Velká čínská zeď

Projděte se s námi po Velké čínské zdi

Je dlouhá, gigantická, ohromující, prostě a jednoduše největší lidská stavba všech dob! Právem označována jako osmý div světa. V mnoha publikacích je často nazývána „dračím hřbetem“. Mohli bychom napsat tisíce slov a stále by to bylo málo. Pojďme si tedy ukázat několik málo informací a faktů o tomto čínském skvostu.

Kdy a kdo nechal zeď postavit

Pomyslným otcem se stal první císař Číny, Čchin Š'-chuang-ti. Byl rovněž zakladatelem dynastie Čchin. S budováním začal kolem roku 221 př. n. l. V této době již existovaly úseky opevnění, které nechal spojit. Na stavbu bylo nasazeno až několik milionů lidí. Financovat ji museli ti bohatší, jenž byli nuceni platit vysoké daně. Za největší rozmach zdi se dá považovat doba dynastie Ming (1368 – 1644 n. l.). Zeď se dočkala mnoha oprav a vylepšení v podobě signálních a strážních věží. Práce trvaly několik stovek let.

Konstrukce

Nejčastějším stavebním materiálem bylo kamení, cihly, písek a zejména hlína, která se udusávala do bednění. Tímto velmi pomalým postupem zeď vznikala. Později došlo opět ke značným úpravám, kdy bylo opevnění zesíleno a tím pádem se stalo daleko odolnějším.

K čemu zeď sloužila?

Hlavním cílem „dračího hřbetu“ byla obrana před nepřáteli. Ochraňovala před nájezdy Hunů a Mongolů. Strážní hlídky byly rozmístěny ve strážních věžích. Věděly okamžitě o pohybu nepřítele a předávaly zprávy pomocí kouřových signálů na jednotlivých věžích. Vojsko se tak mohlo po hradbách poměrně rychle přesouvat. Další výhodou bylo, že pozorovatelny sloužily také jako skladiště zbraní a zásob.

Parametry

Celková délka: 21 196 km

Výška: 6 – 8 metrů

Šířka: 8 metrů

Stáří: 2 237 let

V roce 1987 byla zapsána na seznam dědictví UNESCO a od roku 2007 figuruje mezi osmi Novými divy světa. Bezpochyby se jedná o největší a nejznámější čínskou památku!

Absolvovali jsme již nesčetně mnoho zájezdů do tohoto koutu Asie. Kdy se s námi můžete podívat do Číny? Na tuto otázku najdete odpověď v našem katalogu ZDE.