+420 272 049 622 PO - PÁ 8:00-16:30
telefon

Dovolená 2019 Řím

Termín zájezdu 09.11.2019 - 15.11.2019
Doprava Letecky
Typ zájezdu Poutní zájezd
Ubytování Hotel
Strava Dle programu
Destinace Itálie
Cena včetně
poplatků
13 990 Kč
560 €

* Cena je kalkulovaná do 25 Kč/EURO

Základní info o zájezdu

Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společné národní pouti do Říma. V roce 1989 svatý Jan Pavel II. svatořečil v Římě naši patronku, svatou Anežku Českou za osobní přítomnosti 10 000 věřících z Československa a krajanů, žijících v exilu.

V listopadu 2019 bude naše katolická církev znovu putovat společně do Říma, abychom poděkovali za dar svobody a prosili za duchovní obrodu naší země i s přímluvou sv. Anežky České. Na plenárním zasedání ČBK byl jmenován poutní výbor ve složení Mons. Jan Vokál-předseda, Mons. Pavel Dokládal a Mgr. Jiří Uher, členové poutního výboru. 

ODLET: 9. 11. z Prahy z letiště Václava Havla se společností ČSA

NÁVRAT:  15. 11. do Prahy na letiště Václava Havla

UBYTOVÁNÍ: 6 nocí v *** hotelu v Římě 

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné zaslat řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu, lze zaslat poštou, oskenovanou emailem nebo faxem, a uhradit zálohu v minimální výši 6 000 Kč / osoba -  při platbě v Euro je částka 240 €, po připsání zálohy na náš účet zašleme potvrzenou kopii smlouvy na Vaši adresu/ email.

Doplatek bude nezbytné uhradit po výzvě CK, pravděpodobně v červnu 2019. Poskytovatelé služeb požadují v tomto případě finanční krytí služeb s dostatečným časovým předstihem, než je jinak obvyklé. Přibližně 2 měsíce před odletem obdržíte finální pokyny a další praktická sdělení k zájezdu. Cena zájezdu je kalkulována do 25 Kč / Euro (v případě platby v Eurech). 

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník, růženec, fotoaparát, baterka, zcela orientační kapesné ve výši alespoň 150 euro, stravu během dne lze bez problému obstarat na místě (různá bistra, rychlá občerstvení) doporučíme, poradíme přímo na místě, občané ČR mohou vstupovat a pobývat na území Itálie na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. 

CENA ZAHRNUJE: oboustrannou leteckou dopravu Praha - Řím - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z letiště na hotel, 6 x ubytování v *** hotelu, 6 x snídaně, vstup do Vatikánských muzeí a Sixtinské kaple, pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše krytí 7 mil. Kč, servis průvodce, duchovní doprovod, pojištění CK proti úpadku. Počet míst za tuto cenu může být omezený!!!

CENA NEZAHRNUJE: stravu (mimo výše uvedené), připojištění proti stornu (nepovinné) 460 Kč / 19 € / os. / pobyt, osoby do 18 let 410 Kč / 17 € / os. / pobyt - v případě zájmu je nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, bližší informace a podmínky na https://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK). V ceně není započtena městská taxa 4-6 € os. / noc, jízdné metrem (Metrebus Roma), které momentálně stojí 18 € / 72 hodin a případné vstupy do zpoplatněných objektů.

Program zájezdu

1. den

9. 11. sobota - odlet z Letiště Václava Havla v Praze s leteckou společností ČSA v 12:05 hod., přílet do Říma v 14:00 hod., transfer na hotel - podrobnější informace a pokyny ke srazu obdržíte ve finálních pokynech k odletu, v podvečer ještě výjezd metrem do města, pravděpodobně do Vatikánu, který je nedaleko hotelu (cca 2,5 km), nocleh - Řím

2. den

10. 11. neděle - snídaně, mše svatá - (místo upřesníme) bazilika San Pietro in Vincoli (sv. Petra v řetězech) - zde se nalézají okovy, kterými byl spoután sv. Petr v Římě a v Jeruzalémě. Zvenku uvidíme Koloseum - největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven, místo, kde soupeřili gladiátoři i odsouzení vězňové s divokými zvířaty. Pak nás čeká Forum Romanum - největší fórum starověkého Říma, někdejší pulzující centrum města a potažmo i veškerého dění, Konstantinův vítězný oblouk - vystavěný římským senátem po vítězství císaře Konstantina nad Maxentiem v bitvě u Mulvijského mostu a Mamertinský žalář - nejstarší římské vězení, místo, kde byli drženi apoštolové sv. Petr a sv. Pavel. Uvidíme Palatin - pahorek, na němž bylo podle pověsti založeno město Řím a Circus Maximus - největší antický stadion, kde se pořádaly triumfální oslavy na počest císařů vracejících se z vítězných tažení, dle časových a fyzických možností lze shlédnout další římské památky, nocleh - Řím

3. den

11. 11. pondělí - snídaně, bazilika sv. Klimenta s hrobem sv. Cyrila, Svaté schody (Scala Sancta) ve Svatyni svatých, po kterých přistupoval Ježíš k Pontskému Pilátovi v Jeruzalémě, bazilika Svatého Kříže - jeden z hlavních sedmi římských kostelů, kde jsou uchovávány v samostatných relikviářích části kříže, dva trny z trnové koruny, tabulka s čitelným nápisem NAZARENUS (nazývaná Titulus crucis) a jeden hřeb z kříže, poté zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore, od 15:00 hod. národní mše svatá, v 17:30 hod. slavnostní koncert ke cti sv. Anežky a našich národních patronů - kostel Santa Maria degli Angeli (v těsné blízkosti nádraží Termini - nedaleko baziliky Santa Maria Maggiore), nocleh - Řím

4. den

12. 11. úterý - den 30. VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY ČESKÉ - snídaně, v 10:00 hod národní mše svatá v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společně s našimi pastýři - biskupy, kněžími a Církví České republiky, společná modlitba u svatováclavského oltáře v bazilice a v kryptě u sochy sv. Anežky České, kterou Sv. otec František přijal ve Svatém roce Milosrdenství jako dar České republiky, po ukončení hlavního programu osobní volno v areálu Vatikánu, nebo Piazza Navona - nejslavnější barokní římské náměstí, které se nachází na místě původního Domiciánova antického stadionu z roku 79 př. Kr. a okolní budovy dodnes kopírují jeho tvar, Pantheon - starověký kruhový chrám v Římě, původně zasvěcený všem bohům a od roku 609 zasvěcený Panně Marii mučedníků (Santa Maria dei Martiri), patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům a stavbám vůbec, Fontána di Trevi - symbol města a největší fontána Říma, voda do fontány přitéká z větší části podzemním kanálem Aqua Virgo, který nechal vybudovat Marcus Vipsanius Agrippa v roce. Je zvykem, že lidé do fontány hází mince, aby se jim splnilo jejich přání. Fontána patří mezi nejnavštěvovanější místa v Římě. Byla proslavena především koupací scénou Marcella Mastroianniho a Anity Ekbergové ve filmu Sladký život, nocleh - Řím

5. den

13. 11. středa - snídaně, ve Vatikánu se při generální audienci setkáme se Svatým otcem Františkem společně s našimi krajany žijícími v zahraničí, v 15:00 hod. zakončíme národní pouť společnou národní mší svatou v bazilice sv. Jana v Lateránu. Čeští biskupové se poté setkají v papežské koleji Nepomucenum s krajany žijícími v zahraničí, nocleh - Řím. I tento den skýtá možnost doplnění programu.

6. den

14. 11. čtvrtek - snídaně, mše svatá bude upřesněna (místo a čas), poté návštěva hodnotných Vatikánských muzeí - jsou jedním z největších komplexů uměleckých sbírek na světě. Vystavují sbírky starožitností a uměleckých děl od starověku po současnost. Sixtinská kaple - je kaple Apoštolského paláce ve Vatikánu, zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie. Stojí na sever od Baziliky svatého Petra, s níž je spojena Královským schodištěm, pro turisty je však přístupná pouze přes Vatikánská muzea. Je známá hlavně kvůli vnitřní výzdobě od největších renesančních umělců, včetně Michelangela, který vymaloval strop a výjev Posledního soudu. V kapli se konají také volby papežů, konkláve, pozdě odpoledne volný program v areálu Vatikánu, nocleh – Řím

7. den

15. 11. pátek - snídaně, cca v 11:30 hod odjezd na letiště, v 14:45 hod. odlet zpět ČR s příletem na letiště Václava Havla do Prahy v 16:40 hod.

V některých dnech jistě vybyde i volnočasový prostor pro osobní procházky a toulky po Římě. Za tímto účelem budou všichni účastníci vybaveni přehlednou mapou města a metra.

Zážitky cestovatelů

Anna Kučerová

07.08.2014

Itálie

Poděkování

Dobrý den, chtěla bych poděkovat za nádherný poznávací zájezd do Itálie. Především paní průvodkyni Jitce Matyskové, která nás provázela celým zájezdem a velice poutavě hovořila o italských památkách a o životě v Itálii. Dále P. Kowalikovi, který nás provázel duchovně a velké dík také patří našim pánům řidičům Milanu Hnátovi a Ladislavu Trávníčkovi, kteří nás přes Itálii bezpečně převáželi. Děkuji za celou rodinu, Anna Kučerová.

Edita Komárková

28.07.2014

Itálie

poděkování Itálie

Dobrý den, zdravím Vás všechny z CK AVETOUR. Chtěla jsem Vám společně s mojí maminkou, paní Matlovičovou, Doležalovou a Kleňhovou moc poděkovat za uspořádání nádherné pouti do Itálie. Naše průvodkyně paní Jitka nás doprovázela opravdu na profesionální úrovni, nejen že nás informovala o všemožných křesťanských a kulturních památkách, ale přidala i povídání ze všedního života Italů, bylo to zajímavé a poutavé. Také bychom chtěly poděkovat P. Kowalikovi, který nejenže pro nás každý den na poutních místech sloužil mši svatou s tematicky připraveným kázáním, ale během celé cesty nás duchovně provázel. Umístil také své fotky na net, abychom se na ně mohli všichni podívat. http://farnostsvihov.rajce.idnes.cz/ S pozdravem Edita Komárková