+420 272 049 622 PO - PÁ 8:00-16:30
telefon

Dovolená 2019 Izrael, Palestina

LAST MINUTE

Termín zájezdu 08.09.2019 - 20.09.2019
Doprava Letecky
Typ zájezdu Poutní zájezd
Ubytování Hotely
Strava Polopenze
Destinace Izrael , Palestina
Původní cena 33 500 Kč | 1 340 €
Cena včetně
poplatků
28 990 Kč
1 160 €

* Cena je kalkulovaná do 25 Kč/EURO

Základní info o zájezdu

Poslední 2 volná místa !!

ODLET:  8. 9. z Prahy z Letiště Václava Havla

PŘÍLET:  20. 9. do Prahy na Letiště Václava Havla

PROGRAM: pouť bude duchovně doprovázet P. František Kuběna, SJ ve spolupráci s Mgr. Václavou Benešovou; 11 pobytových dnů ve Svaté zemi - tématicko-poznávací cesta po nejzajímavějších místech. Návštěva dostupných biblických míst, např. Jaffa, Haifa, Kána, Nazaret, Tabgha, Bet Shean, Jericho, Betlém, Jeruzalém, Kumrán, Masada, atd., koupání v Mrtvém moři (3x) - ideální pro neplavce

UBYTOVÁNÍ: 8 x Betlém - příjemný hotel střední třídy „rodinného“ typu s polopenzí ve 2 - 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, internet Wi-Fi a 3 x Tiberias, manželé, nebo jinak příbuzní jsou vždy na 2 lůžkovém pokoji

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli a Palestině doprava klimatizovaným turistickým autobusem

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je třeba uhradit zálohu v minimální výši 15 000 Kč (pro úhradu v Kč) nebo 600 Eur/os. (pro úhradu v Eurech), zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. i osobně nebo skenovanou e-mailem, nebo faxem 494 377 654, po připsání zálohy (platby) na náš účet potvrdíme kopii smlouvy zpět, doplatek zájezdu je splatný do 24. 7. 2019, finální pokyny a informace k odletu obdržíte cca měsíc před odletem, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována do 22 Kč / USD a do 25 Kč / Euro, počet účastníků: 50 + průvodce + duchovní doprovod

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je občas situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, osušky pokrývku hlavy, boty do vody, krém (koupání 2x v Mrtvém moři), zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 30°C, někde i více (např. v pouštních oblastech a v okolí Mrtvého moře). 

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, turistický klimatizovaný autobus v Izraeli, letištní bezpečnostní taxy, palivový příplatek, pevnost Masada – vstup + lanovka, servis místního tichého průvodce, 11 x ubytování s polopenzí, 2x oběd, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis českého průvodce, kněžský doprovod, ochutnávka vína Cremisan, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: vstupy ve výši 150 USD se hradí v Izraeli (hrazené objekty, plavba lodí po Galilejském jezeře, bakšišné pro zaměstnance hotelů a pro řidiče autobusu), připojištění proti storno poplatkům (nepovinné) 770 Kč / 31 Eur / os. /pobyt, do 18 let 690 Kč / 28 Eur /os. / pobyt, v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy, dodatečně nelze vyřídit (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK), jednolůžkový pokoj 3 900 Kč / 156 Eur/ pobyt

Trasa zájezdu

Program zájezdu

1. den

8. 9. neděle - sraz všech účastníků na Letišti Václava Havla cca v 19:00 hodin, v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pulty od č. 175 – 178, vlastní odlet ve 22:15 hodin (dostatečný časový limit (3 hodiny) je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol (přesný čas srazu bude upřesněn v pokynech k odletu)

2. den

9. 9 pondělí - přílet do Tel Avivu ve 3:05 hod. místního času, Jaffa – dům Šimona koželuha, kostel sv. Petra; Haifa – kostel Stella Maris; Megido – starozákonní biblické významné město, v křesťanské tradici ztotožněné s Armagedonem, tato magická lokalita čítala na 20 osídlení, dodnes je torzálně dochované tzv. Vozové město s 30 m dlouhým podzemním tunelem, během dne mše svatá; ubytování – Tiberias, večeře

3. den

10. 9. úterý - snídaně, NP Banyas – Caesarea Filipova místo Petrova vyznání, pramen Jordánu, Kána Galilejská – místo prvního zázraku Ježíše Krista, proměnění vody ve víno, Nazaret – bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, během dne mše svatá, večeře, ubytování – Tiberias, večeře

4. den

11. 9. středa - snídaně, hora Blahoslavenství - hora Osmera Blahoslavenství - Ježíšovo „Horské“ kázání, Tabgha – nasycení zástupů - zázračné rozmnožení chleba a ryb, nejzachovalejší a nejstarší mozaiky ze 4. století n. l., Mensa Christi – místo Petrova primátu, Kafarnaum – dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům apoštola Petra + stará působivá synagoga, oběd – ryba sv. Petra, plavba lodí po Galilejském jezeře, návštěva Yigal Allon centre – prohlídka rybářského člunu z doby Ježíše Krista, Magdala, během dne mše svatá, večeře, ubytování – Tiberias, večeře

5. den

12. 9. čtvrtek - snídaně, NP Bet Shean - se může pochlubit historií starou celých 4 500 let - 18 navršených měst „na sobě“, Bet Shean mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, pozůstatky dávných staveb jsou opravdu úchvatné, Qasr al Yahud – místo křtu u řeky Jordán, Jericho - Tel es Sultan - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, hora Pokušení - vyhlídka ke skalnímu řecko-ortodoxnímu klášteru do míst, kde se Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání, výhled z úpatí hory na Tel Jericho - nejstarší zaznamenané neolitické osídlení, sahající až 8.000 let před letopočet, koupání v Mrtvém moři; překrásné údolí Wádi Quelt - místo s extrémními klimatickými podmínkami, překrásná vyhlídka do údolí - poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma - Judská poušť, během dne mše svatá; ubytování – Betlém, večeře

6. den

13. 9. pátek - snídaně, NP Herodion jedna z významných pevností - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti - jedinečný zážitek, Pastýřská pole, v poledne oběd v orientální restauraci v centru Betléma - odpoledne bazilika a místo Narození Ježíše Krista, Mléčná jeskyně s kojící Madonou, poté možnost nákupu devocionálií a výrobků u arabských křesťanů, během dne mše svatá; večeře, ubytování - Betlém, večeře

7. den

14. 9. sobota – snídaně, Jeruzalém - kostel sv. Anny s rybníkem Bethesda; Křížová cesta (Via Dolorosa), po které kráčel Kristus před svou smrtí, kaple Bičování a Odsouzení Pontským Pilátem - Golgota - chrám Božího hrobu - místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, osobní volno; během dne mše svatá; večeře, ubytování – Betlém, večeře

8. den

15. 9. neděle - snídaně, Betánie, NP Kumrán - místo objevu Svitků od Mrtvého moře - jednoho z největších archeologických nalezišť 20. století, NP Masada – pevnost (lanovkou tam i zpět) - Herodův palác, který sloužil králi i coby bezpečný úkryt před obávanou egyptskou Kleopatrou, úchvatné místo nad Mrtvým mořem - místo posledního odporu ve válce židovské - symbol izraelské svobody a nezávislosti, koupání v Mrtvém moři v letovisku En Bokek, večeře, ubytování – Betlém, večeře

9. den

16. 9. pondělí – snídaně, Jeruzalém – Betfage, místo Nanebevstoupení, kostel Pater Noster, kostel Dominus flevit - Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma, chrám Smrtelné úzkosti Krista v Getsemanské zahradě, chrám Hrobu Panny Marie, Jidášova jeskyně zrady, Kidrónský úval s hrobkami proroků, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, vyhlídka na Olivetskou horu, Davidson centre – archeologický park; během dne mše svatá; večeře, ubytování – Betlém, večeře

