+420 272 049 622 PO - PÁ 8:30-16:00
telefon

Dovolená 2018 Izrael

Vyprodáno

Termín 16.04.2018 - 26.04.2018
Doprava Letecky
Ubytování Hotel
Strava Polopenze
Destinace Izrael
Cena včetně
poplatků
25 990 Kč
1 000 €
VYPRODÁNO

* Cena je neměnná do 26 Kč/EURO

Základní info

ODLET:  16. 4. z Prahy z Letiště Václava Havla

PŘÍLET:  26. 4. do Prahy na Letiště Václava Havla

PROGRAM: 10 pobytových dnů ve Svaté zemi - putování po biblických a historických místech Izraele + odpočinek a relax u Středozemního a Mrtvého moře, návštěva starodávných míst, např.: Jeruzalém, památník Yad Vashem, Betlém, Golanské výšiny, hora Blahoslavenství, Tabgha, Mar Saba, hora Pokušení, Jericho, Caesarea Filipova, Caesarea Přímořská, Megido,  Kafarnaum, Tel Aviv, Hebron, Arad, Jaffa, Safed, Gamla, pevnost Masada (lanovkou), národní park En Gedi, biblická řeka Jordán-prameny, aj. 2x koupání ve Středozemním moři, a 3x koupání v Mrtvém moři - ideální pro neplavce + plavba po Galilejském jezeře!

UBYTOVÁNÍ:  9x v Betlémě v hotelech střední třídy s průměrným vybavením a službami s polopenzí ve 2 - 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, manželé, nebo jinak příbuzní jsou vždy na 2 lůžkovém pokoji, přátelé z jedné smlouvy o zájezdu rovněž

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností UP by EL AL, po Izraeli doprava klimatizovaným turistickým autobusem

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit 1. zálohu ve výši nejméně 12.000 Kč (pro úhradu v Kč) 462 €/os.(pro úhradu v Eurech) lze i celou cenu, 2. zálohu ve výši 9000 Kč / 346 €/ os. (do 2. 3. 2018)  zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. osobně nebo skenovanou e-mailem, po připsání 1.zálohy (platby) na náš účet potvrdíme kopii smlouvy zpět, doplatek splatný po obdržení finálních pokynů, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno,  cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 25 Kč / USD (pro platbu v Kč) a do 26 Kč/Euro (pouze pro platbu v Eurech) a v případě, že dojde ke změně výše kurzu, bude rozdíl doúčtován ve finálních informacích a pokynech, které obdržíte asi 1 měsíc před odletem

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je občas situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 27 - 33°C 

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek - v případě změny výše palivového příplatku bude jeho aktuální cena v Kč sdělena 1 měsíc před odletem a rozdíl bude doúčtován, autobus v Izraeli, 9x ubytování s polopenzí, 1x oběd v malebné orientální restauraci v Betlémě, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, ochutnávka vína Cremisan, vstup na Masadu včetně lanovky, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 130 USD zahrnuje - vstupy do vybraných objektů, bakšiš na hotel, bakšiš pro řidiče autobusu platí se až v Izraeli pouze v USD, připojištění proti stornu (nepovinné) 700,-/27 €/os./pobyt, do 18 let 630,-/24€/os./pobyt v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, viz www.avetour.cz - u každého zájezdu - pojištění), jednolůžkový pokoj 3.500,- / 135 €/ pobyt

Trasa zájezdu

Program

1. den

16. 4. pondělí - sraz všech účastníků v cca 19:00 hod. na Letišti Václava Havla (čas bude upřesněn ve finálních pokynech) v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pult od č. 171-178, vlastní odlet je ve 22:15 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol

2. den

17. 4. úterý - ráno v 03:05 hod. přílet do Tel Avivu, kolem 04:30 hod. příjezd do Tel Avivu na městskou pláž – možnost odpočinku a koupání ve Středozemním moři (mějte v příručním zavazadle plavky), prohlídka staré Jaffy, která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, král Šalamoun zde do svého přístavu importovat cedrové dřevo z Libanonu, kostel sv. Petra, socha velryby s Jonášem „ v břiše“, v poledne až odpoledne dojezd na hotel – ubytování, poté program v Betlémě - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, Betlém - večeře, nocleh

3. den

18. 4. středa – snídaně, překrásné údolí Wádi Quelt – místo s extrémními klimatickými podmínkami, úchvatná vyhlídka do údolí, Judská poušť, poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, Nabi Musa – muslimská poustevna s hrobem Mojžíše a hrobkou Aiši – nejoblíbenější manželky proroka Mohameda, hora Pokušení, kde je přímo do srázu hory zasazený řecko-ortodoxní klášter – výstup ke klášteru, snad i vstup dovnitř, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté prorokem Jozuem, Tel Jericho – Tel el Sultan - nejstarší osídlení sahající až 8.000 let před náš letopočet (neolit), odpoledne relax a koupání na pobřeží Mrtvého moře v letovisku El Khalia/Newe Midbar (cca 2-3 hodiny), Betlém – večeře, nocleh – střídání hotelu v Betlémě (18. 4. – 26. 4. do San Antonia)

4. den

19. 4. čtvrtek – snídaně, posvátné židovské město Safed – jedno ze čtyř posvátných center judaismu, romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, Golanské výšiny, Banias – Caesarea Filipova místo příslibu Petrova Primátu, prameny biblické řeky Jordán, Gamla – „Galilejská Massada“, bývalá hlavní pevnost na Golanských výšinách, ruiny významné starověké pevnosti se synagogou s pohnutou historií, návštěva jedinečného Vinařství Golan Heights Winery s ochutnávkou a možností nákupu skvělých vín, Betlém – večeře, nocleh

5. den

20. 4. pátek - snídaně, Caesarea Přímořská - ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Piláta Pontského, působili zde i apoštol Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), Megido – starozákonní biblické významné město, v křesťanské tradici ztotožněné s Armagedonem, tato magická lokalita čítala na 20 osídlení, dodnes je torzálně dochované tzv. Vozové město s 30 m dlouhým podzemním tunelem, odpoledne kratší vykoupání v Tel Avivu ve Středozemní moři, Betlém - večeře, nocleh

6. den

21. 4. sobota – snídaně, celý den Jeruzalém, dopoledne Olivová hora - jedinečný panoramatický výhled na Jeruzalém, chrám Dominus Flevit, Pán zaplakal, místo odkud mimo jiné Kristus předpovídal zkázu Jeruzaléma, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, chrám Smrtelné úzkosti (bazilika Národů), přes údolí potoka Cedron Lví bránou do Starého města, Křížová cesta – via Dolorosa, kterou se Ježíš ubíral na Kalvárii, Litostrotos - podzemní kanály a vodní rezervoáry starého města, zbytky Antoniovy pevnosti, chrám Odsouzení a Bičování, Golgota - místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista - chrám Božího hrobu, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, židovská čtvrť s cardem – stará římská obchodní ulice, kopie mozaiky Jeruzaléma z Madaby, synagoga Churva, Sionská brána, hora Sion - Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida, Betlém - večeře, nocleh

7. den

22. 4. neděle – snídaně, Hebron – Makpala - místo s hroby prvního židovského „vůdce“ praotce Abraháma, jeho ženy Sáry, syna Izáka, Jákoba a dalších potomků, (podmínkou návštěvy je stabilní politická situace ve městě), jinak Tel Beer Ševa – vykopávky starověkého biblického města (Bersabé) z doby Abrahamovy na okraji Negevské pouště, Arad – pozůstatky starobylého města z doby bronzové, kde stála zmenšená verze Šalamounova jeruzalémského chrámu, přejezd ke koupání v Mrtvém moři v příjemném letovisku En Boqeq, Betlém - večeře, nocleh

8. den

23. 4. pondělí – snídaně, návštěva Izraelského muzea, které uchovává vzácné Kumránské svitky – nejstarší biblické rukopisy, starověké, středověké i moderní umění, budova Knesetu – izraelského parlamentu (zvenku) – obří menora – symbol judaismu, izraelská ministerstva a budova Nejvyššího soudu, návštěva největší a nejslavnější jeruzalémské tržnice Machane Jehuda, která má jedinečnou atmosféru odpoledne návštěva památníku obětí holocaustu Yad Vashem – připomínka nezměrné genocidy spáchané na židech zejména během 2. světové války, Betlém – večeře, nocleh

9. den

24. 4. úterý – snídaně, Beit Shean, který mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, pozůstatky dávných staveb jsou opravdu úchvatné, hora Blahoslavenství - hora Osmera Blahoslavenství – Ježíšovo „Horské“ kázání, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům apoštola Petra + stará působivá synagoga, Tabgha - nasycení zástupů - zázračné rozmnožení chleba a ryb, nejzachovalejší a nejstarší mozaiky ze 4. století n. l., plavba lodí po Galilejském jezeře, Betlém – večeře, nocleh

10. den

25. 4. středa – snídaně, Kumrán – místo nálezu starozákonních svitků od Mrtvého moře (1947), pevnost Masada (lanovkou nahoru/dolu + vstup v ceně) Herodův palác, který sloužil králi i coby bezpečný úkryt před obávanou egyptskou Kleopatrou, rovněž místo posledního odporu ve válce židovské v 1. stol. n. l. a stala se symbolem svobody a nezávislosti židovského národa, koupání v Mrtvém moři pravděpodobnmě v letovisku En Gedi, národní park En Gedi - oáza v poušti, možnost dalšího vykoupání u vodopádu, překrásné scenérie, Betlém - večeře, nocleh, speciální slavnostní večeře na závěr pobytu v Betlémě (Kidre – gurmánská delikatesa – jehněčí pečené v hlíněných nádobách, včetně posezení u skleničky vína místní značky Cremisan

11. den

26. 4. čtvrtek – snídaně, dopoledne návštěva klášterního komplexu Mar Saba - strhující místo, kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, předem nelze zaručit návštěvu kláštera zevnitř (vstup ženám zapovězený), pochod (procházka) kaňonem mezi fascinujícími skalisky nad Mrtvým mořem, toto místo žádné jiné CK nenavštěvují, Herodium - jedna z významných pevností - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), oběd v malebné orientální restauraci v centru Betléma, odpoledne kolem 13:30 odjezd na letiště do Tel Avivu, večer v 17:55 hod. odlet z Izraele s příletem ve 21:10 hod. do Prahy na Letiště Václava Havla


* CK AVETOUR s.r.o. si vyhrazuje právo k případné změně související s letovým řádem letecké společnosti El Al Up
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst i s přihlédnutím k místním podmínkám a aktuální situaci
* Výklad k pevnosti Masada proběhne v buse či před objektem.

Fotky našich zákazníků

Zážitky cestovatelů

Kateřina K. a Petra P.

24.04.2018

Izrael

Izrael 11. 4. - 18. 4.

Poznávací zájezd do Izraele byl naprostá pecka. Chtěly bychom vyzvednout především profesionalitu, vstřícnost a neuvěřitelné znalosti paní průvodkyně Václavy Benešové, díky které se naše dovolená stala nezapomenutelným zážitkem. Obvykle na tento typ zájezdů nejezdíme, ale jsme tak nadšené, že už přemýšlíme nad dalším zájezdem s Avetourem. :-)

Oldřich Komárek

19.04.2018

Izrael

Zájezd do Izraele 11. 4. - 18. 4. 2018

Dobrý den, včera jsme se vrátili z týdenního zájezdu do Izraele a nemůžu nenapsat o naprosto famózní průvodkyni paní Mgr. Vendulce Benešové. Tolik, doslova encyklopedických, znalostí izraelského místopisu, historie křesťanství, judaizmu i islámu, se kterými nás zajímavým způsobem seznamovala ve mně zanechalo hluboký dojem - to byla obrovská přidaná hodnota celého zájezdu. Navíc nám i zazpívala v amfiteátru v Cesarei a v chrámu sv. Anny na Olivové hoře. Celkové se zájezd moc vydařil, počasí nám přálo, takže někdy zase příště...

Dagmar a Alexej Vítkovi

16.04.2018

Izrael

8.-15.3.2018 Izrael

Dobrý den, ve dnech 8.-15.3.2018 jsme se zúčastnili poznávacího zájezdu do Izraele. Rádi bychom Andree Hrdličkové poděkovali za překrásné zážitky, které jsme měli možnost jejím prostřednictvím plně vychutnat. Obdivujeme ještě dnes její profesionalitu a nezměrnou trpělivost , kterou s námi, tak různorodou společností, opakovaně projevovala. Přejeme Vám další spokojené klienty. Izrael je nádherná země, byly jsme nadšeni. Zážitků bylo až moc, ale vstřebávali jsme je v klidu až doma.Vše bylo moc rychlé Dagmar a Alexej Vítkovi Ústí nad Labem Tak zase někdy nashledanou.