+420 272 049 622 PO - PÁ 8:30-16:00
telefon

Dovolená 2017 Izrael

Vyprodáno

Termín 07.11.2017 - 14.11.2017
Doprava Letecky
Ubytování Hotely
Strava Polopenze
Destinace Izrael
Cena včetně
poplatků
21 750 Kč
805 €
VYPRODÁNO

* Cena je neměnná do 27 Kč/EURO

Základní info

ODLET:  7. 11. z Prahy z Letiště Václava Havla

PŘÍLET:  14. 11. do Prahy na Letiště Václava Havla

PROGRAM: zájezd bude duchovně doprovázet P. ThDr., Ing. Jiří Šlégr ve spolupráci s Mgr. Václavou Benešovou. Jedná se vyloženě o poutní cestu církevního charakteru.

Putování po biblických místech v Kristových stopách s každodenní mší svatou.

Návštěva biblických míst jako je např. Jeruzalém, Betlém, Nazaret, Jericho, Tábor, Kána Galilejská, Karmel, Ein Karem, hora Pokušení a Blahoslavenství, Kafarnaum, Tabgha, Petrův primát, biblická řeka Jordán, aj., koupání v Mrtvém moři – ideální pro neplavce a plavba po Galilejském jezeře!

UBYTOVÁNÍ: 2x v Nazaretu,  5x v Betlémě v příjemných hotelích střední třídy se standardním vybavením a službami s polopenzí, ve dvoulůžkových (na přání třílůžkových pokojích se sociálním zařízením)

Pokud si přejete být ubytovaní s někým konkrétním, prosíme o uvedení do smlouvy o zájezdu.

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností UP by EL AL, po Izraeli klimatizovaným turistickým autobusem

POKYNY: účastníci pouti budou mít skupinovou cestovní smlouvu; k zařazení je nutné uhradit platbu v plné výši při podpisu smlouvy, platnost cestovního dokladu je 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno!, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 25,- Kč/USD a do 27,- Kč/Euro, v případě, že bude kurz měsíc před odletem nad touto hranicí, bude se muset cena navýšit. Přibližně 1 měsíc před odletem obdržíte finální pokyny a informace k zájezdu.

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od cca  200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 18 – 25°C – ideální počasí na poutně-poznávací zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek (v případě jeho navýšení ze strany letecké společnosti byste byli včas vyzvání k doplacení rozdílu), dopravu po Izraeli, 7x ubytování v hotelu s polopenzí, 2x oběd, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis českého průvodce, vstupy do všech zpoplatněných objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotely, bakšiš pro řidiče autobusu, speciální rozšířená večeře s ochutnávkou vína, zákonné pojištění CK proti úpadku, duchovní doprovod

CENA NEZAHRNUJE: připojištění proti stornu (nepovinné) od 19 let 500,- /19 Eur/os./pobyt, do 18 let 440,- /16 Eur/os./pobyt., nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy, jinak nebude vyřízeno ani dodatečně (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni nebo na vyžádání v CK)

Program

1. den

7. 11. úterý – sraz všech účastníků je v Praze na Letišti Václava Havla v odletové hale SEVER – TERMINÁL 1 v 09:15 hod. (případné změny sdělíme ve finálních pokynech cca měsíc před odletem) u odbavovacích pultů č. 171-178, vlastní odlet je ve 12:25 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, v 17:20 hod. přílet do Tel Avivu, poté transfer na hotel v Nazaretu, večeře, ubytování Nazaret

2. den

8. 11. středa – snídaně, Kána Galilejská – první Ježíšův zázrak – proměnění vody ve víno na svatbě v Káně, hora Blahoslavenství – hora Osmera Blahoslavenství – Ježíšovo „Horské“ kázání, Tabgha – nasycení zástupů – zázračné rozmnožení chleba a ryb, Mensa Christi – Petrův apoštolský primát, Kafarnaum – dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, poté oběd na břehu Galilejského jezera – ryba sv. Petra, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, Jardenit – biblická řeka ve které byl pokřtěný Pán Ježíš Janem Křtitelem, večeře, ubytování Nazaret

3. den

9. 11. čtvrtek – snídaně, Nazaret – bazilika Zvěstování, chrám s dílnou sv. Josefa (Svaté rodiny), Haifa – pohoří Karmel – Mariánská svatyně – Stella Maris (malá bazilika), jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu, Ein Karem – místo Navštívení Alžběty Pannou Marií – Magnificat, (bazilika Navštívení), bazilika Narození Jana Křtitele, dojezd do Betléma, večeře, ubytování Betlém

4. den

10. 11. pátek – snídaně, Herodium - jedna z významných pevností - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), oběd v malebné orientální restauraci ve centru Betléma, odpoledne program v Betlémě - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva u místních křesťanů, kratší osobní volno, Betlém - večeře, nocleh

5. den

11. 11. sobota - snídaně, celý den Jeruzalém - Olivová hora - panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém, na vrchu Olivové hory „kaple“ s místem Nanebevstoupení Ježíše Krista, chrám Pater Noster se zobrazeními modlitby Páně v mnoha světových jazycích, chrám Dominus Flevit - Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma, chrám Smrtelné úzkosti Krista, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, poté přes Kidrónský úval ke Zdi nářků, kde židé plakávají zničení chrámu, hora Sion - Coenaculum, místo ustanovení Poslední večeře Páně, Dormition - místo úmrtí Panny Marie, kostel sv. Petra in Gallicantu (kohoutího zakokrnáhání), Betlém - večeře, nocleh

6. den

12. 11. neděle – snídaně, Jeruzalém - Chrámová hora – Skalní Dóm – hlavní dominanta města, mešita Al-Aksa - biblická hora Moria, autentické místo prvního i druhého židovského chrámu, bazilika Božího hrobu - místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, Křížová cesta, Lithostrotos - podzemní kanály Jeruzaléma - zbytky Antoniovy pevnosti, kaple Odsouzení a Bičování, kostel sv. Anny s rybníkem Bethesda, Betlém – večeře, nocleh

7. den

13. 11. pondělí - snídaně, překrásné údolí Wádi Quelt – místo s extrémními klimatickými podmínkami, překrásná vyhlídka do údolí - poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma - Judská poušť, Nabi Musa – muslimská pouštní poustevna s tradičním hrobem Mojžíše, hora Pokušení (zespodu), kde je přímo do srázu hory zasazený řecko-ortodoxní klášter, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté prorokem Jozuem, Elíšův pramen, Zacheův fíkovník, Tel el Sultan – nejstarší osídlení sahající až 8.000 let před Kristem (neolit), možný nákup suvenýrů, ovoce apod., Kumrán – jedinečné naleziště starozákonních svitků, koupání v Mrtvém moři, Betlém - slavnostní večeře na závěr pobytu ve Svaté zemi, se závěrečným posezením se sklenkou místního vína značky Cremisan, nocleh

8. den

14. 11. úterý – lehká snídaně časně ráno, cca v 03:30 hod. odjezd na letiště, odlet z Tel Avivu v 08:00 hod. do ČR s příletem do Prahy na Letiště Václava Havla ve 11:20 hod.


* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek

Fotky našich zákazníků

Zážitky cestovatelů

Anna

14.02.2018

Izrael

IZRAEL 6.2. - 13. 2. 2018

Dobrý den, pane Chválku, včera jsme se s manželem vrátili z pouti do Izraele. Chci Vám i Vaší CK touto cestou poděkovat za vynikající zájezd, který po všech stránkách splnil a někdy i předčil naše očekávání. Všechno bylo perfektně zajištěné a zorganizované. Průvodkyně Mgr. Václava Benešová je žena na svém místě. Do průvodcování dává víc, než by člověk očekával. Díky otci Stanislavovi, jsme měli možnost pouť duchovně na maximum prožít. Jsme plní krásných, hlubokých a nezapomenutelných zážitků. Moc si vážíme toho, co pro nás děláte.

Blanka Jančová a Alena Pavlíková

13.02.2018

Izrael

Poděkování - zájezd Izrael 30.1.-6.2.2018

Chceme poděkovat za krásný poznávací zájezd po Izraeli. Za jeho organizaci a výběr míst, ale i za ubytování, které bylo příjemné. Jídlo bylo také výborné, personál vstřícný, usměvavý a pohodový. Velký dík patří panu průvodci Antonínu Vavříkovi za jeho profesionalitu, obětavost a péči, za jeho hluboké znalosti a vědomosti o Svaté zemi, o které se s námi po celou dobu zájezdu dělil. Oceňujeme i jeho jazykovou vybavenost, která bezesporu přispěla k hladkému průběhu zájezdu, je obdivuhodný. Blanka a Alena

Pavel

08.02.2018

Izrael

Izrael 30. 1. - 6. 2. 2018

Dobrý den, tak jsem se úspěšně vrátil s mnoha krásnými zážitky z Vámi nabízeného zájezdu s Avetour a panem Vavříkem jako průvodcem. Chtěl bych Vám moc poděkovat za opravdu krásný, profesionální, na zážitky bohatý program, který doplňoval pan Vavřík svými neskutečně bohatými znalostmi historie a místního života. S pozdravem Pavel.