+420 272 049 622 PO - PÁ 8:00-16:30
telefon

Dovolená 2018 Izrael

Vyprodáno

Termín zájezdu 04.09.2018 - 13.09.2018
Doprava Letecky
Typ zájezdu Poznávací zájezd
Ubytování Hotely
Strava Dle programu
Destinace Izrael
Cena včetně
poplatků
23 990 Kč
960 €
VYPRODÁNO

* Cena je kalkulovaná do 25 Kč/EURO

Základní info o zájezdu

ODLET: 4. 9. 2018 z Letiště Václava Havla Praha

NÁVRAT: 13. 9. 2018 do Prahy

PROGRAM: 9 pobytových dnů v Izraeli - cestování po biblických a historických místech prastarých kultur a civilizací. Návštěva dostupných biblických a historických míst např. Jeruzalém, Betlém, pevnost Herodion, Nazaret, Jericho, Kumrán, Jaffa, Karmel, Haifa, Akko, Caesarea Přímořská, Gamla, Bejt šearim, Tiberias, biblická řeka Jordán, Bejt Alfa, pevnost Masada, Safed - město židovských mystiků, Národní park En Gedi aj. Koupání v Mrtvém moři - ideální pro neplavce a plavba po Galilejském jezeře! Rovněž koupání v přírodní rezervaci Gan ha-šloša! V rámci programu bude také možné zúčastnit se série odborných přednášek Karla Hrdličky, které vhodným způsobem doplní informace z jednotlivých navštívených míst a uvedou je do širších souvislostí.

UBYTOVÁNÍ: 4x v Tiberiadě, 4x v Betlémě ve **/*** hotelích s polopenzí, ve dvou až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením.

PŘEPRAVA: letecky s renomovanou izraelskou společností EL AL, po Izraeli doprava klimatizovaným turistickým autobusem.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, oskenovanou emailem nebo faxem na 494 377 654, nebo lze doručit i osobně, uhradit zálohu v minimální výši 13 000 Kč / 520 € / os., po připsání 1. zálohy (platby) na náš účet potvrdíme kopii smlouvy zpět, 2. záloha v minimální výši 9 000 Kč/ 360 € / os. je splatná nejpozději 20. 7. 2018), doplatek prosíme uhradit po obdržení finálních pokynů, které zasíláme cca 1 měsíc před odletem, minimální platnost cestovního dokladu je 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno, pro návštěvu Jordánska doporučujeme platnost pasu 1 rok po návratu, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 22 Kč / USD a do 25 Kč / Euro (pro úhradu v Eurech), v případě, že dojde ke změně výše kurzu, nebo výše palivového příplatku bude sděleno ve finálních informacích a pokynech, které obdržíte asi 1 měsíc před odletem a rozdíl bude doúčtován. Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je občas situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není. Minimální platnost cestovního dokladu je 6 měsíců.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, plavky, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 26 - 32°C, vhodné boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, autobus v Izraeli, 8x ubytování, 8x snídaně, 8x večeře, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek - v případě změny výše palivového příplatku bude jeho aktuální cena v Kč sdělena 1 měsíc před odletem a rozdíl bude doúčtován, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 120 USD (vstupy do vybraných objektů, plavba lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotel, bakšiš pro řidiče autobusu) platí se až v Izraeli v USD. Připojištění proti stornu (nepovinné) 560,-/ os./ pobyt, osoba do 18-ti let 500,-/os./pobyt nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz http://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání zašleme e-mailem). Cena za jednolůžkový pokoj činí 3 600 Kč

Program zájezdu

1. den

4. 9. úterý - sraz všech účastníků na letišti Václava Havla v 19:00 hod. večer v odletové hale SEVER TERMINÁL 1 napravo u skleněné stěny, u odbavovacích pultů od č. 171-178, přičemž vlastní odlet je ve 22:15 hod. Dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol.

2. den

5. 9. středa - ráno v 03:05 hod. přílet do Tel Avivu, kolem 05:00 hod. příjezd do Tel Avivu, Jaffa - významný starověký přístav, procházka podél přístaviště, kam připlouvali židovští imigranti, Caesarea Přímořská - ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Piláta Pontského, pohoří Karmel - jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu, Akko - starobylé přístavní město, jedno z nejmalebnějších městských historických center Izraele - procházka Starým Městem a přístavem, Tiberias - ubytování, večeře, nocleh.

3. den

6. 9. čtvrtek - snídaně, Safed – svaté město judaismu – významné centrum židovské mystiky s řadou krásných synagog a zároveň umělecké centrum, kde tvoří umělci inspirovaní židovskou mystikou – prohlídka města, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, prohlídka archeologického areálu starověké Tiberiady, která rovněž patří mezi 4 svatá města judaismu, návrat na hotel, večeře, nocleh.

4. den

7. 9. pátek - snídaně, Nazaret – prohlídka města, Bejt Šearim - významné centrum rabínského judaismu, slavné židovské pohřebiště (rabi Jehuda Ha-Nasi), Bejt Alfa – prohlídka zbytků synagogy z 6. st. n. l. s vzácnou mozaikovou podlahou, přírodní rezervace Gan ha-šloša – možnost odpočinku a koupání v přírodních jezírkách, návrat do Tiberiady, večeře, po večeři možnost zúčastnit se přednášky na hotelu o rabínském judaismu (jehož místa v tomto a příštích dnech navštívíme), nocleh.

5. den

8. 9. sobota - snídaně, Golanské výšiny – překrásná přírodní rezervace Gamla (nejvyšší vodopád v Izraeli) s pozůstatky stejnojmenného starověkého města (zbytky starověké synagogy postavené ještě před rokem 70 n.l.), tajemné dolmeny, přesun dále na sever po drúzské oblasti Golanských výšin, prameny Jordánu v přírodní rezervaci Banjás, kde se též dochovaly vzácné památky z římského období, průjezd městem Kirjat Šmona a návrat kolem přírodní rezervace Chula na hotel do Tiberiady- večeře, po večeři možnost zúčastnit se přednášky na hotelu o dějinách Židů ve Svaté zemi, nocleh.

6. den

9. 9. neděle - snídaně, Jardenit – biblická řeka Jordán – možnost přístupu k vodě, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi, Kumrán – naleziště vzácných svitků od Mrtvého moře a místo života pozoruhodné židovské sekty tzv. Esejců, Judská poušť – krásná vyhlídka na pouštní údolí Wádí Kelt, přejezd do Betléma, večeře, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.

7. den

10. 9. pondělí - snídaně, přesun do oblasti kolem Mrtvého moře, přírodní rezervace En Gedi se specifickou faunou a flórou – krásná kaskádovitá jezírka a tzv. Davidův vodopád, koupání v Mrtvém moři, Masada – pevnost posledního odporu proti Římanům v židovském povstání v letech 66-74 n.l., návrat do Betléma, večeře, po večeři možnost zúčastnit se přednášky na hotelu o židovském svátku Roš ha-šana (jehož oslav se zúčastníme následující den v Jeruzalémě), nocleh.

8. den

11. 9. úterý - snídaně, celodenní výlet do Jeruzaléma, který bude spojen s oslavou židovského svátku Roš ha-šana - dopoledne prohlídka Starého Města - Chrámová hora - biblická hora Moria - autentické místo prvního a druhého židovského chrámu, Zeď nářků, hora Sion - hrob krále Davida, možnost osobního volna, odpolídka prohlídka nové části Jeruzaléma, návrat do Betléma, večeře, nocleh.

9. den

12. 9. středa - snídaně, dopoledne prohlídka Betléma, Javne - významné místo spojené s počátky rabínského judaismu, Aškelon – možnost koupání s osobním volnem na příjemné pláži u Středozemního moře, návrat do Betléma, speciální závěrečná večeře s ochutnávkou a posezením u vína Cremisan, nocleh.

10. den

13. 9. čtvrtek - snídaně, dopoledne návštěva Herodionu, jedné z důležitých pevností krále Heroda Velikého, v níž byl rovněž nalezen Herodův hrob, poté prohlídka Šalomounových vodních rezervoárů nedaleko Betléma, speciální závěrečný oběd v malebné restauraci v centu Betléma, poté kratší osobní volno v Betlémě, kolem 14:00 odjezd na letiště do Tel Avivu, odlet v 17:55 hod. s příletem ve 21:10 hod. do Prahy.


* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst
* možnost navštívit i pevnost Masada (fakultativně) lanovou dráhou - obě cesty včetně vstupu do pevnosti cca 23 USD
* výklad k pevnosti Masada před objektem či v buse
* klienty bude na cestě doprovázet Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli, Jordánsku a egyptské Sinaji a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá (vyučuje hebrejštinu a přednáší o různých tématech spojených s judaismem)

Fotky našich zákazníků z předchozích zájezdů v této destinaci

Zážitky cestovatelů

Tomáš Mařík

08.01.2019

Izrael

IZRAEL - JORDÁNSKO 15. 11. - 25. 11. 18

Tyto dvě odlišné země jsem měl dlouho v cestovatelském hledáčku a díky vaší CK jsem si celých 10 dní nadmíru užíval perfektně stanovený a naplánovaný harmonogram cesty a vybraných míst v obou zemích. Díky vaší průvodkyni Andr. Hrdličkové všichni v naší skupině měli perfektní výklad historie i zajímavostí k daným místům . Od rána do večera to byl každý den plný zážitků a možností i pořízení zajímavých fotografií . Hotely i strava byly na místní poměry na velmi dobré úrovni . Pokud bych si organizoval dovolenou sám , určitě bych nestihl vše navštívit za stejnou dobu . Všem doporučuji CK Avetour. Ještě připojím pár fotek. TM

Hana Farská

16.12.2018

Izrael

Poutní zájezd do Izraele 15.-22.11.2018

Letošní poutní zájezd do Izraele jsem absolvovala podruhé a podruhé s průvodkyní Vendulkou Benešovou.Byla to správná volba, protože Vendulka provází s velkými vědomostmi, zkušenostmi, ale hlavně srdcem. Velký dík Vendulko za všechno i za to "navíc"- zpěvníčky, kde jsme si mohli zazpívat, mše na krásných místech, Magdala-pro uzdravení, průvody při svíčkách a hlavně to krásné Ave Maria-na které nikdy nezapomenu.Děkuji i CK AVETOUR a duchovním. Šálóm

Blanka Smejkalová

13.12.2018

Izrael

zájezd do Izraele 15. - 22. 11. 2018

Připojuji se k zástupu nadšených cestovatelů, obdivujících práci Vašich průvodců. Zájezd byl skvěle zorganizován, bylo nám dopřáno maximum informací o navštívených pamětihodnostech. Bohaté vědomosti, zkušenosti a laskavost pí Mgr Benešové- spolu s krásnou zemí - učinily z návštěvy Izraele nevšední zážitek. Děkuji.