+420 272 049 622 PO - PÁ 8:00-16:30
telefon

Dovolená 2018 Izrael

Vyprodáno

Termín 02.11.2018 - 11.11.2018
Doprava Letecky
Typ Poznávací zájezd
Ubytování Hotely
Strava Polopenze
Destinace Izrael
Cena včetně
poplatků
24 500 Kč
980 €
VYPRODÁNO

* Cena je neměnná do 25 Kč/EURO

Základní info

ODLET:  2. 11. z Prahy z Letiště Václava Havla

PŘÍLET:  11. 11. do Prahy na Letiště Václava Havla

PROGRAM: 10 pobytových dnů v Izraeli – cestování po biblických a historických místech prastarých kultur.

Návštěva dostupných biblických a historických míst např. Jeruzalém – Olivová hora, Getsemanská záhrada, chrám Božího hrobu, Betlém – bazilika narození Ježíše Krista, Mléčná jeskyně, Wádi Quelt, Kaser al-Jahud, Jericho, 2x koupání u Mrtvého moře, Beit Šean, Kafarnau, Tabcha, plavba lodí po Galilejském jezeře, Nazaret, Kána Galilejská, Seforis, Caesarea, Haifa, Tel Aviv.

ODBORNÝ PRŮVODCE: PhDr. Eva Janáčová, Ph.D. – historička umění a religionistka specializující se na židovskou kulturu a Izrael. 

UBYTOVÁNÍ: 7 x Betlém a 2 x Nazaret nebo Tiberias – příjemné hotely střední třídy s průměrným vybavením a službami s polopenzí ve 2–3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, WIFI, manželé nebo jinak příbuzní jsou vždy zásadně na 2 lůžkovém pokoji.

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli doprava turistickým autobusem.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je třeba uhradit 1. zálohu v minimální výši 13.000,- / 520 Eur / os., zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. i osobně nebo skenovanou e-mailem, nebo faxem 494 377 654, po připsání  1. zálohy (platby) na náš účet potvrdíme kopii smlouvy zpět, 2. zálohu v minimální výši 7.000,- / 280 Eur / os. uhradit do 18. 9. 2018, doplatek zájezdu splatný po obdržení finálních pokynů, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 23 Kč/USD a do 25 Kč/Euro,  v případě, že dojde ke změně výše kurzu, nebo výše palivového příplatku  bude vám sděleno ve finálních pokynech cca měsíc před odletem a případný rozdíl bude doúčtován.

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je občas situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, denní teploty kolem 18-25°C, vhodné i boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na výše uvedené předpokládané denní teploty. Koupání v Mrtvém moři možné (voda cca 22° C, vzduch cca 25°C).

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha, autobus v Izraeli, 9 x ubytování, 9 x snídaně, 9 x večeře, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek – v případě změny výše palivového příplatku bude jeho aktuální cena v Kč sdělena 1 měsíc před odletem a rozdíl bude doúčtován, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE: 90 USD (vstupy do vybraných objektů, plavba lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotel, bakšiš pro řidiče autobusu) – platí se až v Izraeli pouze v USD, připojištění proti stornu (nepovinné) 560,- / 23 Eur / os. / pobyt, do 18 let 500,- / 20 Eur / os. / pobyt, v případě zájmu nutno uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy – pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, viz www.avetour.cz/pojisteni.html, příplatek za 1/1 pokoj = 3 990,- / 160 Eur / pobyt.

Trasa zájezdu

Program

1. den

2. 11. pátek – sraz všech účastníků na Letišti Václava Havla v 7:15 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pult od č. 178, vlastní odlet je v 10:15 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodu bezpečnostních kontrol, plánovaný přílet v 15 hod. místního času do Tel Avivu. Přímý transfer do Betléma, ubytování, večeře, nocleh.

2. den

3. 11. sobota – snídaně, Pastýřská pole za Betlémem – kostel a jeskyně připomínající zjevení anděla pastýřům, Herodium – jedna z významných pevností – luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), návštěva kláštera Mar Saba (nebude-li pršet), kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, ženy mají vstup zapovězený. Toto místo žádné jiné CK nenavštěvují (úžasné místo), pochod – procházka panoramatickým údolím nad Mrtvým mořem, možnost obědu v malebné orientální restauraci v centru Betléma, odpoledne program v Betlémě – bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, Betlém – večeře, nocleh.

3. den

4. 11. neděle – snídaně, Jeruzalém – Chrámová hora – Skalní dóm – hlavní dominanta Jeruzaléma (podmíněno časovou a politickou situací), mešita Al-Aksa – biblická hora Moria, autentické místo prvního i druhého židovského chrámu, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, židovský čtvrť – synagoga Churva, římské cardo, hora Sion – Caenaculum, chrám ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition – místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida, individuální volno na bazaru, nákupy, Betlém – večeře, nocleh.

4. den

5. 11. pondělí – snídaně, celý den u Mrtvého moře, Kumrán – místo nálezu svitků (1947), velice důležitých pro biblické bádání, jeden z největších archeologických nálezů 20. století, pevnost Masada (fakultativně vstup s lanovkou 23 USD) – Herodův palác, kde se mimo jiné ukrýval i před obávanou královnou Kleopatrou, místo posledního odporu ve válce židovské, symbol izraelské svobody, nezávislosti a heroizmu, podniková prodejna Ahavy – možnost nákupů kosmetiky, koupání a relax u Mrtvého moře, Betlém – večeře, nocleh.

5. den

6. 11. úterý – snídaně, celý den prohlídka Jeruzaléma, dopoledne Olivová hora, Kostel nanebevzetí Ježíše Krista, Chrám Pater Noster, kde Ježíš Kristus naučil své učedníky modlitbu Otče náš, panoramatický výhled na město, chrám Dominus Flevit – Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu města, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, chrám Smrtelné úzkosti (bazilika Národů), přesun přes údolí potoka Cedron do Starého města – Křížová cesta (Via Dolorosa), chrám Odsouzení a Bičování Krista, Rakouský hospic – kaple s českými patrony, odpoledne Golgota – chrám Božího hrobu, místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, Betlém – večeře, nocleh.

6. den

7. 11. středa – snídaně, výjezd do Judské pouště, dopoledne vyhlídka na údolí Wádi Quelt, podél něhož Ježíš naposled kráčel z Jericha do Jeruzaléma – místo s dramatickými klimatickými podmínkami, pro středně zdatné turisty výšlap ke klášteru sv. Jiřího, Nabi Musa – mešita s hrobkou připomínající Mojžíše, zastávka u odpočívadla v nadmořské výšce 0 metrů nad mořem, Kaser al-Jahud – místo na řece Jordán, kde měl Jan Křtitel podle tradice pokřtít Ježíše, možnost obnovení křestních slibů, Jericho – vyhlídka na Klášter pokušení, odpoledne odpočinek a koupání u Mrtvého moře na pláži Kalja (léčivé černé bahno přímo na břehu), Betlém – večeře, nocleh.

7. den

8. 11. čtvrtek – snídaně, dopoledne prohlídka staré Jaffy, která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, přístav Jaffa využíval už i král Šalamoun před 3.000 lety při importu cedrového dřeva z Libanonu, odpoledne procházka a relax na pláži Středozemního moře v Tel Avivu, možnost nákupu na místním tržišti Šuk ha-Karmel, Betlém – večeře, ochutnávka vína Cremisan, nocleh.

8. den

9. 11. pátek – snídaně, odjezd na sever Izraele, archeologický park Beit Šean – se může pochlubit historií starou celých 4 500 let – 18 navršených měst „na sobě“, Beit Šean mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, pozůstatky dávných staveb jsou opravdu úchvatné, Kafarnaum – dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, možnost poobědvat v rybářské restauraci na břehu Galilejského jezera – specialita ryba sv. Petra, dolní Tabcha – benediktinský kostel s mozaikou připomínající Ježíšův zázrak rozmnožení chleba a ryb, horní Tabcha – Petrův primát, plavba lodí po Galilejském jezeře, Nazaret/Tiberias – večeře, nocleh.

9. den

10. 11. sobota – snídaně, Nazaret – bazilika Zvěstování, chrám sv. Josefa čili Svaté rodiny postavený na místě, kde měl vyrůstat Ježíš Kristus, Kána Galilejská – místo prvního zázraku Ježíše Krista, proměnění vody ve víno v Káně, možnost ochutnávky místního vína, Seforis (Cipori) – archeologické vykopávky starověkého města, pozůstatky římských vil a synagogy s mozaikovým kobercem, překrásná mozaika „Mona Lisa Galileje“, Nazaret/Tiberias – večeře, nocleh.

10. den

11. 11. neděle – snídaně, Caesarea Přímořská – ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Pontského Piláta, působili zde i apoštolové Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), Haifa – chrám Stella Maris (Mořská hvězda) s Eliášovou jeskyní, vyhlídka na přístav s haifským zálivem, vyhlídka na Bahajské zahrady, přesun na letiště, vlastní odlet z Tel Avivu v 18:05 hod. s příletem do Prahy ve 21:10 hod.


* CK AVETOUR s.r.o. si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek.

Fotky našich zákazníků

Zážitky cestovatelů

Eva Hynštová

16.10.2018

Izrael

Izrael 2. - 9.10.2018

Chtěli jsme poděkovat CK Avetour za skvělou organizaci zájezdu a zvlášť průvodci panu Ing. Petru Moravcovi. Ohromil nás vším: svými neuvěřitelnými znalostmi izraelských reáliích, orientací v historii i v té nedávné, v biblických příbězích a v samotném místě. Z výkladu bylo znát, jak pečlivě se pan Ing. Moravec na cestu připravuje:, nebývá obvyklé používat při výkladu i doprovodné obrazové materiály. Jeho slovní projev je nadmíru kultivovaný. Svým klidným projevem zaručuje i klidný, bezchybný průběh. Příjemný nám byl i lidský a vstřícný přístup k nám všem. Nejlepší průvodce, s jakým jsme se dosud setkali.

Famfulíkovi

14.10.2018

Izrael

Izrael, Palestina

Zúčastnili jsme se v době od 2.10.2018 do 9.10.2018 poznávacího zájezdu po Svaté Zemi. Popisovat detailně všechny prožitky je obsahově na několik stran. Tak to shrnu do jednoho slova: "fantastické". Navštívili jsme spoustu míst, které měly zásadní vliv na naší kulturu. Co je vždy ale na takovéto akci zásadní, je průvodce. Pan Ing.Moravec, který byl tím naším, je vzorovým příkladem, jak takový průvodce má vypadat. Po stránce odborné, ale i lidské. Jeho přičiněním jsme byli neustále a průběžně informováni o všech historických i programových událostech. Navštívenou zemi zná opravdu podrobně. A tak jsme se vrátili, nejen zásluhou CK, ale především i jeho, naplněni informacemi a úžasnými zážitky. Děkujeme a vřele doporučujeme těm, kteří popřípadě váhají nás následovat. Návštěvou Izraele si člověk udělá reálnou představu nejen o této zemi, ale i o současném dění ve světě.

Zdena Doušová

14.10.2018

Izrael

Dovolená v Izraeli

Úžasná dovolená díky výbornému průvodci Ing. Moravcovi, který je skvělým znalcem historie i současnosti Izraele! Vřele doporučujeme zájezd pod jeho vedením. Zdena a Jaroslav Doušovi