Památky v Portugalsku

Fatima

Fatima je městečko v Portugalsku, které se stalo jedním z nejznámějších katolických poutních míst na světě. Toto městečko má asi 10 000 obyvatel. Leží ve středním Portugalsku, asi 123 km severně od Lisabonu.a jako magnet přitahuje věřících z celého světa. Stala se známým poutnickým místem potom, co se tu v roce 1917 zjevila třem malým dětem - pastýřům Panna Maria. K prvnímu zjevení došlo během první světové války 13. května 1917, když sourozenci Francisco a Jacinta Marto spolu s Luciou dos Santos pásli dobytek v Cova da Iria, kde jejich rodiče vlastnili pastviny. Podle svědectví dětí stála Panna Maria nad dubem zalitá sluneční září. Předpověděla konec války a pomoc všem, kteří se k něj obrátí v modlitbách. Zjevení pokračovala až do října, vždy třináctého v měsíci, vždy ve stejnou hodinu. Katolická církev uznala pravost zjevení ve Fatimě v roce 1930. Jedním z velkých uctívatelů Fatimské Panny Marie byl také papež Jan Pavel II. Poutníci se shromažďují v Cova da Iria, na velkém prostranství, kde je na místě zjevení vybudovaná malá kaple. Okolo prostranství nabízí množství obchodníků náboženské předměty. Ve vzdálenější části prostranství je vybudovaná gigantická bazilika v neoklasicistním stylu s centrální věží vysokou 65 metrů, která se začala stavět v roce 1928. V bazilice jsou hrobky Francisca a Jacinty, dvou z třech dětí, kterým se zjevila Panna Maria. Oba zemřeli krátce po zjeveních, Francisco v roce 1919 a Jacinta v roce 1920. V roce 2000 byly vyhlášeni za blahoslavené papežem Janem Pavlem II. Třetí z nich, Lúcia dos Santos, byla řeholnice a zemřela v roce 2005.

Alcobaca

Starobylé městečko Alcobaca leží při soutoku řek Alcoa a Baça 108 km severně od Lisabonu a má 4 800 obyvatel. Dodnes je známé výrobou užité i ozdobné keramiky s tradičními modrými ornamenty, a stalo se také střediskem obchodu s ovocem a vínem. Turisty do městečka láká klášter Panny Marie postavený cisterciáky v r. 1178 po vítězství nad Maury, z popudu krále Alfonse I. Z původní fasády klášterního kostela zůstal jen portál a růžice, ostatní bylo přestavěno v 17. a 18.st. V ústřední nice jsou sochy sv. Benedikta a sv. Bernarda, čtyř Ctností a Panny Marie Alcobaçské ze 17.st. V roce 1989 byl klášter zapsán na seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO.