+420 272 049 622 PO - PÁ 8:00-16:30
telefon

Dovolená 2019 Izrael, Palestina

Vyprodáno

Termín zájezdu 08.09.2019 - 20.09.2019
Doprava Letecky
Typ zájezdu Poutní zájezd
Ubytování Hotely
Strava Polopenze
Destinace Izrael , Palestina
Cena včetně
poplatků
33 500 Kč
1 340 €
VYPRODÁNO

* Cena je kalkulovaná do 25 Kč/EURO

Základní info o zájezdu

ODLET:  8. 9. z Prahy z Letiště Václava Havla

PŘÍLET:  20. 9. do Prahy na Letiště Václava Havla

PROGRAM: pouť bude duchovně doprovázet P. František Kuběna, SJ ve spolupráci s Mgr. Václavou Benešovou; 11 pobytových dnů ve Svaté zemi - tématicko-poznávací cesta po nejzajímavějších místech. Návštěva dostupných biblických míst, např. Jaffa, Haifa, Kána, Nazaret, Tabgha, Bet Shean, Jericho, Betlém, Jeruzalém, Kumrán, Masada, atd., koupání v Mrtvém moři (3x) - ideální pro neplavce

UBYTOVÁNÍ: 8 x Betlém - příjemný hotel střední třídy „rodinného“ typu s polopenzí ve 2 - 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, internet Wi-Fi a 3 x Tiberias, manželé, nebo jinak příbuzní jsou vždy na 2 lůžkovém pokoji

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli a Palestině doprava klimatizovaným turistickým autobusem

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je třeba uhradit zálohu v minimální výši 15 000 Kč (pro úhradu v Kč) nebo 600 Eur/os. (pro úhradu v Eurech), zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. i osobně nebo skenovanou e-mailem, nebo faxem 494 377 654, po připsání zálohy (platby) na náš účet potvrdíme kopii smlouvy zpět, doplatek zájezdu je splatný do 24. 7. 2019, finální pokyny a informace k odletu obdržíte cca měsíc před odletem, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována do 22 Kč / USD a do 25 Kč / Euro, počet účastníků: 50 + průvodce + duchovní doprovod

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je občas situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, osušky pokrývku hlavy, boty do vody, krém (koupání 2x v Mrtvém moři), zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 30°C, někde i více (např. v pouštních oblastech a v okolí Mrtvého moře). 

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, turistický klimatizovaný autobus v Izraeli, letištní bezpečnostní taxy, palivový příplatek, pevnost Masada – vstup + lanovka, servis místního tichého průvodce, 11 x ubytování s polopenzí, 2x oběd, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis českého průvodce, kněžský doprovod, ochutnávka vína Cremisan, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: vstupy ve výši 150 USD se hradí v Izraeli (hrazené objekty, plavba lodí po Galilejském jezeře, bakšišné pro zaměstnance hotelů a pro řidiče autobusu), připojištění proti storno poplatkům (nepovinné) 770 Kč / 31 Eur / os. /pobyt, do 18 let 690 Kč / 28 Eur /os. / pobyt, v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy, dodatečně nelze vyřídit (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK), jednolůžkový pokoj 3 900 Kč / 156 Eur/ pobyt

Trasa zájezdu

Program zájezdu

1. den

8. 9. neděle - sraz všech účastníků na Letišti Václava Havla cca v 19:00 hodin, v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pulty od č. 175 – 178, vlastní odlet ve 22:15 hodin (dostatečný časový limit (3 hodiny) je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol (přesný čas srazu bude upřesněn v pokynech k odletu)

2. den

9. 9 pondělí - přílet do Tel Avivu ve 3:05 hod. místního času, Jaffa – dům Šimona koželuha, kostel sv. Petra; Haifa – kostel Stella Maris; Megido – starozákonní biblické významné město, v křesťanské tradici ztotožněné s Armagedonem, tato magická lokalita čítala na 20 osídlení, dodnes je torzálně dochované tzv. Vozové město s 30 m dlouhým podzemním tunelem, během dne mše svatá; ubytování – Tiberias, večeře

3. den

10. 9. úterý - snídaně, NP Banyas – Caesarea Filipova místo Petrova vyznání, pramen Jordánu, Kána Galilejská – místo prvního zázraku Ježíše Krista, proměnění vody ve víno, Nazaret – bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, během dne mše svatá, večeře, ubytování – Tiberias, večeře

4. den

11. 9. středa - snídaně, hora Blahoslavenství - hora Osmera Blahoslavenství - Ježíšovo „Horské“ kázání, Tabgha – nasycení zástupů - zázračné rozmnožení chleba a ryb, nejzachovalejší a nejstarší mozaiky ze 4. století n. l., Mensa Christi – místo Petrova primátu, Kafarnaum – dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům apoštola Petra + stará působivá synagoga, oběd – ryba sv. Petra, plavba lodí po Galilejském jezeře, návštěva Yigal Allon centre – prohlídka rybářského člunu z doby Ježíše Krista, Magdala, během dne mše svatá, večeře, ubytování – Tiberias, večeře

5. den

12. 9. čtvrtek - snídaně, NP Bet Shean - se může pochlubit historií starou celých 4 500 let - 18 navršených měst „na sobě“, Bet Shean mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, pozůstatky dávných staveb jsou opravdu úchvatné, Qasr al Yahud – místo křtu u řeky Jordán, Jericho - Tel es Sultan - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, hora Pokušení - vyhlídka ke skalnímu řecko-ortodoxnímu klášteru do míst, kde se Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání, výhled z úpatí hory na Tel Jericho - nejstarší zaznamenané neolitické osídlení, sahající až 8.000 let před letopočet, koupání v Mrtvém moři; překrásné údolí Wádi Quelt - místo s extrémními klimatickými podmínkami, překrásná vyhlídka do údolí - poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma - Judská poušť, během dne mše svatá; ubytování – Betlém, večeře

6. den

13. 9. pátek - snídaně, NP Herodion jedna z významných pevností - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti - jedinečný zážitek, Pastýřská pole, v poledne oběd v orientální restauraci v centru Betléma - odpoledne bazilika a místo Narození Ježíše Krista, Mléčná jeskyně s kojící Madonou, poté možnost nákupu devocionálií a výrobků u arabských křesťanů, během dne mše svatá; večeře, ubytování - Betlém, večeře

7. den

14. 9. sobota – snídaně, Jeruzalém - kostel sv. Anny s rybníkem Bethesda; Křížová cesta (Via Dolorosa), po které kráčel Kristus před svou smrtí, kaple Bičování a Odsouzení Pontským Pilátem - Golgota - chrám Božího hrobu - místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, osobní volno; během dne mše svatá; večeře, ubytování – Betlém, večeře

8. den

15. 9. neděle - snídaně, Betánie, NP Kumrán - místo objevu Svitků od Mrtvého moře - jednoho z největších archeologických nalezišť 20. století, NP Masada – pevnost (lanovkou tam i zpět) - Herodův palác, který sloužil králi i coby bezpečný úkryt před obávanou egyptskou Kleopatrou, úchvatné místo nad Mrtvým mořem - místo posledního odporu ve válce židovské - symbol izraelské svobody a nezávislosti, koupání v Mrtvém moři v letovisku En Bokek, večeře, ubytování – Betlém, večeře

9. den

16. 9. pondělí – snídaně, Jeruzalém – Betfage, místo Nanebevstoupení, kostel Pater Noster, kostel Dominus flevit - Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma, chrám Smrtelné úzkosti Krista v Getsemanské zahradě, chrám Hrobu Panny Marie, Jidášova jeskyně zrady, Kidrónský úval s hrobkami proroků, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, vyhlídka na Olivetskou horu, Davidson centre – archeologický park; během dne mše svatá; večeře, ubytování – Betlém, večeře

10. den

17. 9. úterý – snídaně, Jeruzalém - památník Yad Vashem - připomínka židovské genocidy, zejména během 2. světové války, Ain Karem – bazilika Navštívení Panny Marie a místo narození sv. Jana Křtitele, Knesset – izraelský parlament (zvenku), menora, Israel Museum - svitky od Mrtvého moře, model Jeruzaléma s Chrámem; večeře, ubytování – Betlém, večeře

11. den

18. 9. středa - snídaně, Hebron - Makpela - místo s hroby prvního židovského „vůdce“ praotce Abraháma, jeho ženy Sáry, Izáka, Jákoba a dalších potomků, (podmínkou návštěvy je stabilní politická situace ve městě), jinak Tel Beer Ševa - vykopávky starověkého biblického města (Bersabé) z doby Abrahamovy na okraji Negevské pouště, Arad - pozůstatky starobylého města z doby bronzové, kde stála zmenšená verze Šalamounova jeruzalémského chrámu, koupání v Mrtvém moři, během dne mše svatá, večeře, ubytování – Betlém, večeře

12. den

19. 9. čtvrtek – snídaně, Jeruzalém - Chrámová hora - dominanta starého města, kde stál tzv. první a druhý jeruzalémský Chrám, místo biblické hory Moria, skvosty umajjovské architektury mešita Al-Aksa a Skalní dóm, Davidovo město, kostel sv. Petra in Gallicantu, hora Sion - Caenaculum - místo ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition - Bazilika zesnutí panny Marie, tradiční hrob krále Davida, procházka po hradbách s vyhlídkou na malebné staré čtvrtě Jeruzaléma, během dne mše svatá; slavnostní večeře na závěr pouti, ubytování – Betlém, večeře

13. den

20. 9. pátek - lehká snídaně (sušenky, káva, čaj), cca ve 2:30 hodin odjezd na letiště, odlet do ČR v 7:00 hodin, přílet do Prahy na Letiště Václava Havla v 10:00 hodin


* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst
* V průběhu 2. - 4. dne návštěva kibucu

Zážitky cestovatelů

Gřeškovi

04.12.2019

Izrael

Dovolená v Izraeli 11.11.-18.11.19

Děkujeme za pěkný zájezd. Paní průvodkyně Blanka byla skvělá. Program zájezdu máte opravdu moc pěkně připravený. Jsem rádi, že jsme si vybrali vaší CK. Izrael je nádherná země a určitě se ještě vrátíme. Ještě jednou děkujeme majitelům CK za krásný zážitek. Gřeškovi

Šárka Rozsívalová

03.12.2019

Izrael

Izrael, Palestina, Jordánsko 18.11.-27.11.2019

Zájezd byl perfektně připravený, organizace neměla chybu. Pan Moravec je skvělý průvodce. Byl to pro nás s manželem poučný, nádherný a nezapomenutelný zážitek. Už teď se nám po tomto kousku země stýská.

Jan Kubiče

03.12.2019

Izrael

Izrael 5-11.11.2019

Skvělý zájezd s vynikajícím průvodcem panem Vavříkem. Hlavně díky jemu jsme měli bezprostřední kontakt s navštívenou destinací.Jeho znalosti historie, místních poměrů byly neskutečné.Některé dlouhé přesuny busem oživil spoustou zajímavostí spolu s vtipnými historkami. Moc ho proto chválíme a rádi se příště zúčastníme dalších zájezdů,které povede..