv. volný pohyb osob) - právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Nezletilé osoby mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých. 
Při pobytu delším než tři měsíce je zapotřebí se přihlásit k pobytu na ohlašovně příslušného obecního úřadu dle místa pobytu (tzv. Ufficio anagrafe).  Pro pobyty kratší tří měsíců se nevyžadují žádné formality.

Celní a devizové předpisy v Itálii

Omezení množství platí pro následující kategorie spotřebního zboží:  800 ks cigaret nebo 400 ks cigaret o váze 3 g/ks nebo 200 ks doutníků nebo 1 kg tabáku; alkoholické nápoje mohou dovážet osoby starší 17 let (10 l alkoholických nápojů s obsahem vyšším než 22%; 20 l alkoholických nápojů s obsahem nepřesahujícím 22 % alkoholu, 2 l lehkých vín;  90 l vín, z toho 60 l šumivého vína 110 l piva -výše uvedená množství jsou považována za obchodní dovoz. Dovoz benzínu v kanystru je zakázán. 
Dovoz valut není omezen, vývoz hotovosti je omezen na částku 10.330,- Euro, nad zmíněnou částku je třeba vyplnit prohlášení o dovozu/vývozu peněz. 

Specifika Itálie

 • Bezpečnostní situace je v zásadě stejná jako v jiných evropských zemích - pozor na kapesní krádeže, krádeže v automobilech i v bytech. 
 • Doporučuje se nenakupovat cenné zboží a elektroniku u pouličních prodejců a na trzích, požadovat vždy daňový doklad. V Itálii je platný zákon na potírání obchodu s padělanými výrobky, podle nějž může být za nákup zboží u plážových či pouličních prodejců pokutován zákazník částkou do výše 10.000,- EURO. 
 • K veškerému zakoupenému zboží je zákazník povinen si vzít účetní doklad  stvrzenku (pozn. nevydává se např. u novin či benzínu), jejíž předložení může vyžadovat finanční policie (v případě nepředložení může uložit vysokou pokutu)
 • Při cestování osobním vozem v městském provozu je vhodné v autě se zamknout, zamezí se tak možnému odcizení osobních zavazadel při zastavení na křižovatce 
 • Nenechávat bez dozoru plně naložené vozidlo, i když je zamčené
 • Úřady, pošty otvírají pro veřejnost obvykle jen dopoledne
 • Obchody mají většinou od 13.00 - 16.00 hod. tzv. polední pauzu
 • České koruny nejsou v italských bankách volně směnitelné  
 • Za porušení dopravních předpisů může policie kromě uložení vysoké pokuty rovněž odebrat řidičský průkaz 
 • Za porušení zákazu kouření, který platí prakticky ve většině uzavřených místností přístupných veřejnosti (včetně restaurací a barů) může být uložena vysoká pokuta 
 • V Itálii je velmi přísný zákon o nošení tzv. chladných zbraní (nožů, mačet…), proto doporučujeme tyto používat pokud možno jen v kuchyni.

Důležitá telefonní čísla:

karabiníci - 112 
policie - 113 
hasiči  - 115 
pomoc motoristům - autoklub  - 116 
první pomoc - 118 

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí