Dovolená 2012 Izrael, Jordánsko

SUPER LAST MINUTE

Termín zájezdu 24.09.2012 - 03.10.2012
Doprava Letecky
Typ zájezdu Poznávací zájezd
Ubytování Hotely
Strava polopenze
Destinace Jordánsko , Izrael
Původní cena 24 990 Kč
Cena včetně
poplatků
21 990 Kč

Základní info o zájezdu

ODLET: 24. 9. z Prahy z ruzyňského letiště

PŘÍLET: 3. 10. do Prahy - Ruzyně
PROGRAM: 9 pobytových dnů - tématicko poznávací okruh s koupáním v Mrtvém a Rudém moři, návštěva dostupných starodávných a biblických míst např. Jeruzalém, Betlém, Jericho, hrad Belvoir, Karmel, Haifa, hora Pokušení, Kafarnaum, Beit Shean, Caesarea Přímořská, Tel Aviv, pevnost Masada + plavba po Galilejském jezeře, návštěva úžasného skalního města Petra v Jordánsku + jízda jeepy po pouštní pláni Wadi Ram.

UBYTOVÁNÍ: 5x Betlém (Izrael) – příjemný klidný „rodinný hotel“, zdarma možnost bezdrátového připojení internetu, 3x Akaba (Jordánsko) v *** hotelech s polopenzí, ve dvou až třílůžkových pokojích se sociálním zázemím + TV.

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli a Jordánsku doprava klimatizovaným turistickým autobusem.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme cestovní smlouvu, číslo účtu nebo složenku s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši 9.000 Kč za osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, osobně, příp. oskenovanou e-mailem, po obdržení platby potvrdíme kopii smlouvy zpět, celá platba musí být uhrazena nejpozději do 20. 8. 2012, minimální platnost cestovního dokladu 1 rok, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 20 Kč / 1USD a v případě, že bude kurz měsíc před odletem nad touto hranicí, bude se muset cena navýšit (např. 25 Kč / 1USD = navýšení asi 500 Kč). Pro zahraniční turisty jsou cesty do Izraele bezrizikové. Problematická je snad pouze situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 150 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 27 - 33°C a s vědomím, že při vstupu do synagog, kostelů i mešit se striktně vyžadují zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů).

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, letištní a bezp. taxy cca 1.300,- Kč, palivový příplatek cca 3.300,- Kč - v případě změny výše palivového příplatku bude jeho aktuální cena v Kč sdělena 1 měsíc před odletem a rozdíl bude doúčtován, autobusová přeprava, 8 x ubytování, 8 x snídaně, 1x speciální beduínský oběd, 8x večeře, servis českého a jordánského průvodce, ochutnávka a posezení u vína Cremisan, pojištění léčebných výloh v zahraničí, zákonné pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE: 170 USD - vybírá se v Izraeli v USD (zahrnuje: vstupy do vybraných objektů, plavba lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotelích, bakšiš pro řidiče autobusů a průvodců, hraniční poplatky na izraelské a jordánské hranici + vstup do Petry, vyřízení jordánského víza), připojištění proti stornu (nepovinné) 450,-/os./pobyt, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK), jednolůžkový pokoj za 2.200 Kč.

Program zájezdu

1. den

24.9. pondělí - sraz všech účastníků na ruzyňském letišti ve 20:00 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pulty od č. 178, vlastní odlet je ve 23:15 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol.

2. den

25.9. úterý - časně nad ránem autobusový transfer do Eilatu na jih Izraele, možnost individuálního oběda, kratší koupání v Eilatu v Rudém moři, poté přesun do jordánské Akaby, ubytování, večeře.

3. den

26.9. středa – snídaně, celodenní výjezd do jedinečné pouštní oblasti Wádi Ram, která je vzdálená asi 1 hodinu jízdy autobusem z Akaby, jedinečné místo, které se svými dramatickými pouštními a skalistými scenériemi patří mezi nejkrásnější a nejzajímavější místa v Jordánsku. V tomto hodnotném dni vás čeká 2 hodinová jízda jeepy po pouštní pláni ve Wadi Ram se zastávkami na několika vybraných zajímavých místech, kolem 13:00 hod. speciální oběd přímo na poušti, připravený místními domorodými beduiny, pozdě odpoledne návrat do Akaby, individuální koupání, procházka městem apod., Akaba - večeře, nocleh.

