Systém vzdělání v Mexiku

Mexiko patří k zemím s vysokou gramotností a vyspělým školským systémem. Jak funguje vzdělávání v Mexiku a čím se liší mexické školy od těch našich?

Vzdělávání v Mexiku - mexická školka

Školní vzdělání v Mexiku zahrnuje, podobně jako u nás, základní, střední (nižší a vyšší) a vysoký stupeň. Základní šestileté vzdělání je v Mexiku povinné a bezplatné. Do povinné školní docházky spadá školka, šest let základní školy a tři roky střední školy. Poté žáci mohou pokračovat dva roky na tzv. preparatoriu (vyšší střední škola) a ti šikovnější na univerzitě, což je nejvyšší forma vzdělávání v Mexiku

Základní, střední a vysoký stupeň školství v Mexiku

Mexické školství má širokou síť základních škol. Ačkoliv základní školy najdete téměř ve všech mexických regionech, řada z nich neoplývá velkou kvalitou a neposkytuje ani pravidelnou výuku. Některé školy se potýkají s nedostatkem dobrých učitelů – zejména učitelů, kteří znají indiánské jazyky (asi 2 miliony indiánů znají totiž pouze svoji rodnou řeč a další 2 miliony k tomu částečně hovoří španělsky). Mimo to některé školy na periferiích nefungují 5 dní v týdnu ani nemají dostatečné vybavení jako školy v městských centrech.

Nižší střední vzdělání představují tříleté školy 2. stupně. Po skončení tohoto stupně vzdělávání mohou studenti získat vyšší střední vzdělání na tříletých nebo čtyřletých školách.

Mexiko má světově uznávané vysoké školství. Šanci studovat na některé z vysokých škol v zemi má ročně asi 1,5 miliónů mladých Mexičanů. Na Národní autonomní univerzitě (UNAM) studuje přes 400 tisíc z nich. V mezinárodním měřítku má tato mexická univerzita dokonce lepší hodnocení než naše Univerzita Karlova v Praze.

Vzdělávání v Mexiku - vysoké školy

Kontrasty v mexickém školství

Vzdělávání v Mexiku je velmi kontrastní, podobně jako třeba přístup ke zdravotní péči. Chudé děti často nemají možnost studovat nebo dokončí pouze základní školu, což ovlivňuje jejich možnosti uplatnění v budoucnu. Většina z nich zůstane v neformálním sektoru (pouliční prodej a prodej na místních trzích, dělnické práce, výpomoc v domácnosti apod.) bez nároku na sociální a zdravotní pojištění. Děti z ekonomicky zajištěných rodin zpravidla studují na soukromých školách až do vyšší střední školy. Poté odchází na univerzity do větších měst - do Guadalajary, Monterrey, Mexico City nebo Xalapy.

Ne všechny školy v Mexiku jsou špatné. Není ani pravidlem, že kvalitní vzdělání lze získat pouze na soukromých školách. To potvrzují například státní vysoké školy, jejichž technické obory a výzkumná centra mají prestiž i na mezinárodní úrovni.

Zeptejte se nás

Jsme připraveni zodpovědět jakékoliv vaše dotazy. Nejste si jisti vhodností termínu, programu, fyzickou náročností nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám telefonicky, emailem, případně využijte kontaktní formulář.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Získejte přístup ke zlevněným zájezdům a novinkám v katalogu a využijte slevy 500 Kč.