Důležité informace pro turisty cestující do Řecka

Doklady a víza v Řecku

Občan ČR může od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu). 
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. 
Pro obyvatele ČR nejsou víza ke vstupu do země potřeba. 

Celní předpisy v Řecku

Celní předpisy jsou shodné jako u ostatních zemí EU. 
Je zakázán vývoz jakýchkoliv předmětů historické hodnoty. 

Úroveň zdravotnictví v Řecku

Občan ČR má po předložení formuláře E111 vydaného příslušnou zdravotní pojišťovnou nebo Evropské karty zdravotního pojištění (případně Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění) nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako řecký pojištěnec I.K.A. (řecký Úřad sociálního pojištění). 
Návštěvu u lékaře I.K.A. lze sjednat na tel. čísle 184, kde lze také získat bližší informace o tom, jak v daném případě postupovat.
V Řecku je nutno počítat s platbou v hotovosti u léků, a sice ve výši 25%. 
V případě ošetření v nesmluvním zařízení je nutno upozornit lékaře, že daná osoba chce být ošetřena jako pojištěnec I.K.A.
Převoz do ČR v případě onemocnění či úrazu, a v případě úmrtí též převoz tělesných pozůstatků, není zahrnut do nutné a neodkladné zdravotní péče. 
Z tohoto důvodu se doporučuje před cestou sjednání komerčního zdravotního připojištění.

Specifika Řecka

  • Volné kempování je přísně zakázáno. Nedoporučuje se individuální táboření mimo vyhrazené kempy ani cestovat do vojensky citlivých oblastí podél řeckých hranic. 
  • Stezky v areálech archeologických památek mohou být i ve špatném stavu, čímž vzniká nebezpečí úrazu. 
  • Převoz a přechovávání i malého množství drog je často trestáno dlouholetým vězením. 
  • Nošení nože nebo slzného spreje je posuzováno jako nepovolené ozbrojování. 
  • Potápění s přístroji je možné jen na zvláštní povolení a jen v některých oblastech. * Návštěva mnišského státu Athos (Agios Oros) je povolena pouze mužům starším 18 let, ženy nemají vůbec přístup. O povolení návštěvy je třeba požádat předem. 
  •  Používané el. napětí je 220 V. 
  • V poslední době vzrostla kriminalita .

Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání - 112 
První pomoc - 166 
Lékařská pohotovost - 1016 

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí