Důležité informace pro turisty cestující do Irska

Doklady a víza v Irsku

Občan ČR může cestovat do Irska na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Irska. 
V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.
Pokud cizinci plánují pobývat v Irsku déle než 185 dnů v roce, jsou povinni požádat o výměnu národního řidičského průkazu za irský řidičský průkaz, aniž by museli skládat praktické zkoušky z řízení a testy teoretických znalostí. 

Občan ČR jako členského státu EU může pobývat v Irsku dočasně, pokud je zde na dovolené nebo pracuje po určitou dobu. Také zde může pobývat, pokud studuje nebo je v penzi či ztratil práci, a to tak dlouho, jak je schopný finančně pokrýt svůj pobyt. 
Občan ČR nepotřebuje k pobytu v Irsku do 90 dnů zvláštní víza. Jestliže má v úmyslu pobývat Irsku déle než 3 měsíce, může požádat o povolení k pobytu.

Celní předpisy v Irsku

Bezcelně lze dovézt  800 kusů, cigaret 200 kusů doutníků, 400 kusů doutníčků, 1 kg tabáku, 10 litrů destilátu (např. whisky, gin, vodka), 20 litrů alkoholických nápojů jiných než víno nepřesahující 22% objemu alkoholu (např. šumivé nebo dezertní víno, některé likéry), 90 litrů vína ( v tom maximálně 60 litrů perlivého), 110 litrů piva. Osobám mladším 17 let není dovoleno tabákové výrobky a alkohol dovážet. 
Od 1.1.2003 mohou cestující z členských států EU dovážet do Irska do 10 kg potravin živočišného původu. 
Dnem 1. 5. 2004 zanikla možnost žádat o vrácení VAT na zboží zakoupené v Irsku. 

V Irsku je možné platit v hotovosti pouze v EUR. Běžně jsou přijímány všechny mezinárodní platební karty. 
Dovoz rostlin je přísně zakázán, výjimku lze povolit pouze za předpokladu ověřeného certifikátu, ve kterém je prokázán původ a absence výskytu nakažlivých přenosných chorob rostlin.

Úroveň zdravotnictví v Irsku

Informace o zdravotním pojištění v Irsku v češtině lze nalézt na webu Centra mezistátních úhrad

Specifika Irska

Situace pro turisty v Irsku je vcelku příznivá, zvláštní nebezpečí turistům nehrozí. Doporučuje se však dbát na základní pravidla bezpečnosti, zejména chránit příruční zavazadla s cestovními dokumenty a finančními prostředky, parkovat na vyhrazených a bezpečných místech, nenechávat ve vozidle cenné věci, využít možnosti hotelového trezoru a nezanechávat cenné předměty, finanční prostředky a cestovní doklady v hotelovém pokoji, netábořit mimo vyhrazená místa. 

Obecně v Irsku neexistují dálniční poplatky. Za průjezd určitými úseky dálnic a za přejezd některých mostů je však vybíráno mýtné.

Důležitá telefonní čísla

Lékařská pohotovost - Garda Síochána (policie) - požárníci - horská záchranná služba - jeskyňářská záchranná služba - pobřežní hlídky 999 nebo 112 

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí