Důležité informace pro turisty cestující do Egypta

 

Doklady a víza v Egyptě

Pro vstup do Egypta je vyžadován platný pas (cestovní, služební, diplomatický) s dobou platnosti nejméně šest měsíců ode dne podání žádosti o vízum.
Pro vstup do Egypta je nutné vízum. Od začátku roku 2002 ho mohou občané ČR získat za poplatek na mezinárodním letišti v Káhiře, příp. na dalších vstupních místech (letištích a přístavech) do země. Platnost pasu v tom případě musí být ještě alespoň 6 měsíců ode dne vstupu do země. 
V praxi může však být tato možnost pro české občany komplikována leteckými společnostmi, které pro vstup na palubu letadla vyžadují prokázat se příslušným vízem. Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Egypta, zda se podmínky pro přicestování nezměnily. 
Cena za vízum udělené na Zastupitelském úřadě Egypta v Praze je vyšší než poplatek, který zaplatí turista za vízum v případě, že jej kupuje až při příletu do země.

Celní předpisy v Egyptě

Do Egypta je zakázán dovoz potravin, alkoholu, pornografie, zbraní a všech druhů drog. Postihy za prodej a přechovávání drog jsou přísné a pohybují se řádově v desítkách let odnětí svobody. Za nedovolené držení drog může být udělen i trest smrti. 
Mnoho léků a podpůrných prostředků podléhá přísnému režimu kontroly, zejména pokud jde o jejich vývoz z Egypta.
Je striktně zakázán vývoz památek a zlata v nezpracované podobě.
Turista přijíždějící do země má právo na nákup zboží z bezcelních obchodů (Duty Free Shops) v určité výši za kalendářní rok na letišti a vybraných místech v Káhiře a Alexandrii do 24 hodin po příletu (na aktuální částku se doporučuje zeptat se pracovníka egyptské celní služby při příletu/příjezdu do Egypta).

Úroveň zdravotnictví v Egyptě

Zdravotnický systém se v Egyptě opírá o síť státních a soukromých nemocnic. Cizincům jsou doporučovány služby soukromých nemocnic, které jsou sice stále podstatně nákladnější, avšak péče a služby jsou na mnohem vyšší úrovni než ve státních zařízeních. Zacházení s pacienty je na soukromých klinikách lépe organizováno a je rovněž zajištěna pooperační péče mnohem vyššího standardu než ve státních nemocnicích. 
V Egyptě neexistuje systém zdravotního pojištění pro cizince. Cena za lůžko v soukromé nemocnici je vysoká, je tedy vždy vhodné v ČR uzavřít zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí . 
Mezinárodní očkovací průkaz není při vstupu do země vyžadován. Je žádoucí očkování návštěvníků Egypta proti žloutence typu A a B a dále je doporučeno očkování proti břišnímu tyfu a meningitidě A, C.

Specifika Egypta

  • Základní odlišností Egypta od evropských států je faktor islámu. Egypťané jsou velmi citliví na některé projevy evropského chování, které urážejí jejich náboženské cítění. Je nezbytné upozornit na vhodné oblékání zejména dívek, které by mělo být oproštěno od nošení krátkých kalhot, dámských šatů bez ramínek, hlubokých výstřihů apod. 
  • Za nevhodné je považováno také pití alkoholických nápojů na veřejnosti a některé v Evropě běžné společenské projevy, jako je vodění žen za ruku, polibky na veřejnosti atd. 
  • Doporučuje se vyhýbat přítomnosti (např. ze zvědavosti) na demonstracích.
  • V Egyptě stále existují lokality, kam je pro vstup vyžadováno povolení od Travel Permits Department of the Ministry of Interior. Mezi tyto lokality patří příhraniční oblast s Libyí a oblasti Sinaje mimo silnice. 
  • Při fotografování je dobré se vyvarovat záběrů vojenských a policejních objektů, nádraží, železničních uzlů, mostů, osob v uniformách, vojenské a policejní techniky. Turistům minimálně hrozí zabavení celého filmu. 
  • Cestování vlastním vozem do EAR je spojeno s řadou byrokratických obtíží a vstup do země je relativně finančně náročný. Orgány EAR vyžadují na hranicích mezinárodní řidičský průkaz. 

Důležitá telefonní čísla

První pomoc, ambulance – 123 
Stálá služba policie - 122 
Turistická policie - 126 

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí