Důležité informace pro turisty cestující do Maroka

Doklady a víza v Maroku

Ke vstupu do Maroka musí být občan ČR vybaven cestovním pasem s platností nejméně 3 měsíce od data vstupu na marocké území.
Pro cestu do Maroka není třeba speciální očkování a mezinárodní očkovací průkaz není při vstupu do Maroka vyžadován. Pouze v případě cesty do odlehlých oblastí se doporučuje očkování hepatitis A, B a tyfus.
Držitelé cestovních pasů České republiky nepotřebují ke vstupu do Maroka vízum na dobu nepřesahující dobu pobytu 90 dnů. Zrušení vízové povinnosti pro občany ČR je v platnosti od 1.1.2005 bez rozlišení účelu pobytu. 
Občané ČR musí být pro pobyt vybaveni přiměřenou částkou finančních prostředků s ohledem na předpokládanou délku a účel pobytu – za minimální částku se zpravidla považuje 20,- USD na osobu a den, konkrétní suma však závisí na konkrétních okolnostech konkrétního cestovatele. Důkazem finančního zajištění turistického pobytu v Maroku je hotovost, šeky nebo kreditní karty, popř. hotelový voucher.
Přihlašovací povinnost v Maroku plní hotely, kempy a ostatní ubytovací zařízení. Doporučuje se před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu Maroka, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

Celní předpisy v Maroku

Marocké celní předpisy dovolují bezcelní dovoz oblečení, předmětů osobní pot řeby, filmů, tabákových výrobků a potravin (vč. alkoholu) v množství přiměřeném délce pobytu. Jsou však stanovena maxima u: cigaret … 200 ks, cigár … 100 ks, doutníků … 25 ks, tabáku … 250 g, vína … 1 láhev, alkoholu … 1 l.  
'V případě léků musí druh a množství odpovídat předepsané osobní spotřebě.
Dovoz domácích a jiných zvířat je podmíněn mezinárodním očkovacím průkazem s platným očkováním proti vzteklině a se záznamem o provedení veterinární prohlídky, jejíž datum nesmí být starší než 3 dny.
V případě vývozu jsou kontroly zaměřeny zvláště na držení a přepravu drog. Naprostý zákaz platí pro vývoz veškeré fauny a flóry. Je rovněž omezen vývoz zkamenělin. Celní předpisy povolují vyvézt maximálně 10 ks.

Úroveň zdravotnictví v Maroku

Podle dohody, uzavřené mezi Českou republikou a Marockým královstvím, poskytují státní zdravotnická zařízení v Maroku nezbytné první lékařské ošetření českým turistům zdarma. Vybavení a úroveň těchto zařízení však vyhovuje pouze základnímu ošetření. Ve vážnějších případech je vhodnější vyhledat lékařskou pomoc na specializované soukromé klinice, kde se náklady na jeden pobytový den pohybují kolem 100,- USD. 

Doporučujeme českým turistům, aby před svou cestou do Maroka uzavřeli speciální zdravotní pojištění pro zahraničí. 

Doporučení turistům

  • Je třeba si dávat pozor na vzrůstající kriminalitu, zvláště na kapesní krádeže, strhávání kabelek nebo batohů z jedoucího motocyklu a vykrádání aut.  
  • Řádní místní turističtí průvodci mají příslušné průkazy a kvalifikaci. 
  • Zvýšenou pozornost se doporučuje zachovávat při cestování po Rifu. 
  • Individuální cestování po Maroku autostopem se nedoporučuje. 
  • Vyšší pozornost se doporučuje ve městech Tetouan, Tanger a na hraničním přechodu ze španělské Ceuty. Zejména v těchto místech a na tržištích i ostatních měst je třeba dávat pozor na kapesní zloděje a dobře střežit své doklady, peníze, příruční a cestovní tašky. 
  • Držení a přeprava jakéhokoliv množství drog je v Maroku trestná. Tresty jsou vysoké a jejich výše je úměrná množství pašované drogy. 
  • Ceny suvenýrů v medinách nejsou pevné a vždy bývají vůči cizincům nadsazené. Smlouvání o ceně je samozřejmé. 

Důležitá telefonní čísla

policie 19 
královské četnictvo 177 
hasiči, rychlá lékařská pomoc 150 
lékařská služba SOS 037 20 20 20 

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí