Památky v Řecku

Athény, Řecko

Athény jsou jak hlavní a největší město Řecka, tak kulturní a hospodářské středisko země a také sídlo prezidenta. Mnohé antické stavby můžete zhlédnout z výšin pahorku Aeropagu, na kterém se tyčí jedinečná Akropole s Parthenónem. Athény jako každé větší město plné památek nabízí i okružní jízdy městem tzv. sight-seeing tours. Dominantou města je Akropolis, která byla v mykénském období centrem města. Vstupním prostorem jsou Propylaje (předbraní), ústředním chrámem je Parthenón, Panenský chrám zasvěcený bohyni Athéně. Vedle Parthenónu najdete architektonicky nejsložitější chrám Erechteion.
Z Akropole jsou na dohled další zachovalé památky jako je Agóra - veřejné a obchodní centrum starověkého města, Dionýsův amfiteátr, Odeion Heroda Atického, v němž se dodnes konají koncerty a divadelní představení, Olympeion - chrám Dia Olympského, ze kterého se zachovalo jen patnáct z původní stovky korintských sloupů, Plaka - malebná athénská čtvrť nebo Národní archeologické muzeum. Západně od Athén najdete v horském prostředí staré kultovní místo Delfy, nejvýznamnější antickou věštírnu. Ve starověku tu jednotlivé řecké státy stavěly pokladnice. Tehdy byly také Delfy vedle Athén nejvýznamnějším místem Řecka.

Soluň, Řecko

Soluň, někdy také Thessaloniki, je druhé největší město Řecka a je politickým a kulturním centrem severního Řecka. Svým návštěvníkům nabízí 2.300 let historie a tisíc let byzantské architektury. Thessaloniki mají zajímavé centrum s mnoha pěknými obchody a obchůdky. Zájemci o historii mohou navštívit archeologické muzeum nedaleko pověstné Bílé věže, prohlédnout si Galeriův oblouk, rotundu na ulici Egnatia a krásné byzantské kostely s ikonami, z nichž nejznámější jsou Agia Sofia, Agios Demetrios, Panagia Sofia a další. Soluň, město plné života, je charakteristické rušnými ulicemi s neoklasickou výstavbou domů a moderních budov zároveň, obchody s vyzdobenými výlohami, mnoha tavernami, restauracemi, hotely, bary, kiny a divadly.