+420 272 049 622 PO - PÁ 8:00-16:30
telefon

Dovolená 2018 Izrael

Vyprodáno

Termín 18.10.2017 - 25.10.2017
Doprava Letecky
Ubytování Hotel
Strava Polopenze
Destinace Izrael
Cena včetně
poplatků
20 700 Kč
767 €
VYPRODÁNO

* Cena je neměnná do 27 Kč/EURO

Základní info

ODLET:  18. 10. z Prahy z Letiště Václava Havla

PŘÍLET:  25. 10. do Prahy na Letiště Václava Havla

PROGRAM: 7 pobytových dnů ve Svaté zemi - tématicko-poznávací cesta po nejzajímavějších místech. Návštěva dostupných biblických míst, např.: Jeruzalém, Betlém, Jericho, hora Pokušení, Beit Shean, Caesarea Přímořská, Kafarnaum, poustevna Nábi Músa, Hebron, Megido, Arad, pevnost Herodion, Wadi Quelt, poustevna Nabi Músa, Jaffa, Tel Aviv, Tabgha, biblická řeka Jordán, aj. Koupání v Mrtvém moři (2x) - ideální pro neplavce, ve Středozemním moři, plavba po Galilejském jezeře!

UBYTOVÁNÍ: 6x v Betlémě v příjemném hotelu střední třídy s průměrným vybavením a službami s polopenzí ve 2 - 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, zdarma přístup k PC, manželé, nebo jinak příbuzní jsou vždy zásadně na 2 lůžkovém pokoji

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.

PŘEPRAVA: se bude realizovat letecky s izraelskou společností UP by EL AL, po Izraeli doprava klimatizovaným moderním turistickým autobusem

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je třeba uhradit platbu v plné výši, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. i osobně nebo skenovanou e-mailem, nebo faxem 494 377 654, po připsání  platby na náš účet potvrdíme kopii smlouvy zpět, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 25 Kč/USD a do 27 Kč/Euro,  v případě, že dojde ke změně výše kurzu, nebo výše palivového příplatku  bude vám sděleno ve finálních pokynech cca měsíc před odletem a případný rozdíl bude doúčtován.

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je občas situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, osušky pokrývku hlavy, boty do vody, krém (koupání 2x v Mrtvém moři a ve Středozemním moři), zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 25-32°C. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, turistický klimatizovaný autobus v Izraeli, letištní bezpečnostní taxy, palivový příplatek, 6x ubytování s polopenzí, 1x oběd, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 100 USD - platí se až v Izraeli pouze v USD (vstupy do vybraných hrazených objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotel a pro řidiče autobusu), připojištění proti storno poplatkům (nepovinné) 490,- / 18 Eur/os./pobyt, do 18 let 440,-/ 17 Eur/ os. / pobyt. V případě zájmu je ale nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni nebo na vyžádání v CK), jednolůžkový pokoj 2.900,- / 110 Eur/ pobyt

Program

1. den

18. 10. středa sraz všech účastníků v cca 19:00 hod. na Letišti Václava Havla (čas bude upřesněn ve finálních pokynech) v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pult od č. 171-178, vlastní odlet je ve 22:15 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol

2. den

19. 10. čtvrtek - ve 3.10 hod. přílet do TEL AVIVU, největšího města Izraele na břehu Středozemního moře. Transfer na ubytování v BETLÉMĚ. Odpočinek na pokojích. Po pozdní snídani (cca 11.00 hod.) prohlídka města (chrám Narození Páně, stálá expozice jesliček, Mléčné jeskyně – místo kam se Svatá rodina uchýlila před útěkem do Egypta...), večeře, nocleh.

3. den

20. 10. pátek – snídaně, v případě stabilní politické situace přejezd na západní břeh Jordánu, do HEBRONU s hrobkami praotce Abraháma, jeho ženy Sáry i synů Izáka a Jákoba (patriarchů Starého zákona uctívaných rovněž islámským náboženstvím). Možnost nákupů v místní tržnici. Alternativně návštěva vykopávek starověkého biblického města Bersabé na okraji Negevské pouště, nedaleko TEL BEER ŠEVA a také pozůstatků antického města v ARADU. Odpočinek a koupání v letovisku En Boqeq ležícím na břehu MRTVÉHO MOŘE. Betlém, večeře, nocleh.

4. den

21. 10. sobota – snídaně, návštěva archeologického areálu CAESAREA s úchvatnými pozůstatky města založeného bájným Herodem, které se později stalo sídlem římského místodržícího a působištěm známých apoštolů Petra, Filipa a Pavla. MEGIDO (UNESCO) - prohlídka jedné z nejvýznamnějších a nejpůsobivějších archeologických lokalit spojované s legendárním Armagedonem (ruiny obytných domů opevněného města s unikátním, 30 m dlouhým podzemním tunelem). Návštěva Jaffy - starobylé přístavní čtvrti TEL AVIVU, která sehrála důležitou roli v biblické historii země. Odpolední odpočinek a koupání ve Středozemním moři (cca 2 hod.). Betlém, večeře, nocleh.

5. den

22. 10. neděle – snídaně, prohlídka pozoruhodných zbytků dávného města BEIT SHEAN, jehož historie se začala psát před 5 000 lety. Dodnes zde bylo odkryto téměř 20 vrstev sídlišť navršených na sobě (římské lázně vyzdobené mozaikou, divadlo s kapacitou 6 000 míst, bazilika…). Program v oblasti GALILEJSKÉHO JEZERA: JARDENIT - vyhledávané poutní místo poblíž řeky Jordán; vesnice TABGHA s bazilikou Nasycení zástupů (skvostná mozaiková výzdoba), kde Ježíš údajně pěti chleby a 2 rybami nakrmil 5 000 lidí; MENSA CHRISTI – místo ustanovení apoštola Pavla za hlavu prvotní církve; bývalá rybářská vesnice KAFARNAUM - působiště Ježíše Krista a místo uskutečnění mnoha zázračných uzdravení (pozůstatky synagogy, moderní kostel sv. Petra); odpoledne plavba po jezeře; krátká procházka populárním letoviskem TIBERIAS. Betlém, večeře, nocleh.

6. den

23. 10. pondělí – snídaně, zastávka na atraktivní vyhlídce do hlubokého kaňonu WÁDI QUELT. Návštěva hrobu proroka Mojžíše v NABI MUSA, mešitě vybudované v tradičním arabském stylu uprostřed Judské pouště. Výlet lanovkou do pravoslavného kláštera DŽEBEL KARANTAL, který je jako vlaštovčí hnízdo přilepen ke stěně hory, jež se podle Matoušova evangelia stala místem trojnásobného pokušení Ježíše. Prohlídka JERICHA, nejstaršího a nejníže položeného města na světě rozprostřeného 260 m pod hladinou moře. Přejezd do osady El Khalia – cca 3 hod. koupání v MRTVÉM MOŘI. Betlém, večeře, nocleh.

7. den

24. 10. úterý – snídaně, celodenní prohlídka JERUZALÉMU, sporné metropole Izraele, kde si přítomnost podává ruku s minulostí: Olivová hora – nádherná vyhlídka na město, chrám Dominus Flevit, odkud Kristus předvídal zkázu města, Getsemanská zahrada. Procházka spletitými uličkami Starého města: Lví brána; chrám sv. Anny; torzo Antoniovy pevnosti; chrám Odsouzení Páně; křížová cesta se 14 zastaveními, kterou Kristus kráčel při svém odsouzení; vrch Golgota – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista; Zeď nářků – jediný pozůstatek prvního chrámu židů, nejposvátnější místo s tisíci modlitbami a přáníčky popsanými papírky vloženými do spár; hora Sion s hrobem krále Davida, Coenaculem (místo poslední večeře Páně) a bazilikou zesnutí Panny Marie. Betlém, večeře, nocleh.

8. den

25. 10. středa – snídaně, návštěva HERODIA – impozantní pevnosti krále Heroda s dvojitým opevněním uvnitř jícnu uměle navýšeného kopce. Oběd v centru Betléma. Kolem 13:00 hod. odjezd na letiště, v 17:55 hod. odlet s příletem ve 21:10 hod. do Prahy


* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst

Fotky našich zákazníků

Zážitky cestovatelů

Edita

20.06.2018

Izrael

Izrael Jordánsko 22.5. - 31.5.2018

Na zájezdy běžně zpětnou vazbu nedávám, ale zde ji dám s radostí. Velmi oceňuji organizaci zájezdu a hlavně profesionalitu delegátky Evy Janáčové. Vše měla perfektně zvládnuté, v případě potřeby zvládla jakoukoli improvizaci a snažila se maximálně uspokojit potřeby všech účastníků. Díky jejím neuvěřitelným znalostem vycházejícím ze studia historie a dlouhodobého pobytu v Izraeli jsme měli skutečně možnost nahlédnout pod pokličku tamější kultury, historie a zvyklostí. Troufám si tvrdit, že si většinu lidí Izrael svými památkami a kulturou získala. I přes trochu vypjatější dobu - výročí založení Izraele jsme neměli pochybnosti o bezpečnostní situaci a věděli jsme že je cestovní kancelář velmi dobře informovaná. Pokud se člověk nevydává do oblastí jako pásmo Gazy a drží se určitých pravidel, není třeba mít obavy z návštěvy této země. Zájezd jsme absolvovali v květnu - dobrá doba z hlediska nižšího počtu turistů, jelikož je po sezóně. Teploty se však pohybovaly mezi 27-42 C, což už může být někdy náročnější. Program jsem si velmi užila a odvezla hromadu zážitků. Možná bych naopak někdy ráda zpomalila a nasála atmosféru místa, protože Izrael skutečně není jen o lovu fotografií památek. K Jordánsku - Petra a projížďka pouští skutečně stály za to!

Eva Křížová

07.06.2018

Izrael

Izrael Jordánsko 22.5.-31.5.2018

Chtěla bych touto cestou poděkovat CK za skvělý zájezd a skutečně nabitý program. Obzvlášť bych chtěla vyzdvihnout hluboké znalosti, organizační schopnosti, ochotu a trpělivost naší průvodkyně, paní Evy Janáčové. Má velkou zásluhu na klidném (i když rychlém) průběhu zájezdu. Prohloubila moje historické znalosti a doplnila je o seznámení se současným životem v Izraeli. Teď je mým přáním navštívit některá místa znovu a tentokrát jim věnovat více času a vychutnat si jejich atmosféru. S pozdravem Eva

František Bartík

05.06.2018

Izrael

Dovolená v Jordánsku a Izraeli

Vážení, ve čtvrtek jsem se vrátil ze zájezdu, který zajišťuje Vaše společnost. Myslím, že jsem celkem zkušený cestovatel, protože odr.1990 každoročně cestuji ať už sám nebo s rodinou (žena + 2 děti). Služeb německých CK jsem využil 3x a jinak si vše zařizuji sám. Od prodlouženého rodinného víkendu na italském Gradu po dvouměsíční cestu kolem světa. "Výlet" s Vaší společností byl mou první osobní zkušeností s českou CK. Výsledek - smekám před Vámi!!!! Od mailové objednávky po rozloučení na letišti při návratu, hodnotím vše "10" bodů z deseti možných. Bez přehánění. - komunikace s dámami v kanceláři CK ve dnech před odletem: velká pochvala! - první společné minuty na letišti v Ruzyni, odbavení: bez jediného mráčku nepohody - ubytování, jídlo, transporty během cesty: na inzerované úrovni či lepší - program cesty: přesně podle itineráře, jen den odpočinku v Jordánsku - Aqaba - lokace nebyla úplně super a pobyt u Mrtvého moře by mohl být delší, ale ne na úkor prohlídky pevnosti Masada. Jak to vyřešit ale nevím. - průvodkyně paní Dr.Janáčová: byl to její desetidenní koncert. Komunikace s místními i komunikace s účastníky zájezdu musela být často velice únavná,ale paní Eva vše zvládala s noblesou. Hodnotit její odborné znalosti si jako laik netroufám, ale její způsob výkladu = vše vykládla v časovém i geografickém kontextu, to bylo opravdu unikátní. Jediným problémem pro mě bylo chování několika účastníků zájezdu k okolí, k ostatním účastníkům a jejich permanentní úkolování paní průvodkyně. Proti takovým lidem je ale každá CK bezmocná. Možná jen třeba ve smlouvě nedeklarovat - v autobuse sedí vždy hned za řidičem - má nárok na různé diety, speciální nápoje - pokoj musí mít max v 1. patře... Možná se podobné klauzule se ve Vašich smlouvách nevyskytují, ale z chování některých lidí jsem měl pocit, že oni to ve smlouvě mají. To je ale drobnost se kterou jsem si krásnou cestu nekazil. Mnohokrát Vám děkuji za krásné dny prožité s Vaší CK. Původně jsem i do Izraele chtěl jet sám, ale na radu znalce místních poměrů jsem hledal nějakou vhodnou CK. Díky Bohu jsem si našel Vás. S pozdravem Ing. František Bartík