10. den

17. 9. úterý – snídaně, Jeruzalém - památník Yad Vashem - připomínka židovské genocidy, zejména během 2. světové války, Ain Karem – bazilika Navštívení Panny Marie a místo narození sv. Jana Křtitele, Knesset – izraelský parlament (zvenku), menora, Israel Museum - svitky od Mrtvého moře, model Jeruzaléma s Chrámem; večeře, ubytování – Betlém, večeře

11. den

18. 9. středa - snídaně, Hebron - Makpela - místo s hroby prvního židovského „vůdce“ praotce Abraháma, jeho ženy Sáry, Izáka, Jákoba a dalších potomků, (podmínkou návštěvy je stabilní politická situace ve městě), jinak Tel Beer Ševa - vykopávky starověkého biblického města (Bersabé) z doby Abrahamovy na okraji Negevské pouště, Arad - pozůstatky starobylého města z doby bronzové, kde stála zmenšená verze Šalamounova jeruzalémského chrámu, koupání v Mrtvém moři, během dne mše svatá, večeře, ubytování – Betlém, večeře

12. den

19. 9. čtvrtek – snídaně, Jeruzalém - Chrámová hora - dominanta starého města, kde stál tzv. první a druhý jeruzalémský Chrám, místo biblické hory Moria, skvosty umajjovské architektury mešita Al-Aksa a Skalní dóm, Davidovo město, kostel sv. Petra in Gallicantu, hora Sion - Caenaculum - místo ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition - Bazilika zesnutí panny Marie, tradiční hrob krále Davida, procházka po hradbách s vyhlídkou na malebné staré čtvrtě Jeruzaléma, během dne mše svatá; slavnostní večeře na závěr pouti, ubytování – Betlém, večeře

13. den

20. 9. pátek - lehká snídaně (sušenky, káva, čaj), cca ve 2:30 hodin odjezd na letiště, odlet do ČR v 7:00 hodin, přílet do Prahy na Letiště Václava Havla v 10:00 hodin


* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst
* V průběhu 2. - 4. dne návštěva kibucu

Zážitky cestovatelů

Zdeněk Krbeček

06.07.2019

Izrael

Poznávací zájezd do Izraele 25.3-3.4.2019

Smekám před encyklopedickými znalostmi našeho průvodce pana ing.Moravce a děkuji..Izrael to je veliká nádhera.Doufám,že se tam ještě podívám opět s vaší agenturou.Děkuji.

Alena Kopáčková

10.06.2019

Izrael

Izrael 17. 5. - 27. 5.

Zájezd byl velmi zajímavý, průvodcovské duo otec + syn Novotní doplněné na místě panem Hájkem byli lidé na svém místě. I díky jim jsme měli možnost udělat si vlastní názor na tuto zajímavou zemi plnou kontroverzí. To, co jsme viděli a slyšeli, zaselo semínko a s chutí se nyní pídíme po dalších informacích. Zamrzelo nás však, že v rozporu s ohlášeným programem byly příliš akcentovány světské otázky a současnost a vynechala se pak místa, na která jsme se těšili (Nazaret, Kána Galilejská, popř. Ber Sheva). Program v pásmu Gazy byl časově předimenzovaný, návštěvu města Modiin doporučuji pro příště vynechat (čekali jsme zde určitě více než postát s paní Larisou v městském parku obklopeném paneláky), návštěvy kibuců byly sice zajímavé, ale určitě delší, než bylo plánováno, jistě by stačil jeden. Chápu, že jiný pohled má ten, kdo je v zemi poněkolikáté a turistická highlights má již za sebou, a jinak to vidí člověk, který je ve Svaté Zemi poprvé (a možná naposled), ale prioritou by mělo být dodržet ohlášený program.

Eva Lenertová

10.06.2019

Izrael

Poznávací zájezd do Izraele

Ve dnech 17.-27. 5. 2019 jsem měla možnost účastnit se zájezdu do Izraele. Program byl velice pestrý. Díky výbornému průvodci p. doc. Novotnému a jeho syna Michala jsem získala spoustu zajímavých informací o této nádherné zemi. Všem, kteří ještě váhají, zda se do Izraele vydat, Vaši CK vřele doporučuji.