Památky v Egyptě

Mojžíšova hora

Výšce 2.285 metrů se tyčí vrcholek Hory Sinaj (také Džabal Músa, Mojžíšova hora). Posvátný vrchol uctívaný všemi třemi monoteistickými náboženstvími. Tady se zjevil Bůh, hovořil s Mojžíšem, dal Izraeli Desatero a uzavřel s ním smlouvu. Podle tradice kněžích, kteří sestavili některé knihy Bible, zde byly také ustanoveny bohoslužebné předpisy. Existuje mnoho rozdílných teorií, kde se toto místo přesně nachází. 
Judaismus učí, že jakmile židovský národ obdržel Desatero na hoře Sinaj, tak byl nenáviděn zbytkem světa, kvůli tomu, že byli jediní, jenž obdrželi Boží slovo (založeno na podobnosti mezi slovem Sinaj a Sin-ah, což v hebrejštině znamená „nenávist“). V židovské Bibli je hora Sinaj také nazývána jako „hora Choreb“ (tradičně česky též „Oreb“) nebo jako „Boží hora.“