4. den

27.9. čtvrtek - snídaně, celodenní výjezd do jednoho z divů světa - návštěva zřejmě nejkrásnějšího archeologického naleziště na světě - skalní město Petra - fascinující skalní komplex, který byl osídlený ještě dávno před počátkem našeho letopočtu, zejména národem Nabatejců, na některých úsecích lze využít oslíky a velbloudy (za poplatek), jedná se o vrchol celého zájezdu, večer zpět do Akaby - večeře, nocleh.

5. den

28.9. pátek - snídaně, odjezd zpět do Izraele, cestou pevnost Masada - prohlídka fakultativně (za cca 23 USD - vstup + zpáteční jízdné lanovou dráhou) - Herodův palác, kde se mimo jiné ukrýval i před obávanou královnou Kleopatrou, místo posledního odporu ve válce židovské, symbol izraelské svobody, nezávislosti a heroizmu,koupání v Mrtvém moři, Betlém - večeře, nocleh.

6. den

29.9. sobota – snídaně, dopoledne Olivová hora, překrásný panoramatický výhled na Jeruzalém z vyhlídkové terasy, chrám Dominus Flevit - Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu města, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, chrám Smrtelné úzkosti (bazilika Národů), přesun přes údolí potoka Cedron do Starého města - Křížová cesta (Via Dolorosa), po které Ježíš kráčel na Kalvarii, bazilika sv. Anny s jedinečnou akustikou na místě rybníka Bethesda z Ježíšových časů, Litostrotos - podzemní kanály a vodní rezervoáry starého města, část Antoniova paláce, chrám Odsouzení a Bičování Krista, Golgota - chrám Božího hrobu, místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, odpoledne překrásné údolí Wádi Quelt - poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma – místo s dramatickými klimatickými podmínkami, pouštní muslimská modlitební poustevna Nábi Músa s tradičním hrobem proroka Mojžíše, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, hora Pokušení - výstup ke skalnímu klášteru do míst, kde se Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání (vstup do kláštera dle časových a technických možností), Tel Jericho – nejstarší zaznamenané neolitické osídlení, sahající až 8.000 let před letopočet, centrum Jericha - široká nabídka suvenýrů, nákup ovoce apod., Betlém - večeře, nocleh. (V úvahu připadá i započetí programu v Jerichu a poté Jeruzalém).

7. den

30.9. neděle – snídaně, Jeruzalém - Chrámová hora - Omarova mešita, mešita Al-Aksa - biblická hora Moria, autentické místo prvního i druhého židovského chrámu, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, hora Sion - Caenaculum, chrám ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, hrob krále Davida, kratší osobní volno na bazaru, nákupy apod., odpoledne program v Betlémě - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, Betlém - večeře, nocleh.

8. den

1.10. pondělí – snídaně, Jardenit - biblická řeka Jordán, Beit Shean – se může se pochlubit historií starou celých 4 500 let - 18 navršených měst „na sobě“, Beit Shean mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, pozůstatky davných staveb jsou opravdu úchvatné, zříceniny křižáckého hradu Belvoir, který se tyčí nad Galilejským jezerem, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, Betlém – večeře, nocleh.

9. den

2.10. úterý - snídaně, Caesarea Přímořská - ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Pontského Piláta, působili zde i apoštolové Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), pohoří Karmel - Mariánská svatyně - Stella Maris (malá bazilika), jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu, nádherné Bahajské terasové zahrady (zvenku), návštěva židovského památníku Yad Vashem - připomínka nacistické zvůle vůči židům zejména během 2. světové války, Betlém – večeře, nocleh. Speciální slavnostní večeře na závěr spojená s posezením u vínka místní betlémské značky Cremisan, nocleh.

10. den

3.10. středa – snídaně, Tel Aviv - koupání a relax ve Středozemním moři na příjemné městské pláži, Jaffa - starodávný přístav, který využíval už i král Šalamoun před 3.000 lety při importu cedrového dřeva z Libanonu, kolem 14:00 - 14:30 hod. odjezd na letiště do Tel Avivu, odlet do ČR v 17:55 hod. s příletem do Prahy ve 22:10 hod.


* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst
* V případě účasti duchovního doprovodu v zájezdu, mohou být zajištěny mše sv. (cca 3x)
* Možnost navštívit i pevnost Masada (fakultativně) lanovou dráhou - obě cesty včetně vstupu do pevnosti cca 23 USD

Zážitky cestovatelů

Zdeňka Blacká

14.10.2023

Jordánsko

Dovolená v Jordánsku

V úterý jsem se vrátila z poznávacího zájezdu po Jordánsku. Zájezd do puntíku splnil a předčil mé očekávání. Program a profesionalita, rozsáhlé znalosti a vstřícnost našeho průvodce - Ing. Nemera Shbata - přispěly k velice silným pozitivním zážitkům z celé cesty po Jordánsku. Moc děkuji CK Avetour a hlavně panu průvodci za krásné a zevrubné poznání této země.

Zuzana Svatá

11.10.2023

Jordánsko

Dovolenka v Jordánsku 2.10.2023-9.10.2023

Dlho sme spolu s partnerom Igorom Šónom hľadali, s ktorou cestovnou kanceláriou absolvovať poznávací zájazd do Jordánska, avšak našla som veľmi pozitívne ohlasy na poznávacie zájazdy s CK AVETOUR a bolo rozhodnuté. Našli sme náš vysnívaný poznávací zájazd do Jordánska v termíne 2.10.2023 - 9.10.2023 a môžem povedať, že lepšie sme si nemohli ani priať. Celý pobyt bol vynikajúco zorganizovaný, videli sme to najlepšie z Jordánska, mnoho krásných miest a ešte aj viac (malá Petra). Dozvedeli sme sa veci, ktoré sme ani netušili, zažili sme nezabudnuteľné a krásne chvíle. Medzi najväčšie zážitky patrí jednoznačne pobyt a noc v púšti Wadi Rum, ale taktiež fascinujúca prehliadka Petry, alebo pobyt pri Mŕtvom mori či krásne historické miesta ako križiacky hrad Karak, rieka Jordán, Citadela, amfiteáter a mešita v Ammáne, krásne pamiatky v meste Jerash, horu Mount Nebo, kostol svätého Juraja v Madabe s najstaršou mapou vtedajšieho sveta a výrobňu mozaiky. Ubytovanie v hoteloch bolo vždy čisté a pohodlné, milý a ústretový personál, strava perfektná, rozmanitá a určite dostatočná pre každého. Informácie pred zájazdom zo strany cestovnej kancelárie boli zrozumiteľné, jasné a dodržané. ĎAKUJEME a vyslovujeme obdiv k prístupu nášho sprievodcu, ktorým bol Ing. Nemer (Nemo) Shbat k jeho perfektným profesionálnym a organizačným schopnostiam a NEVYČERPATEĽNÝM vedomostiam o tejto krajine, vďaka ktorým bol tento zájazd pre nás ešte úžasnejším. Ing. Nemer (Nemo) Shbat je ako stvorený na túto prácu, naša dovolenka práve vďaka nemu nabrala úplne nový rozmer. Je neskutočne šikovný, zorientovaný, NAJLEPŠÍ, akého sme kedy mali na zájazdoch s inými CK a pochvaľujeme si jeho prístup a znalosti. Teraz už aj my môžeme povedať, že poznávací zájazd s CK AVETOUR len a len odporúčame a to všetkými desiatimi. ĎAKUJEME za nezabudnuteľný, hodnotný a príjemný cestovný zážitok a tešíme sa na budúce chvíle strávené na dovolenke prostredníctvom vašej CK.

Ivana Ašenbrenerová

07.10.2023

Izrael, Jordánsko

Izrael, Palestina, Jordánsko

Velké poděkování Ing. Nemerovi Shbatovi, díky jehož organizačním schopnostem, znalosti problematiky všech navštívených zemí, humoru a nadhledu jsme s přáteli strávili nezapomenutelnou dovolenou. Ivana