+420 272 049 622 PO - PÁ 8:30-16:00
telefon

Dovolená 2018 Izrael

Vyprodáno

Termín 18.10.2017 - 25.10.2017
Doprava Letecky
Ubytování Hotel
Strava Polopenze
Destinace Izrael
Cena včetně
poplatků
20 700 Kč
767 €
VYPRODÁNO

* Cena je neměnná do 27 Kč/EURO

Základní info

ODLET:  18. 10. z Prahy z Letiště Václava Havla

PŘÍLET:  25. 10. do Prahy na Letiště Václava Havla

PROGRAM: 7 pobytových dnů ve Svaté zemi - tématicko-poznávací cesta po nejzajímavějších místech. Návštěva dostupných biblických míst, např.: Jeruzalém, Betlém, Jericho, hora Pokušení, Beit Shean, Caesarea Přímořská, Kafarnaum, poustevna Nábi Músa, Hebron, Megido, Arad, pevnost Herodion, Wadi Quelt, poustevna Nabi Músa, Jaffa, Tel Aviv, Tabgha, biblická řeka Jordán, aj. Koupání v Mrtvém moři (2x) - ideální pro neplavce, ve Středozemním moři, plavba po Galilejském jezeře!

UBYTOVÁNÍ: 6x v Betlémě v příjemném hotelu střední třídy s průměrným vybavením a službami s polopenzí ve 2 - 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, zdarma přístup k PC, manželé, nebo jinak příbuzní jsou vždy zásadně na 2 lůžkovém pokoji

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.

PŘEPRAVA: se bude realizovat letecky s izraelskou společností UP by EL AL, po Izraeli doprava klimatizovaným moderním turistickým autobusem

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je třeba uhradit platbu v plné výši, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. i osobně nebo skenovanou e-mailem, nebo faxem 494 377 654, po připsání  platby na náš účet potvrdíme kopii smlouvy zpět, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 25 Kč/USD a do 27 Kč/Euro,  v případě, že dojde ke změně výše kurzu, nebo výše palivového příplatku  bude vám sděleno ve finálních pokynech cca měsíc před odletem a případný rozdíl bude doúčtován.

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je občas situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, osušky pokrývku hlavy, boty do vody, krém (koupání 2x v Mrtvém moři a ve Středozemním moři), zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 25-32°C. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, turistický klimatizovaný autobus v Izraeli, letištní bezpečnostní taxy, palivový příplatek, 6x ubytování s polopenzí, 1x oběd, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 100 USD - platí se až v Izraeli pouze v USD (vstupy do vybraných hrazených objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotel a pro řidiče autobusu), připojištění proti storno poplatkům (nepovinné) 490,- / 18 Eur/os./pobyt, do 18 let 440,-/ 17 Eur/ os. / pobyt. V případě zájmu je ale nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni nebo na vyžádání v CK), jednolůžkový pokoj 2.900,- / 110 Eur/ pobyt

Program

1. den

18. 10. středa sraz všech účastníků v cca 19:00 hod. na Letišti Václava Havla (čas bude upřesněn ve finálních pokynech) v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pult od č. 171-178, vlastní odlet je ve 22:15 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol

2. den

19. 10. čtvrtek - ve 3.10 hod. přílet do TEL AVIVU, největšího města Izraele na břehu Středozemního moře. Transfer na ubytování v BETLÉMĚ. Odpočinek na pokojích. Po pozdní snídani (cca 11.00 hod.) prohlídka města (chrám Narození Páně, stálá expozice jesliček, Mléčné jeskyně – místo kam se Svatá rodina uchýlila před útěkem do Egypta...), večeře, nocleh.

3. den

20. 10. pátek – snídaně, v případě stabilní politické situace přejezd na západní břeh Jordánu, do HEBRONU s hrobkami praotce Abraháma, jeho ženy Sáry i synů Izáka a Jákoba (patriarchů Starého zákona uctívaných rovněž islámským náboženstvím). Možnost nákupů v místní tržnici. Alternativně návštěva vykopávek starověkého biblického města Bersabé na okraji Negevské pouště, nedaleko TEL BEER ŠEVA a také pozůstatků antického města v ARADU. Odpočinek a koupání v letovisku En Boqeq ležícím na břehu MRTVÉHO MOŘE. Betlém, večeře, nocleh.

4. den

21. 10. sobota – snídaně, návštěva archeologického areálu CAESAREA s úchvatnými pozůstatky města založeného bájným Herodem, které se později stalo sídlem římského místodržícího a působištěm známých apoštolů Petra, Filipa a Pavla. MEGIDO (UNESCO) - prohlídka jedné z nejvýznamnějších a nejpůsobivějších archeologických lokalit spojované s legendárním Armagedonem (ruiny obytných domů opevněného města s unikátním, 30 m dlouhým podzemním tunelem). Návštěva Jaffy - starobylé přístavní čtvrti TEL AVIVU, která sehrála důležitou roli v biblické historii země. Odpolední odpočinek a koupání ve Středozemním moři (cca 2 hod.). Betlém, večeře, nocleh.

5. den

22. 10. neděle – snídaně, prohlídka pozoruhodných zbytků dávného města BEIT SHEAN, jehož historie se začala psát před 5 000 lety. Dodnes zde bylo odkryto téměř 20 vrstev sídlišť navršených na sobě (římské lázně vyzdobené mozaikou, divadlo s kapacitou 6 000 míst, bazilika…). Program v oblasti GALILEJSKÉHO JEZERA: JARDENIT - vyhledávané poutní místo poblíž řeky Jordán; vesnice TABGHA s bazilikou Nasycení zástupů (skvostná mozaiková výzdoba), kde Ježíš údajně pěti chleby a 2 rybami nakrmil 5 000 lidí; MENSA CHRISTI – místo ustanovení apoštola Pavla za hlavu prvotní církve; bývalá rybářská vesnice KAFARNAUM - působiště Ježíše Krista a místo uskutečnění mnoha zázračných uzdravení (pozůstatky synagogy, moderní kostel sv. Petra); odpoledne plavba po jezeře; krátká procházka populárním letoviskem TIBERIAS. Betlém, večeře, nocleh.

6. den

23. 10. pondělí – snídaně, zastávka na atraktivní vyhlídce do hlubokého kaňonu WÁDI QUELT. Návštěva hrobu proroka Mojžíše v NABI MUSA, mešitě vybudované v tradičním arabském stylu uprostřed Judské pouště. Výlet lanovkou do pravoslavného kláštera DŽEBEL KARANTAL, který je jako vlaštovčí hnízdo přilepen ke stěně hory, jež se podle Matoušova evangelia stala místem trojnásobného pokušení Ježíše. Prohlídka JERICHA, nejstaršího a nejníže položeného města na světě rozprostřeného 260 m pod hladinou moře. Přejezd do osady El Khalia – cca 3 hod. koupání v MRTVÉM MOŘI. Betlém, večeře, nocleh.

7. den

24. 10. úterý – snídaně, celodenní prohlídka JERUZALÉMU, sporné metropole Izraele, kde si přítomnost podává ruku s minulostí: Olivová hora – nádherná vyhlídka na město, chrám Dominus Flevit, odkud Kristus předvídal zkázu města, Getsemanská zahrada. Procházka spletitými uličkami Starého města: Lví brána; chrám sv. Anny; torzo Antoniovy pevnosti; chrám Odsouzení Páně; křížová cesta se 14 zastaveními, kterou Kristus kráčel při svém odsouzení; vrch Golgota – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista; Zeď nářků – jediný pozůstatek prvního chrámu židů, nejposvátnější místo s tisíci modlitbami a přáníčky popsanými papírky vloženými do spár; hora Sion s hrobem krále Davida, Coenaculem (místo poslední večeře Páně) a bazilikou zesnutí Panny Marie. Betlém, večeře, nocleh.

8. den

25. 10. středa – snídaně, návštěva HERODIA – impozantní pevnosti krále Heroda s dvojitým opevněním uvnitř jícnu uměle navýšeného kopce. Oběd v centru Betléma. Kolem 13:00 hod. odjezd na letiště, v 17:55 hod. odlet s příletem ve 21:10 hod. do Prahy


* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst

Fotky našich zákazníků

Zážitky cestovatelů

Loreková

07.12.2017

Izrael

IZRAEL,JORDÁNSKO 24. 11. - 3. 12.

Vážená pani Chválková, zájazd Izrael, Jordánsko bol výborný. Itinerár dokonale pripravený, bola to vynikajúca cesta za poznaním s množstvom informácií, ktoré excelentný sprievodca pán Karel Hrdlička podal aj s humorom. Ďakujem. S pozdravom Loreková

Josef a Blanka Vašíčkovi

07.12.2017

Izrael

Zájezd Izrael 22-29.11.2017

Měli jsme zpočátku obavy jak ohledně účastníků zájezdu tak i průvodce, nebo´t jsme dosud cestovali individuálně. Byli jsme mile překvapeni jak organizací zájezdu ze strany Avetour, tak i téměř pohodovými účastníky zájezdu ale zejména bychom chtěli vyzvednout profesionalitu a osobní charakter průvodce pana Vavříka. všechna čest, se zájmem jsme poslouchali jeho informace o zemi i osobní zážitky, bylo to nevysilující a přitom velice poučné což nám umožnilo udělat si obrázek o zemi, její historii, zvycích a problémech. Touto cestou chceme poděkovat jak Avetouru, tak panu Vavříkovi. Budeme vřele doporučovat tuto CK našim známým a přátelům.

Jana Vašíčková

05.12.2017

Izrael

Dovolená v Izraeli a Jordánsku 21.11. - 30.11. 2017

Má cesta s Vaší kanceláří do Izraele nebyla první, a doufám, že ani poslední. Původně jsem se domnívala, že průvodcem tohoto zájezdu bude Mgr. Karel Hrdlička, kterým jsem byla v loňském roce nadšená. Proto bylo pro mne velkým zklamáním, když v posledních informacích, které jsme před odjezdem dostali, se objevilo jméno PhDr. Evy Janáčové. A můj dnešní názor? Oba dva jsou vynikající, oba dva nemají chybu. Zájezd s nimi je po všech stránkách zážitkem. Jsou to prostě mistři svého oboru. A pokud se mezi účastníky zájezdu vyskytuje i ,,svatá trojice", tak jako v tom našem, pak je o skvělý zážitek postaráno. Můj velký dík patří tedy jak Vaší kanceláři, tak především naší skvělé průvodkyni. Jana Vašíčková