+420 272 049 622 PO - PÁ 8:00-16:30
telefon

Dovolená 2019 Řím

Termín zájezdu 09.11.2019 - 15.11.2019
Doprava Autobusem
Typ zájezdu Poutní zájezd
Ubytování Hotel
Strava Dle programu
Destinace Itálie
Cena včetně
poplatků
8 500 Kč
340 €

* Cena je kalkulovaná do 25 Kč/EURO

Základní info o zájezdu

Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společné národní pouti do Říma. V roce 1989 svatý Jan Pavel II. svatořečil v Římě naši patronku, svatou Anežku Českou za osobní přítomnosti 10 000 věřících z Československa a krajanů, žijících v exilu.

V listopadu 2019 bude naše katolická církev znovu putovat společně do Říma, abychom poděkovali za dar svobody a prosili za duchovní obrodu naší země i s přímluvou sv. Anežky České. Na plenárním zasedání ČBK byl jmenován poutní výbor ve složení Mons. Jan Vokál-předseda, Mons. Pavel Dokládal a Mgr. Jiří Uher, členové poutního výboru.

ODJEZD: 9. 11. z různých nástupních míst v ČR – bude upřesněno později

NÁVRAT: 15. 11. v dopoledních hodinách do ČR

UBYTOVÁNÍ: 4 x v Římě v kvalitním ***/**** hotelu v centru Říma ve vzdálenosti 200 - 300 m od stanice metra 

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné zaslat řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu, lze zaslat poštou, oskenovanou emailem nebo faxem, a uhradit zálohu v minimální výši 3 000 Kč / osoba - při platbě v Euro je částka 120 €, po připsání zálohy na náš účet zašleme potvrzenou kopii smlouvy na Vaši adresu/ email. Lze uhradit i celou cenu zájezdu.

Doplatek bude nezbytné uhradit po výzvě CK, pravděpodobně v červnu 2019. Poskytovatelé služeb požadují v tomto případě finanční krytí služeb s dostatečným časovým předstihem, než je jinak obvyklé. Přibližně 2 měsíce před odjezdem obdržíte finální pokyny a další praktická sdělení k zájezdu. Cena zájezdu je kalkulována do 25 Kč / Euro (v případě platby v Eurech).

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník, růženec, fotoaparát, baterka, zcela orientační kapesné ve výši alespoň 100 euro, stravu během dne lze bez problému obstarat na místě (různá bistra, rychlá občerstvení) doporučíme, poradíme přímo na místě, občané ČR mohou vstupovat a pobývat na území Itálie na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. 

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu do Říma a zpět, 4 x ubytování v hotelu, 4 x snídaně, pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše krytí 7 mil. Kč, servis průvodce, duchovní doprovod, pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE: stravu (mimo výše uvedené), připojištění proti stornu (nepovinné) 460 Kč / 19 € / os. / pobyt, osoby do 18 let 410 Kč / 17 € / os. / pobyt - v případě zájmu je nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, bližší informace a podmínky na https://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK). V ceně není započtena městská taxa 4-6 € osoba / noc, jízdné metrem (Metrebus Roma), které momentálně stojí 18 € / 72 hodin a případné vstupy do zpoplatněných objektů.

Program zájezdu

1. den

9. 11. 2019 sobota - - odjezd z ČR bude v odpoledních hodinách z různých nástupních míst na níže uvedených trasách. Přesná odjezdová místa a časy budou včas sděleny. Trasa A: Hradec Králové - Svitavy - Česká Třebová - Brno aj., trasa B: Svitavy - Hradec Králové - Praha - České Budějovice aj.

2. den

10. 11. 2019 neděle – kolem poledne příjezd do Říma, ubytování v hotelu v centru Říma nedaleko dopravního uzlu – nádraží Termini, odpoledne vycházka do nedalekého okolí – Bazilika sv. Vavřince za hradbami – jedna z patriarchálních římských bazilik s hrobem sv. Vavřince, zde je pohřbený i blahoslavený papež Pius IX, nocleh Řím

3. den

11. 11. 2019 pondělí - snídaně, bazilika sv. Klementa s hrobem sv. Cyrila, poté slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore, od 15 hod. národní mše svatá, v 17.30 hod. slavnostní koncert ke cti sv. Anežky a našich národních patronů - kostel Santa Maria degli Angeli (v těsné blízkosti nádraží Termini - nedaleko baziliky Santa Maria Maggiore), nocleh Řím

4. den

12. 11. úterý - den 30. VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY ČESKÉ - snídaně, v 10.00 hod národní mše svatá v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společně s našimi pastýři - biskupy, kněžími a Církví České republiky, společná modlitba u svatováclavského oltáře v bazilice a v kryptě u sochy sv. Anežky české, kterou Sv. otec František přijal ve Svatém roce Milosrdenství jako dar České republiky, po oficiálním ukončení programu, osobní volno v prostředí Vatikánu, nocleh Řím

5. den

13. 11. středa - snídaně, ve Vatikánu se při generální audienci setkáme se Svatým otcem Františkem společně s našimi krajany žijícími v zahraničí, v 15 hod. zakončíme národní pouť společnou národní mší svatou v bazilice sv. Jana v Lateránu. Čeští biskupové se poté setkají v papežské koleji Nepomucenum s krajany žijícími v zahraničí, nocleh Řím

6. den

14. 11. čtvrtek - snídaně, během dopoledne odjezd z Říma, Loreto - Santa Casa, kde dle legendy, či tradice byl anděly přenesen rodný dům Panny Marie z Nazaretu právě na toto místo – mše svatá, poté odjezd zpět do ČR

7. den

15. 11. pátek – v dopoledních hodinách návrat do České republiky

Zážitky cestovatelů

Anna Kučerová

07.08.2014

Itálie

Poděkování

Dobrý den, chtěla bych poděkovat za nádherný poznávací zájezd do Itálie. Především paní průvodkyni Jitce Matyskové, která nás provázela celým zájezdem a velice poutavě hovořila o italských památkách a o životě v Itálii. Dále P. Kowalikovi, který nás provázel duchovně a velké dík také patří našim pánům řidičům Milanu Hnátovi a Ladislavu Trávníčkovi, kteří nás přes Itálii bezpečně převáželi. Děkuji za celou rodinu, Anna Kučerová.

Edita Komárková

28.07.2014

Itálie

poděkování Itálie

Dobrý den, zdravím Vás všechny z CK AVETOUR. Chtěla jsem Vám společně s mojí maminkou, paní Matlovičovou, Doležalovou a Kleňhovou moc poděkovat za uspořádání nádherné pouti do Itálie. Naše průvodkyně paní Jitka nás doprovázela opravdu na profesionální úrovni, nejen že nás informovala o všemožných křesťanských a kulturních památkách, ale přidala i povídání ze všedního života Italů, bylo to zajímavé a poutavé. Také bychom chtěly poděkovat P. Kowalikovi, který nejenže pro nás každý den na poutních místech sloužil mši svatou s tematicky připraveným kázáním, ale během celé cesty nás duchovně provázel. Umístil také své fotky na net, abychom se na ně mohli všichni podívat. http://farnostsvihov.rajce.idnes.cz/ S pozdravem Edita Komárková