+420 272 049 622 PO - PÁ 8:00-16:30
telefon

Dovolená 2019 Mariánská pouť západní Evropou

Termín zájezdu 13.10.2019 - 25.10.2019
Doprava Autobusem
Typ zájezdu Poutní zájezd
Ubytování Hotely
Strava Polopenze
Destinace Francie , Portugalsko , Španělsko
Cena včetně
poplatků
15 490 Kč
620 €

* Cena je kalkulovaná do 25 Kč/EURO

Základní info o zájezdu

ODJEZD: 13. 10. - bližší informace v denním programu níže

NÁVRAT:  25.10. - v dopoledních hodinách

PROGRAM: vyloženě duchovní program zaměřený hlavně na návštěvu Fatimy a dalších poutních míst západní Evropy – poutně - poznávací program s každodenní mší svatou

UBYTOVÁNÍ: celkem zajištěno 8 x, z toho 1 x v Nevers se snídaní, 1 x v Lurdech s polopenzí, 1 x v Tuy, 4 x ve Fatimě s polopenzí a 1 x v Lorret de Mar s polopenzí

Pohodlné a útulné hotely v Lurdech, ve Fatimě a v Lorret de Mar - 2-3 lůžkové pokoje se sociálním zázemím, v Nevers a Tuy jednodušší ubytování v tamním konventu

PŘEPRAVA: se realizuje pohodlným a klimatizovaným dálkovým autobusem, který je vybaven standardním občerstvením - nápoje teplé i studené, teplé párky, polévky, aj., všechno pochopitelně za Kč v běžných cenových relacích, během jízdy duchovní program z CD přehrávače, modlitby apod.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme závaznou smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši 7 000 Kč / osoba. Doplatek uhradit do 28. 8. 2019.

Po připsání peněz na účet vám odešleme potvrzenou kopii cestovní smlouvy zpět na Vaši adresu, toto stvrzuje zařazení do zájezdu, cca 2 měsíce před začátkem zašleme „Finální pokyny k zájezdu“, ve kterých vám sdělíme veškeré náležitosti a detaily.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník - Kancionál, Hosana, Kantáte, velmi vítaná kytara, příp. jiný hudební nástroj, růženec, fotoaparát, baterka, plavky, zcela orientační kapesné ve výši alespoň od 100 euro. 

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu, veškeré poplatky, 8 x ubytování, výše uvedené stravování, 1x nedělní oběd ve Fatimě, zdravotní pojištění do zahraničí, servis průvodce, duchovní doprovod, pojištění proti úpadku dle zákona

CENA NEZAHRNUJE: stravu (mimo uvedenou), připojištění proti stornu (nepovinné) 670 Kč / os. /pobyt, do 18 let 590 Kč / os. / pobyt, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky na https://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK)

Program zájezdu

1. den

13. 10. neděle – od 08:30 hod. hlavní dopolední program Fatimského dne v Českomoravské Fatimě v Koclířově, v poledne oběd v restauraci Fatima, v 15:00 odjezd z Koclířova, v 16:30 hod. z Hradce Králové, v 18:00 hod z Prahy a v 19:30 hod. z Plzně, poté nočním tranzitem přes Německo do Francie

2. den

14. 10. pondělí – kolem 08:00 hod. ranní příjezd do Paray-le-Monial (mše svatá) - historické městečko s asi 9500 obyvateli ve střední Francii, poutníci zde navštěvují hlavně románský kostel Sacré-Coeur, jednu z nejvýznamnějších památek clunyjské architektury. Roku 973 zde vévoda Lambert založil benediktinský klášter, který od roku 999 až do 1790 podléhal blízkému opatství Cluny, proto dostala stará obec Paray přízvisko le Monial čili „mnišské“. V 17. století zde žila řeholnice a vizionářka sv. Markéta Marie Alacoque, z jejíchž vidění vznikla úcta k Božskému Srdci Páně, živá ve Francii i u nás hlavně v 19. století. Nevers – město ležící v západním Burgundsku, kde se nachází klášter s neporušeným tělem sv. Bernadetty Soubirousové, vizionářky - dívky z Lurd, které se opakovaně zjevila Panna Maria, klášter Saint Gildard (Milosrdných sester) v Nevers byl útočištěm sv. Bernadetty, která zde vstoupila do řádu ve 23 letech. Již od dětství trpěla astmatem i jinými nemocemi a umírá ještě mladá v 35 letech. Její tělo bylo prohlédnuto v letech 1909, 1919 a 1925, vždy shledáno neporušené bez známky rozkladu. Její ostatky spočívají v neporušeném stavu v prosklené rakvi v kapli kláštera St. Gildarda, odpoledne ještě vycházka po Nevers – katedrála sv. Cyriaca a sv. Julie, nocleh Nevers - v prostorách kláštera St Gilard

3. den

15. 10. úterý – snídaně, mše svatá dle možností ještě v Nevers, případně potom v Lurdech, pokud možno v 07:00 odjezd - Lurdy – světoznámé poutní místo, kde se Nebe potkalo se Zemí skrze sv. Bernadettu Soubirousovou 11. února 1858, výsledkem opakovaného zjevení Svaté Panny Marie byl i zázračný pramen, jež napomohl mnoha těžce nemocným poutníkům, sv. Berandetta se narodila 7. ledna 1844 a byla svatořečena 8. prosince 1933, jeskyně Zjevení Panny Marie, Eucharistický průvod, odpolední a večerní program průvod se svíčkami, večeře, nocleh Lurdy

4. den

16. 10. středa – ranní mše svatá v Masabielské jeskyni zjevení, snídaně, Lurdy - Křížová cesta, rodný domek Bernadetty, věznice – La Cachot, Farní lurdský kostel, koupání ve speciálních bazénech s lurdskou vodou a pokračování v duchovním programu, poté i osobní volno k nákupu drobných suvenýrů, navečer přejezd do Santiaga de Compostela (s příjezdem v ranních hodinách 17. 10.) - od středověku je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Evropy. V katedrále jsou uloženy ostatky svatého Jakuba Staršího, který se ve španělštině jmenuje Santiago. Katedrála je cílem Svatojakubské pouti, ve španělštině El Camino de Santiago. Historie pouti navazuje na legendu, podle které byl svatý Jakub Starší jako jeden z Kristových učedníků poslán konat misijní činnost na Pyrenejský poloostrov. Po návratu byl popraven v Jeruzalémě, ale jeho ostatky byly přeneseny zpět do místa jeho misijního působení.

5. den

17. 10. čtvrtek – Santiago de Compostela - ranní mše svatá, prohlídka baziliky, orientačně kolem 9. – 10 hod. odjezd do Pontevedra - první osada Keltů je doložena před naším letopočtem. Název města pochází z latinského (Locus)Pontis veteris, v překladu „místo starého mostu“, jež původem odkazuje na římský most přes řeku Lérez, jež dělí město přibližně na dvě poloviny. Vzestup města od středověku ovlivnila zejména jeho poloha na Svatojakubské poutní cestě, významný přístav se stavbou lodí, ale také výstavba kostelů a klášterů, zejména františkánů a dominikánů, procházka a poté z přístavu do kláštera, kde měla setra Lucie zjevení Panny Marie v roce 1925 a 1926 a kde jí Svatá Panna předala dar 1. mariánských sobot, zde čas na pobožnost, prohlídka a odjezd z Pontevedra do Tuy – návštěva kláštera, kde bylo zjevení Panny Marie, 13. 6. 1929 – Nejsvětější Trojice. Výzva k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci, ubytování, nocleh Tuy.

6. den

18. 10. pátek – snídaně, ráno odjezd a přímá cesta do Fatimy, příjezd do Fatimy cca ve 14 hod. -ubytování, propojení se s „leteckou“ skupinou, úvodní setkání s Nunem a Annou z mezinárodního sekretariátu Fatimského apoštolátu v Auditoriu Domus Pacis, mše sv. přímo v kapli v Domus pácis a posléze večerní Ave Maria se zapálenými svícemi nedaleko baziliky, večerní průvod s nesením sochy Panny Marie před hlavní bazilikou Panny Marie Růžencové, večeře, nocleh - Fatima

7. den

19. 10. sobota – společná mše svatá s 2. skupinou, dle situace ráno, nebo večer, snídaně, výjezd do Batalhy – překrásný dominikánský klášter s kostelem Panny Marie Vítězné, Alcobaca – starobylé městečko ležící na soutoku řek Alcoa a Baca s kostelem Panny Marie postavený cisterciáky již v r. 1178, Nazaré přímořské letovisko u Atlantického oceánu pod skalním útesem, tehdejší vesnice dostala jméno podle sochy Panny Marie, kterou podle pověsti přivezl mnich ve 4. století z Nazaretu, z Nazaré také vyplouval slavný mořeplavec Vasco da Gama ke svým objevným cestám, možnost kratšího vykoupání v Atlantiku (dle počasí), večeře a posléze večerní Ave Maria se zapálenými svícemi nedaleko baziliky, večerní průvod s nesením sochy Panny Marie před hlavní zrestaurovanou bazilikou, večeře, nocleh - Fatima

8. den

20. 10. neděle – snídaně, hlavní mezinárodní nedělní program ve Fatimě – misijní neděle, mše svatá, v poledne mimořádně i nedělní oběd, muzeum Fatima Luz e Paz (Světlo a Mír), klasický večerní program, večeře, nocleh - Fatima

9. den

21. 10. pondělí – snídaně, společná mše svatá ráno, nebo večer obě skupiny, křížová cesta, modlitba u sousoší Anděla Míru v Loca do Cabeco, Valinhos, návštěva Aljustrelu, rodných domků pasáčků (Lucia a sourozenci Jacinta a František Martovi), farní kostel, hřbitov, odpoledne ještě pobyt ve Fatimě a volný program, klasický večerní program, večeře, nocleh - Fatima

10. den

22. 10. úterý – snídaně, společná ranní mše svatá s 2. skupinou - Capelinha – svátek sv. Jana Pavla II., poté volný program, pozdě odpoledne odjezd do Španělska - noční tranzit na Montserrat

11. den

23. 10. středa – dopolední příjezd na Montserrat – jedinečný benediktínský poutní klášter, položený vysoko mezi skalami, kde působil i zakladatel jezuitů sv. Ignác z Lyoly, mše svatá přejezd nad Barcelonu, pravděpodobně na pobřeží Costa Brava v Lorret de Mar, společná večeře, nocleh - španělské pobřeží Lorret de Mar

12. den

24. 10. čtvrtek – snídaně, ranní mše svatá – dle možností pod „širým nebem“, poté odjezd ze Španělska, přes Francii a Německo do České republiky

13. den

25. 10. pátek – v ranních až dopoledních hodinách příjezd do České republiky.

Zážitky cestovatelů

Uživatelé zatím nevložili žádný zážitek.