Důležité informace pro turisty cestující do Portugalska

Doklady a víza v Portugalsku

Občan ČR může cestovat do Portugalska na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Portugalska. 
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že je zapsáno v občanském průkazu rodiče. 
Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1. 9. 2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1. 3. 2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1. 9. 2006 do 29. 2. 2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat). 

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR. 

Neexistují hraniční kontroly na silničních či železničních přechodech – na základě Schengenské dohody. Pasové kontroly na letišti se uskutečňují pouze u příletů letadel z jiných než schengenských zemí. 

V Portugalsku existuje přihlašovací povinnost - všechna ubytovací zařízení i soukromé osoby, které ubytovávají cizince, mají povinnost ohlásit jeho pobyt a adresu do tří dnů na předepsaném formuláři. Ukončení pobytu se oznamuje identicky. Pokud se cizinec ubytovává privátně, tak je nutné se dostavit nejpozději do 3 dnů na cizineckou policii k nahlášení příjezdu do země.
 
Po vstupu ČR do EU byla s Portugalskem zrušena vízová povinnost pro víza studentská a pobytová. Občan EU může v Portugalsku pobývat libovolnou dobu, pokud se však hodlá zdržet více než tři měsíce, má povinnost ohlásit tuto skutečnost na obecním úřadu dle místa svého bydliště v Portugalsku. Stačí předložit průkaz totožnosti, uvést adresu portugalského bydliště a důvod pobytu.

Celní předpisy v Portugalsku

Do Portugalska je bezcelně povoleno dovážet a) zboží určené k osobní spotřebě - 200 cigaret, 1 litr alkoholu nad 22% (resp. 2 litry do 22%), 50 ml. parfému, osobní léky; b) předměty k osobní potřebě - osobní šperky, fotografické aparáty, sportovní potřeby včetně jízdních kol, lovecké zbraně s náboji, hudební nástroje (pouze přenosné), audiopřehrávače, televizní a rozhlasové přijímače (pouze přenosné), osobní počítače (pouze přenosné).
Zakázán je m.j. vývoz neautorizovaných vydání knih z fondu národního kulturního bohatství, esence k výrobě portugalských vín,léků a potravin zdraví škodlivých.

Úroveň zdravotnictví v Portugalsku

Ceny zdravotnických úkonů jsou v Portugalsku, ve srovnání s ČR, podstatně vyšší. Do výše nákladů za stejné ošetření v ČR však jsou hrazeny českými pojišťovnami, u nichž je nutné si před odjezdem vyzvednout (pakliže ho samy nezaslaly) průkaz zdravotního pojištěnce, kterým se lze v Portugalsku prokazovat podobně jako v ostatních zemích EU. 
Pokud bude lékař požadovat úhradu přímo od pacienta, základní sazba za lékařskou konzultaci činí v průměru 50-75 EURO. Je možné uzavřít připojištění na cesty.

Specifika Portugalska

  • Portugalsko je ve srovnání s jinými evropskými zeměmi nadále z hlediska turistů bezpečnou zemí.
  • Ve velkoměstech a v turistických oblastech narůstá počet drobných krádeží. 
  • Je nutné, aby turisté pečlivě dbali na svá příruční zavazadla. 
  • Nejrozšířenější formou kriminality (vůči cizincům) jsou kapesní krádeže, krádeže ze zaparkovaných aut (v žádném případě nenechávat doklady a cenné věci v zaparkovaných autech, věci volně položené na sedadlech vozů a autorádia, která je možno vyjmout !!) a krádeže kabelek či příručních zavazadel (i s použitím násilí). 
  • Doporučuje se nosit fotokopie dokladů (jsou běžně uznávány i bez úředního ověření (cest. doklady, řidič. průkazy apod.).
  • Je lépe cestovat s kreditními kartami než s velkou hotovostí.
  • Turisté by neměli vozit do zahraničí nepotřebné doklady (OP, kreditní karty platné jen v ČR, atd.).

Důležitá telefonní čísla

První pomoc (SOS) - 112 

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí