Důležité informace pro turisty cestující do Spojených arabských emirátů

Doklady a víza v SAE

Pro vstup do SAE je pro občany vyžadován cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od data vstupu do země, platné vízum a cestovní zdravotní pojištění na dobu pobytu s doporučenou výší krytí 30.000 EUR. 

UPOZORNĚNÍ: Osobám, které navštívily Izrael a z jejichž cestovního pasu toto vyplývá, hrozí, že jim nebude povolen vstup do SAE. 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. V případě cest do SAE za jakýmkoliv účelem stále platí vízová povinnost pro občany ČR. Česká republika není na seznamu států, jejichž občané mohou získat vízum při příletu do SAE. Víza musí být vyřízena předem. 
O vstupní vízum je možné požádat na velvyslanectví SAE ve Vídni. Doporučuje se na velvyslanectví do Vídně nejdříve zavolat a informovat se na detaily. Vyřizování žádosti tímto způsobem je ovšem zpravidla zdlouhavé a s nejistým výsledkem. Žadatel může být odkázán na nutnost zprostředkování žádosti o vízum cestovní kanceláří. Snadnější způsob vyřízení víza je prostřednictvím tzv. sponzora přímo v SAE. 
Rovněž je možné obrátit se s žádostí o zprostředkování turistického víza na zástupce leteckých společností nebo cestovních kanceláří jež mají pro tuto činnost registraci u Ministerstva vnitra SAE. V ČR působí např. zástupce Emirates Airlines ale mnoho CK. Výše poplatku, který za zprostředkování jednotlivé CK vyměřují se podstatně liší. Poplatky za vízum se pohybují od 200,- AED (kurz USD 1,- = AED 3,68) výše, podle typu víza a v závislosti na provizi, kterou si zprostředkovatel víza (CK, hotel aj.) účtuje. 
Turistická i návštěvní víza SAE jsou udělována pouze jako jednorázová. Při opuštění území SAE jejich platnost zaniká bez ohledu na ve vízu vyznačenou dobu platnosti. 
Od r. 2008 je možné získat na území SAE, nikoliv tedy v ČR ani na Velvyslanectví SAE jinde v zahraničí, rovněž tzv. business multiple entry visa, které je platné 6 měsíců od data vydání a opravňuje jeho držitele opakovaným cestám do SAE s délkou jednotlivého pobytu max. 30 dnů. 
Ke vstupu do SAE je dále vyžadováno standardní cestovní zdravotní pojištění Turistické vízum je platné 60 dnů od jeho vystavení na max. dobu pobytu 30 dnů, obdobně tzv. visit vízum, které je ale možné prodloužit o dalších 30 dnů. Při překročení platnosti víza se platí pokuta 100,- AED za každý den pobytu v SAE navíc.

Celní předpisy v SAE

Osobní věci podléhají na hranicích celní kontrole. Kvantitativní omezení pro ne-muslimy se týkají dovozu alkoholu (2 litry).
Striktně je zakázán dovoz narkotik, jakýchkoli pornografických a eroticky zaměřených materiálů (videokazet, časopisů), dovoz politicky či nábožensky citlivých materiálů a izraelské měny. Uvedené položky podléhají přísné cenzuře a jsou okamžitě konfiskovány s patřičným postihem. 
V r. 2007 byly na letišti v Dubaji instalovány extrémně citlivé přístroje na indikaci i minimálního množství drog. Při zjištění byť i nepatrného množství drogy u cestujícího hrozí soud za držení omamných prostředků, přičemž minimální sazba za tento delikt je v SAE odnětí svobody na čtyři roky nepodmíněně. Toto varování platí přiměřeně také pro mezinárodní letiště v Abú Dhabí. 
Do SAE je zakázán dovoz některých léků, které jsou v ČR běžně dostupné. Doporučujeme proto před cestou nahlédnout do aktuálního seznamu povolených a zakázaných léků, popřípadě si včas v ČR opatřit požadované lékařské potvrzení pro jejich dovoz. 
V případě nejasností je možné ověřit možnost dovozu konkrétního léku telefonicky na čísle: +971-2-6117359 (Drug Control Department). 
Povinná směna valut ani povinnost prokázat dostatek finančních prostředků pro pobyt v SAE nejsou zavedeny. 

Úroveň zdravotnictví v SAE

Zdravotnictví je v SAE na dobré úrovni. Převažují soukromé kliniky a specializovaná privátní zdravotnická zařízení. Poplatek za běžné vyšetření v soukromých zdravotnických zařízeních je od 100,- AED a cena lékařského ošetření závisí na provedených úkonech a předepsaných lécích. Žádné dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče občanům ČR v SAE nejsou sjednány. Turistům proto doporučujeme aby do SAE necestovali bez mezinárodního zdravotního pojištění na dobu cesty.

Řízení motorových vozidel

České ani mezinárodní řidičské průkazy nejsou zdejší policií akceptovány. Výjimkou jsou pouze krátkodobé turistické cesty, během nichž je možno zapůjčit si automobil po předložení platného českého a mezinárodního řidičského průkazu a kreditní bankovní karty. V případě dlouhodobého pobytu je nutno požádat na dopravní policii o vystavení místního řidičského průkazu a absolvovat také přezkoušení v autoškole.

Důležitá telefonní čísla

Policie - 999 
Ambulance - 998 
Hasiči – 997

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí