Důležité informace pro turisty cestující do Kanady

Doklady a víza

Platnost  pasu musí být nejméně šest měsíců ode dne vstupu do Kanady, pas musí mít minimálně jednu prázdnou (nepopsanou) stránku.
Ať již návštěvník přijíždí do Kanady jako turista v rámci bezvízového styku či jako student a/nebo pracovník na pracovní či jiné dlouhodobé povolení, musí být schopen se při vstupu na kanadské území na vyzvání kanadského imigračního úředníka prokázat zejména:
platným cestovním pasem; 
kompletním harmonogramem cesty včetně dat odjezdu a příjezdu 
dokladem o dostupných finančních prostředcích dostatečných pro plánovaný pobyt v Kanadě (výpis z bankovního účtu, platební karty, cestovní šeky apod.); výše těchto prostředků není přesně stanovena, ale rozhodujícím faktorem je délka a charakter pobytu v Kanadě; pro turistické účely je doporučena částka 100 až 150 CAD na osobu a den; finanční prostředky může návštěvník prokazovat buď v hotovosti nebo v cestovních šecích, kreditních kartách apod.

  • dokladem o zajištěném ubytování
  • dokladem o zajištěném cestovním zdravotním pojištění
  • při služebních cestách pozváním kanadského partnera
  • dobrým zdravotním stavem; tzn., že nesmí např. trpět nakažlivou nemocí, která je snadno přenosná (tuberkulóza, ale nikoliv např. AIDS)
  • dostatkem finančních prostředků ke krytí nákladů k pobytu. 

Všechny banky a směnárny v Kanadě přijímají jak hotovost tak i cestovní šeky. Platba cestovním šekem v obchodech je spíše výjimkou, naopak naprosto běžně lze platit kdekoli kreditními kartami. Velmi široký záběr použití kreditních karet se vztahuje i na velmi malé obnosy a i na taková místa, jakou jsou např. pouliční stánky, telefonní budky či parkometry.

Aktuální informace na  stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR 

Vstupní a výstupní podmínky do Kanady

Co se vstupních a výstupních podmínek týče, mění se  a proto doporučujeme informovat se ještě před odjezdem na aktuální stav na nejbližším kanadském zastupitelském úřadě. 

Narozdíl od ostatních rozvinutých zemí v Kanadě není možné se plně spoléhat na mobilní telefony, neboť hustota pokrytí je dostatečná pouze v hustěji obydlených oblastech a v bezprostředním okolí hlavních silničních tahů. Místní systém mobilních telefonů navíc není kompatibilní s evropskou sítí GSM, konzultujte proto před cestou tuto otázku se svým provozovatelem mobilní telefonní sítě. 

Na rozdíl od České republiky kontrolují kanadské imigrační orgány velmi přísně dodržování zákazu dovozu potravin a produktů ze zvířat a rostlin. Pokus o porušení tohoto zákazu však nemusí končit pouze poškozeným či zničeným zavazadlem a ztrátou těchto produktů, ale i poměrně vysokými pokutami. 

Kanadské orgány mnohem důrazněji pohyb dětí přes hranice. V případě, že dítě cestuje samo či v doprovodu pouze jednoho rodiče, vyžadují kanadské imigrační orgány písemný souhlas druhého či obou rodičů. Doporučujeme proto se v takovém případě tímto souhlasem vybavit. 

Specifika Kanady

Je dobré mít na paměti, že zákony a zákonné pokuty v Kanadě se mohou zdát mnohem přísnější než v České republice. Obecně doporučujeme informovat se na kanadská specifika je dobré ještě před odjezdem na kanadském velvyslanectví dle momentálního místa pobytu. 
Kanada je (až na provincii Quebec) zemí v režimu prohibice. Alkohol tedy lze zakoupit pouze v licencovaných obchodech po předložení osobního dokladu. Prodávat či podávat alkohol v Kanadě lze pouze osobám starším 21 let a nikoli 18 let, jak je tomu v České republice. 
Odlišné jsou i rychlostní limity. V obci je běžný rychlostní limit 50km/h a mimo obec 80km/h, na dálnici je maximální povolená rychlost 100km/h. 
V případě umístění do cely předběžného zadržení připomínáme, že zadržená osoba má zákonné právo na to, aby o skutečnosti zadržení byl vyrozuměn zastupitelský úřad, případně má právo na telefonický rozhovor s úřadem zdarma.

Doporučení

  • Pořídit si ještě před cestou fotokopie dokladů jako jsou cestovní pas, letenky, jízdenky, víza či cestovní šeky a po celou dobu pobytu je mít uloženy odděleně od vlastních cenností nebo je ponechat např. v hotelu apod.
  • Doporučujeme vzít s sebou rovněž fotokopii občanského průkazu a rodného listu. V případě ztráty či krádeže cestovního dokladu to totiž výrazně usnadňuje vydání náhradního cestovního dokladu. 
  • Je nezbytné jakoukoli ztrátu či krádež dokladů či cenností okamžitě ohlásit na nejbližší policejní stanici z důvodu blokace před zneužitím.

Důležitá telefonní čísla

Policie, záchranná služba, požárníci: 911 

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí