+420 272 049 622 PO - PÁ 8:30-16:00
telefon

Dovolená 2017 Izrael

Vyprodáno

Termín 05.09.2017 - 15.09.2017
Doprava Letecky
Ubytování Hotely
Strava Polopenze
Destinace Izrael
Cena včetně
poplatků
23 990 Kč
870 €
VYPRODÁNO

* Cena je neměnná do 27 Kč/EURO

Základní info

Poznávací zájezd do Izraele s koupáním ve Středozemním a Mrtvém moři! V doprovodu českého průvodce
ODLET:
  5.9. z Prahy z letiště Václava Havla

PŘÍLET:  15.9. do Prahy  na letiště Václava Havla

PROGRAM: 10 pobytových dnů ve Svaté zemi - putování po biblických a historických místech Izraele + odpočinek a relax u Středozemního a Mrtvého moře, návštěva  starodávných míst např. Jeruzalém,  Betlém,  Nazaret, hora Blahoslavenství, hora Pokušení, Jericho, Caesarea Filipova, Caesarea Přímořská, Megido,  Kafarnaum, Tiberias, Kána Galilejská, Tel Aviv, Hebron, Arad, Jaffa, Safed, Gamla, pevnost Masada (lanovkou), biblická řeka Jordán aj. 2x koupání ve Středozemním moři, a 3x koupání v Mrtvém moři - ideální pro neplavce +  plavba po Galilejském jezeře!

UBYTOVÁNÍ:  2x v Nazaretu, 8x v Betlémě v hotelech střední třídy s průměrným vybavením a službami s polopenzí ve 2 - 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, manželé, nebo jinak příbuzní jsou vždy na 2 lůžkovém pokoji, včetně přátel z jedné smlouvy o zájezdu

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností UP by EL AL, po Izraeli doprava klimatizovaným turistickým autobusem

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit 1.zálohu ve výši nejméně 10.000 Kč (pro úhradu v Kč) 375 €/os.(pro úhradu v Eurech) lze i celou cenu, 2. zálohu ve výši 9000 Kč / 333 €/ os. (do 21.7.2017)  zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. osobně nebo skenovanou e-mailem, po připsání 1.zálohy (platby) na náš účet potvrdíme kopii smlouvy zpět, doplatek prosíme nejpozději do 1.8.2017, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 25 Kč / USD (pro platbu v Kč) a do 27 Kč/Euro (pouze pro platbu v Eurech) a v případě, že dojde ke změně výše kurzu, bude rozdíl doúčtován ve finálních informacích a pokynech, které obdržíte asi 1 měsíc před odletem

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je občas situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

 

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 27 - 32°C 

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek - v případě změny výše palivového příplatku bude jeho aktuální cena v Kč sdělena 1 měsíc před odletem a rozdíl bude doúčtován, autobus v Izraeli, 10x ubytování s polopenzí, 1x oběd v malebné orientální restauraci v Betlémě, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, ochutnávka vína Cremisan, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 120 USD zahrnuje - vstupy do vybraných objektů, bakšiš na hotel, bakšiš pro řidiče autobusu platí se až v Izraeli pouze v USD, připojištění proti stornu (nepovinné) 600,-/23 €/os./pobyt, do 18 let 530,-/20€/os./pobyt v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, viz www.avetour.cz - u každého zájezdu - pojištění), jednolůžkový pokoj 3.200,- / 119 €/ pobyt

Trasa zájezdu

Program

1. den

5.9. úterý – sraz všech účastníků na letišti Václava Havla bude v 08:30 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pult od č.171-178, vlastní odlet je v 11:40 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, poté transfer do Nazareta – večeře, nocleh

2. den

6.9. středa - snídaně, posvátné židovské město Safed – jedno ze čtyř posvátných center judaismu, romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, Golanské výšiny, Banias – Caesarea Filipova místo příslibu Petrova Primátu, prameny biblické řeky Jordán, Gamla – „Galilejská Massada“, bývalá hlavní pevnost na Golanských výšinách, ruiny významné starověké pevnosti se synagogou s pohnutou historií, návštěva jedinečného Vinařství Golan Heights Winery s ochutnávkou a možností nákupu skvělých vín (www.yarden.cz), v podvečer ještě plavba lodí po Galilejském jezeře, Nazaret – večeře, nocleh

3. den

7.9. čtvrtek - snídaně, Nazaret - bazilika Zvěstování, chrám sv. Josefa - Svaté rodiny, Kána Galilejská – kostel prvního Ježíšova zázraku - proměnění vody ve víno, , hora Blahoslavenství - hora Osmera Blahoslavenství – Ježíšovo „Horské“ kázání, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům apoštola Petra + stará působivá synagoga, Tabgha - nasycení zástupů - zázračné rozmnožení chleba a ryb, nejzachovalejší a nejstarší mozaiky ze 4. století n. l., Mensa Christi - Petrův apoštolský primát, Beit Shean, který mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, pozůstatky dávných staveb jsou opravdu úchvatné, Betlém – večeře, nocleh

4. den

8.9. pátek - snídaně, dopoledne návštěva klášterního komplexu Mar Saba - strhující místo, kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, předem nelze zaručit návštěvu kláštera zevnitř (vstup ženám zapovězený), pochod (procházka) kaňonem mezi fascinujícími skalisky nad Mrtvým mořem, toto místo žádné jiné CK nenavštěvují, Herodium - jedna z významných pevností - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), oběd v malebné orientální restauraci v centru Betléma, odpoledne program v Betlémě – bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, podzemní jeskynní systém, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, Betlém – večeře, nocleh

5. den

9.9. sobota - snídaně, Caesarea Přímořská - ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Piláta Pontského, působili zde i apoštol Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), Megido – starozákonní biblické významné město, v křesťanské tradici ztotožněné s Armagedonem, tato magická lokalita čítala na 20 osídlení, dodnes je torzálně dochované tzv. Vozové město s 30 m dlouhým podzemním tunelem, odpoledne kratšé vykoupání v Tel Avivu ve Středozemní moři, Betlém - večeře, nocleh

6. den

10.9. neděle – snídaně, celý den Jeruzalém, dopoledne Olivová hora - jedinečný panoramatický výhled na Jeruzalém, chrám Dominus Flevit, Pán zaplakal, místo odkud mimo jiné Kristus předpovídal zkázu Jeruzaléma, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, chrám Smrtelné úzkosti (bazilika Národů), přes údolí potoka Cedron Lví bránou do Starého města, Křížová cesta – via Dolorosa, kterou se Ježíš ubíral na Kalvárii, Litostrotos - podzemní kanály a vodní rezervoáry starého města, zbytky Antoniovy pevnosti, chrám Odsouzení a Bičování, Golgota - místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista - chrám Božího hrobu, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, židovská čtvrť s cardem – stará římská obchodní ulice, kopie mozaiky Jeruzaléma z Madaby, synagoga Churva, Sionská brána, hora Sion - Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida, Betlém - večeře, nocleh

7. den

11.9. pondělí - snídaně, překrásné údolí Wádi Quelt – místo s extrémními klimatickými podmínkami, úchvatná vyhlídka do údolí, Judská poušť, poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, Nabi Musa – muslimská poustevna s hrobem Mojžíše a hrobkou Aiši – nejoblíbenější manželky proroka Mohameda, hora Pokušení, kde je přímo do srázu hory zasazený řecko-ortodoxní klášter – výstup ke klášteru, snad i vstup dovnitř, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté prorokem Jozuem, Tel Jericho – nejstarší osídlení sahající až 8.000 let před náš letopočet (neolit), odpoledne relax a koupání na pobřeží Mrtvého moře v letovisku El Khalia (cca 3 hodiny), Betlém - večeře, nocleh

8. den

12.9. úterý – snídaně, Kumrán – místo nálezu starozákonních svitků od Mrtvého moře (1947), pevnost Masada (všichni lanovkou nahoru/dolu) Herodův palác, který sloužil králi i coby bezpečný úkryt před obávanou egyptskou Kleopatrou, rovněž místo posledního odporu ve válce židovské v 1. stol. n. l. a stala se symbolem svobody a nezávislosti židovského národa, koupání v Mrtvém moři v letovisku En Gedi, národní park En Gedi - oáza v poušti, možnost dalšího vykoupání u vodopádu, překrásné scenérie, Betlém - večeře, nocleh

9. den

13.9. středa - snídaně, Hebron – Makpala - místo s hroby prvního židovského „vůdce“ praotce Abraháma, jeho ženy Sáry, Izáka, Jákoba a dalších potomků, návštěva tržnice (podmínkou návštěvy je stabilní politická situace ve městě), jinak Tel Beer Ševa – vykopávky starověkého biblického města (Bersabé) z doby Abrahamovy na okraji Negevské pouště, posvátné židovské město Hebron – hrobka patriarchů (Abraham, Izák, Jákob), Negevská poušť - Arad – pozůstatky starobylého města z doby bronzové, kde stála zmenšená verze Šalamounova jeruzalémského chrámu, vyhlídka Sde Boker – místo posledního odpočinku 1. izraelského předsedy vlády Davida Ben Guriona, přejezd k Mrtvému moři – koupání, Betlém – večeře, nocleh

10. den

14.9. čtvrtek - snídaně, odjezd do Tel Avivu - prohlídka starověkého přístavu Jaffa – která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, přístav Jaffa využíval už i král Šalamoun před 3.000 lety při importu cedrového dřeva z Libanonu, kostel. sv. Petra, socha velryby s Jonášem „ v břiše“, koupání - Středozemní moře – příjemná městská pláž v Tel Avivu, Betlém – večeře, nocleh, speciální slavnostní společná večeře s ochutnávkou vína Cremisan

11. den

15.9. pátek - lehká snídaně, cca v 03:30 hod. odjezd z hotelu na letiště do Tel Avivu, poté odlet do Prahy na letiště Václava Havla s příletem v 10:30 hod. místního času.


* CK AVETOUR s.r.o. si vyhrazuje právo k případné změně na odletu a příletu související s letovým řádem letecké společnosti El Al Up.
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst i s přihlédnutím k místním podmínkám a aktuální situaci.
* Výklad k pevnosti Masada proběhne v buse či před objektem

Fotky našich zákazníků

Zážitky cestovatelů

Koderovi

22.09.2017

Izrael

Izrael, Jordánsko 4. 9. - 13. 9. 2017

Dovolená nebyla pěkná, ale skvělá, neznáme žádný superlativ, kterým bychom adekvátně vyjádřili naše pocity. Děkujeme za dokonalou organizaci, skvělou péči a vůbec za všechno. S pozdravem Koderovi

Alžběta a Jaromír Houtovi

20.09.2017

Izrael

Izrael 5.9. - 15.9.

Dobrý den, 18. 9. jsme se vrátili z Vašeho zájezdu do Izraele. Nejprve bych Vám chtěl poděkovat, že jste mi přebukovali letadlo z 15. 9. na 18. 9. Naše nadstavba se velmi povedla i s procestováním Západního břehu-Ramalláhu a Nábulusu. S letenkou nebyly žádné problémy. Rádi bychom se však vyjádřili k celému zájezdu. Skvostem nebyl jenom Izrael, ale také vedoucí zájezdu pan Petr Moravec. Necháme stranou vlastní organizaci, vše klapalo perfektně ! Byli jsme však zcela uneseni znalostmi pana Moravce a formou jejich předávání účastníkům zájezdu. Moc jsme litovali, že jsme si nekoupili diktafon a vše si nenahráli. Škoda jen, že člověk s takovými znalostmi se nevěnuje provázení na plný úvazek. Doposud jsme raději jezdili samostatně, ale v tomto případě jsme určitě udělali lépe. Alžběta a Jaromír Houtovi

Manželé Karel a Marie Nývltovi

20.09.2017

Izrael

Izrael 5. 9. - 15. 9. 2017

Dobrý den, tento měsíc (od 5. do 15.9.) jsme se vrátili z Izraele, kde nás provázel pan Ing. Petr Moravec. Konstatujeme, že vámi uváděný text na vašich stránkách o vašem kolegovi Petru Moravcovi v ničem nepřeháněl. Žasli jsme nad jeho znalostmi a nad jejich šířkou, ale především jsme oceňovali to, že při dlouhých přejezdech nemlčel, ale sděloval nám reálie dnešního Izraele a lidí v něm žijících. Veškerý výklad byl nesen ve zpětném prodloužení do historie místa. Vše bylo podepřeno tradicí, literárně, náboženským kontextem a samozřejmě ukázkou archeologických nálezů, u nichž jsme ani nepředpokládali, že by se mohly dochovat. Myslím, že si můžete cenit takového kolegy. Musíme zmínit také operativnost v jeho rozhodování v nestandardních situacích. Organizujete opravdu kvalitní zájezdy, které se jen lehce nedotknou povrchu znalostí o zemi, ale jdou do hloubky poznání, tak jak se to během zájezdu ukázalo a což jsme velice ocenili. Tuto zem sužovanou strašným žárem v letním období, zem kamenitou, plnou nesvárů, s mnoha národy, se zjevnými výsledky pracovitosti Izraelců, člověk snadno nepochopí v celosti. Co je Izrael, nelze poznat jen z vypravování , filmů, ale pouze z osobního kontaktu, nezprostředkovaně jej pocítit na vlastním těle, vnímat svou myslí a duší, alespoň z relativně krátkého pobytu. To vy poskytujete svým klientům výborným způsobem. Poskytujete i návštěvu významných míst, kam snad ani ostatní cestovky nejezdí. Zájezd nás nezklamal, naopak nás velice obohatil vnitřně a doplnil znalosti o světě a o poznání situace v této zemi. Děkujeme. Přejeme vám vše dobré a ať se vám daří i nadále. Manželé Karel a Marie Nývltovi