+420 272 049 622 PO - PÁ 8:30-16:00
telefon

Dovolená 2018 Řím

FIRST MINUTE do 25.02.2018

Termín 08.05.2018 - 15.05.2018
Doprava Letecky
Ubytování Hotel
Strava Polopenze
Destinace Itálie
Původní cena 15 990 Kč | 615 €
Cena včetně
poplatků
15 590 Kč
600 €

* Cena je neměnná do 26 Kč/EURO

Základní info

Vatikán, generální audience s papežem Františkem, antické památky a místa spjatá s prvními křesťany, Castel Gandolfo, relax u jezera Lago Albano a Tyrhénského moře

ODLET:   8. 5. z Prahy z Letiště Václava Havla

PŘÍLET:   13. 5. do Prahy na Letiště Václava Havla

UBYTOVÁNÍ:  5x ubytování v *** hotelu s polopenzí

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu v minimální výši 8 000 Kč / osoba a zaslat zpět vyplněnou a podepsanou smlouvu - oskenovanou emailem, poštou nebo faxem. Po obdržení platby vám bude kopie smlouvy potvrzena. Celá platba musí být uhrazena nejpozději do 20. 3. 2018. Cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 26 Kč / 1 Euro. V případě, že bude kurz měsíc před odletem nad touto hranicí, bude se muset cena navýšit.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, denní teploty kolem 20 - 25 °C, zcela orientační kapesné ve výši od 150 eur, oblečení volte s ohledem na výše uvedené předpokládané denní teploty. 

CENA ZAHRNUJE: letecká doprava Praha – Řím – Praha, 5x ubytování v *** hotelu s polopenzí, služby průvodce, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce - průvodcem zájezdu bude P. PhDr. Petr Živný, Ph.D., zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: vstupy, MHD v Římě, doprava do Castel Gandolfo a Ostie, transfer (MHD) z letiště na hotel a z hotelu na letiště, místní poplatek (přibližné a doporučené částky budou sděleny ve finálních pokynech k zájezdu cca 3 týdny před odletem), připojištění storna 420,- Kč / osoba / pobyt, v případě zájmu, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, viz www.avetour.cz/pojisteni.html - u každého zájezdu - pojištění)

Trasa zájezdu

Program

1. den

8. 5. úterý Odlet z Prahy do Říma, osobní volno, večeře, společné posezení, nocleh.

2. den

9. 5. středa Snídaně. Naším cílem bude Vatikán, nejmenší plně suverénní stát světa. Nejprve se zúčastníme generální audience s papežem Františkem na Svatopetrském náměstí. Poté si prohlédneme baziliku sv. Petra (hrob sv. Petra, sv. Jana Pavla II. a dalších papežů, kardinálů a římských mučedníků), fakultativně možnost výstupu na kopuli baziliky s úchvatným výhledem na Věčné město. Dále uvidíme Andělský hrad (zvenku) - původně Hadriánovo mauzoleum, později papežská pevnost spojená tunelem ve hradbách s Vatikánem, rezidence a vězení. V současnosti muzeum věnované historii budovy a města Říma. Pak přejdeme Andělský most přes řeku Tiberu, třetí nejdelší řeku v Itálii a navštívíme Piazza Navona - podlouhlé barokní náměstí stojící na místě starověkého stadionu. Nakonec ještě zavítáme na Aventin - jeden ze sedmi pahorků, na nichž stál starověký Řím. Večeře, nocleh.

3. den

10. 5. čtvrtek Snídaně. Vydáme se poznávat Castel Gandolfo - letní sídlo papeže a nádherné jezero Lago Albano. Procházka, relax (doporučujeme ochutnat vynikající místní víno). Večeře, nocleh.

4. den

11. 5. pátek Snídaně. Putování po stopách prvních křesťanů zahájíme návštěvou Katakomb svaté Domitilly - patří k největším a nejstarším křesťanským pohřebištím. Dále zavítáme do kostelíka Domine quo vadis - na křižovatce Via Appia a Via Ardeatina, postavený na místě, kde se Ježíš zjevil sv. Petrovi. Projdeme se po Via Appia Antica - nejdůležitější dopravní tepně celého římského impéria - po známé historické cestě, po níž směřoval do Říma sv. Pavel. Vrcholem dne bude návštěva baziliky San Paulo fuori le Mura (sv. Pavla za hradbami) s hrobem velkého světce apoštola Pavla. Večeře, nocleh.

5. den

12. 5. sobota Snídaně, po snídani uskutečníme výlet k Tyrhénskému moři do Ostie s možností relaxu na pláži. Další alternativou je individuální program v Římě nebo relax v hotelu. Odpoledne se z Ostie přesuneme do centra a vydáme se na kouzelnou procházku večerním městem. Navštívíme baziliku San Pietro in Vincoli (sv. Petra v řetězech) - zde se nalézají okovy, kterými byl spoután sv. Petr v Římě a v Jeruzalémě. Zvenku uvidíme Koloseum - největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven, místo, kde soupeřili gladiátoři i odsouzení vězňové s divokými zvířaty. Poté nás čeká Forum Romanum - největší fórum starověkého Říma, někdejší pulzující centrum města a potažmo i veškerého dění. Konstantinům vítězný oblouk - vystavěný římským senátem po vítězství císaře Konstantina nad Maxentiem v bitvě u Mulvijského mostu. Palatin - pahorek, na němž bylo podle pověsti založeno město Řím. Circus Maximus - největší antický stadion. Pořádaly se zde rovněž triumfální oslavy na počest císařů vracejících se z vítězných tažení. Večeře, nocleh.

6. den

13. 5. neděle Snídaně, osobní volno, možnost nákupů, odjezd na letiště, odlet do Prahy.


* Součástí programu je každodenní mše sv.
* Program může být ještě dodatečně (nikoliv zásadně) upraven v závislosti na změně místní podmínek
* Na zájezd nelze uplatnit žádné slevy

Zážitky cestovatelů

Anna Kučerová

07.08.2014

Itálie

Poděkování

Dobrý den, chtěla bych poděkovat za nádherný poznávací zájezd do Itálie. Především paní průvodkyni Jitce Matyskové, která nás provázela celým zájezdem a velice poutavě hovořila o italských památkách a o životě v Itálii. Dále P. Kowalikovi, který nás provázel duchovně a velké dík také patří našim pánům řidičům Milanu Hnátovi a Ladislavu Trávníčkovi, kteří nás přes Itálii bezpečně převáželi. Děkuji za celou rodinu, Anna Kučerová.

Edita Komárková

28.07.2014

Itálie

poděkování Itálie

Dobrý den, zdravím Vás všechny z CK AVETOUR. Chtěla jsem Vám společně s mojí maminkou, paní Matlovičovou, Doležalovou a Kleňhovou moc poděkovat za uspořádání nádherné pouti do Itálie. Naše průvodkyně paní Jitka nás doprovázela opravdu na profesionální úrovni, nejen že nás informovala o všemožných křesťanských a kulturních památkách, ale přidala i povídání ze všedního života Italů, bylo to zajímavé a poutavé. Také bychom chtěly poděkovat P. Kowalikovi, který nejenže pro nás každý den na poutních místech sloužil mši svatou s tematicky připraveným kázáním, ale během celé cesty nás duchovně provázel. Umístil také své fotky na net, abychom se na ně mohli všichni podívat. http://farnostsvihov.rajce.idnes.cz/ S pozdravem Edita Komárková