+420 272 049 622 PO - PÁ 8:00-16:30
telefon

Dovolená 2018 Izrael

Vyprodáno

Termín zájezdu 04.09.2018 - 13.09.2018
Doprava Letecky
Typ zájezdu Poznávací zájezd
Ubytování Hotely
Strava Dle programu
Destinace Izrael
Cena včetně
poplatků
23 990 Kč
960 €
VYPRODÁNO

* Cena je neměnná do 25 Kč/EURO

Základní info o zájezdu

ODLET: 4. 9. 2018 z Letiště Václava Havla Praha

NÁVRAT: 13. 9. 2018 do Prahy

PROGRAM: 9 pobytových dnů v Izraeli - cestování po biblických a historických místech prastarých kultur a civilizací. Návštěva dostupných biblických a historických míst např. Jeruzalém, Betlém, pevnost Herodion, Nazaret, Jericho, Kumrán, Jaffa, Karmel, Haifa, Akko, Caesarea Přímořská, Gamla, Bejt šearim, Tiberias, biblická řeka Jordán, Bejt Alfa, pevnost Masada, Safed - město židovských mystiků, Národní park En Gedi aj. Koupání v Mrtvém moři - ideální pro neplavce a plavba po Galilejském jezeře! Rovněž koupání v přírodní rezervaci Gan ha-šloša! V rámci programu bude také možné zúčastnit se série odborných přednášek Karla Hrdličky, které vhodným způsobem doplní informace z jednotlivých navštívených míst a uvedou je do širších souvislostí.

UBYTOVÁNÍ: 4x v Tiberiadě, 4x v Betlémě ve **/*** hotelích s polopenzí, ve dvou až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením.

PŘEPRAVA: letecky s renomovanou izraelskou společností EL AL, po Izraeli doprava klimatizovaným turistickým autobusem.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, oskenovanou emailem nebo faxem na 494 377 654, nebo lze doručit i osobně, uhradit zálohu v minimální výši 13 000 Kč / 520 € / os., po připsání 1. zálohy (platby) na náš účet potvrdíme kopii smlouvy zpět, 2. záloha v minimální výši 9 000 Kč/ 360 € / os. je splatná nejpozději 20. 7. 2018), doplatek prosíme uhradit po obdržení finálních pokynů, které zasíláme cca 1 měsíc před odletem, minimální platnost cestovního dokladu je 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno, pro návštěvu Jordánska doporučujeme platnost pasu 1 rok po návratu, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 22 Kč / USD a do 25 Kč / Euro (pro úhradu v Eurech), v případě, že dojde ke změně výše kurzu, nebo výše palivového příplatku bude sděleno ve finálních informacích a pokynech, které obdržíte asi 1 měsíc před odletem a rozdíl bude doúčtován. Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je občas situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není. Minimální platnost cestovního dokladu je 6 měsíců.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, plavky, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 26 - 32°C, vhodné boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, autobus v Izraeli, 8x ubytování, 8x snídaně, 8x večeře, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek - v případě změny výše palivového příplatku bude jeho aktuální cena v Kč sdělena 1 měsíc před odletem a rozdíl bude doúčtován, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 120 USD (vstupy do vybraných objektů, plavba lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotel, bakšiš pro řidiče autobusu) platí se až v Izraeli v USD. Připojištění proti stornu (nepovinné) 560,-/ os./ pobyt, osoba do 18-ti let 500,-/os./pobyt nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz http://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání zašleme e-mailem). Cena za jednolůžkový pokoj činí 3 600 Kč

Program zájezdu

1. den

4. 9. úterý - sraz všech účastníků na letišti Václava Havla v 19:00 hod. večer v odletové hale SEVER TERMINÁL 1 napravo u skleněné stěny, u odbavovacích pultů od č. 171-178, přičemž vlastní odlet je ve 22:15 hod. Dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol.

2. den

5. 9. středa - ráno v 03:05 hod. přílet do Tel Avivu, kolem 05:00 hod. příjezd do Tel Avivu, Jaffa - významný starověký přístav, procházka podél přístaviště, kam připlouvali židovští imigranti, Caesarea Přímořská - ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Piláta Pontského, pohoří Karmel - jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu, Akko - starobylé přístavní město, jedno z nejmalebnějších městských historických center Izraele - procházka Starým Městem a přístavem, Tiberias - ubytování, večeře, nocleh.

3. den

6. 9. čtvrtek - snídaně, Safed – svaté město judaismu – významné centrum židovské mystiky s řadou krásných synagog a zároveň umělecké centrum, kde tvoří umělci inspirovaní židovskou mystikou – prohlídka města, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, prohlídka archeologického areálu starověké Tiberiady, která rovněž patří mezi 4 svatá města judaismu, návrat na hotel, večeře, nocleh.

4. den

7. 9. pátek - snídaně, Nazaret – prohlídka města, Bejt Šearim - významné centrum rabínského judaismu, slavné židovské pohřebiště (rabi Jehuda Ha-Nasi), Bejt Alfa – prohlídka zbytků synagogy z 6. st. n. l. s vzácnou mozaikovou podlahou, přírodní rezervace Gan ha-šloša – možnost odpočinku a koupání v přírodních jezírkách, návrat do Tiberiady, večeře, po večeři možnost zúčastnit se přednášky na hotelu o rabínském judaismu (jehož místa v tomto a příštích dnech navštívíme), nocleh.

5. den

8. 9. sobota - snídaně, Golanské výšiny – překrásná přírodní rezervace Gamla (nejvyšší vodopád v Izraeli) s pozůstatky stejnojmenného starověkého města (zbytky starověké synagogy postavené ještě před rokem 70 n.l.), tajemné dolmeny, přesun dále na sever po drúzské oblasti Golanských výšin, prameny Jordánu v přírodní rezervaci Banjás, kde se též dochovaly vzácné památky z římského období, průjezd městem Kirjat Šmona a návrat kolem přírodní rezervace Chula na hotel do Tiberiady- večeře, po večeři možnost zúčastnit se přednášky na hotelu o dějinách Židů ve Svaté zemi, nocleh.

6. den

9. 9. neděle - snídaně, Jardenit – biblická řeka Jordán – možnost přístupu k vodě, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi, Kumrán – naleziště vzácných svitků od Mrtvého moře a místo života pozoruhodné židovské sekty tzv. Esejců, Judská poušť – krásná vyhlídka na pouštní údolí Wádí Kelt, přejezd do Betléma, večeře, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.

7. den

10. 9. pondělí - snídaně, přesun do oblasti kolem Mrtvého moře, přírodní rezervace En Gedi se specifickou faunou a flórou – krásná kaskádovitá jezírka a tzv. Davidův vodopád, koupání v Mrtvém moři, Masada – pevnost posledního odporu proti Římanům v židovském povstání v letech 66-74 n.l., návrat do Betléma, večeře, po večeři možnost zúčastnit se přednášky na hotelu o židovském svátku Roš ha-šana (jehož oslav se zúčastníme následující den v Jeruzalémě), nocleh.

8. den

11. 9. úterý - snídaně, celodenní výlet do Jeruzaléma, který bude spojen s oslavou židovského svátku Roš ha-šana - dopoledne prohlídka Starého Města - Chrámová hora - biblická hora Moria - autentické místo prvního a druhého židovského chrámu, Zeď nářků, hora Sion - hrob krále Davida, možnost osobního volna, odpolídka prohlídka nové části Jeruzaléma, návrat do Betléma, večeře, nocleh.

9. den

12. 9. středa - snídaně, dopoledne prohlídka Betléma, Javne - významné místo spojené s počátky rabínského judaismu, Aškelon – možnost koupání s osobním volnem na příjemné pláži u Středozemního moře, návrat do Betléma, speciální závěrečná večeře s ochutnávkou a posezením u vína Cremisan, nocleh.

10. den

13. 9. čtvrtek - snídaně, dopoledne návštěva Herodionu, jedné z důležitých pevností krále Heroda Velikého, v níž byl rovněž nalezen Herodův hrob, poté prohlídka Šalomounových vodních rezervoárů nedaleko Betléma, speciální závěrečný oběd v malebné restauraci v centu Betléma, poté kratší osobní volno v Betlémě, kolem 14:00 odjezd na letiště do Tel Avivu, odlet v 17:55 hod. s příletem ve 21:10 hod. do Prahy.


* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst
* možnost navštívit i pevnost Masada (fakultativně) lanovou dráhou - obě cesty včetně vstupu do pevnosti cca 23 USD
* výklad k pevnosti Masada před objektem či v buse
* klienty bude na cestě doprovázet Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli, Jordánsku a egyptské Sinaji a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá (vyučuje hebrejštinu a přednáší o různých tématech spojených s judaismem)

Fotky našich zákazníků z předchozích zájezdů v této destinaci

Zážitky cestovatelů

Kovářovi

18.11.2018

Izrael

Izrael

Chtěli bychom poděkovat CK Avetour za fantastický týden 22.-28.10., který jsme prožili v Izraeli a především naší průvodkyni Andree Hrdličkové. Prokázala vynikající znalosti a vědomosti, především jí však děkujeme za ochotu pomoci, vynikající organizační schopnosti a obdivujeme ji za schopnost zvládnout tak velkou skupinu lidí. Kovářovi

Jiří Brabec

13.11.2018

Izrael

Izraeli

Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat paní doktorce Janáčové za skvělý zážitek za zájezdu do Izraele v termínu od 2.11. do 11.11.2018. Její profesionalita je pověstná a já jsem měl tu čest se o tom již podruhé přesvědčit. Pokud bych měl hodnotit její výkon a empatii vůči účastníkům zájezdu při řešení nenadálých situací, dal bych jí sedm hvězdiček z možných pěti. Těším se na další zážitky. Děkuji Jiří Brabec

Andrej a Daniela

09.11.2018

Izrael

Dovolenka v Izraeli 25.10.-6.11. 2018

Perfektný zájazd naozaj poznávací. Výborne sme sa cítili boli sme výborná skupina s výborným fundovaným sprievodcom pánom Ing. Petrom Moravcom. Sme Vám vďační a cítili sme sa obohatení o mnohé informácie aj historické a politické, ktoré nám rozšírili náš pohľad na udalosti spojené až po moderný Izrael. Ubytovanie v Nazarete a Betleheme dobré, zodpovedajúce nášmu predpokladu skrátka bolo o nás perfektne postarané. Veľké ďakujeme !!!!!!!