Hospodářství v Izraeli

Vývoj Izraele v oblasti hospodářství probíhal za značné finanční pomoci Spojených států a židovských komunit z celého světa.

Zemědělství v Izraeli

Izrael je věhlasný díky zavádění kolektivních a družstevních zemědělských osad. Tzv. kubiců a mošavů. Tyto osady mají velký úspěch při obnově a rozkvětu pouště.
Díky intenzivnímu zavlažování se obdělávaná plocha rozšířila o více než 20% původní plochy. Vysoký stupeň mechanizace a produktivity práce činí Izrael známým vývozcem zemědělských produktů.

Hlavními pěstovanými plodinami jsou grapefruity, pomeranče, mandarinky, rajčata a melouny. Důležitá je také produkce bavlny, vína, banánů, oliv, arašídů, pšenice a brambor.
Chov dobytka nemá v Izraeli příznivé podmínky. Výjimkou je chov drůbeže.

Izraelský průmysl

V Mrtvém moři se těží cenné bromidy, potaš a magnézium. Významná je také těžba fosfátů, ropy, zemního plynu a mědi.
Izraelský průmysl je zaměřen především na výrobu zbraní, elektroniky, cementu a různých chemikálií. Pro Izrael je významná produkce potravin, textilu a také broušených diamantů. Zdrojem financí je také prosperující cestovní ruch.

Doprava a komunikace v Izraeli

Silná síť je v Izraeli na vysoké úrovni. Železnic je v Izraeli málo. Poměrně častá je lodní doprava. Největšími přístavy jsou Haifa a Ejlat v zálivu Akaba.
Letecká doprava je v Izraeli samozřejmostí. Mezinárodní letiště se nachází v Tel Avivu.

Noviny a časopisy v Izraeli vychází nejen v úředních jazycích – hebrejština, arabština, ale užívá se také jidiš a řada evropských jazyků.

Zdravotnictví, sociální péče a školství

Sociální systém v Izraeli je vyspělý. Zahrnuje úplnou škálu zdravotnických a sociálních služeb. Izrael zajišťuje dětem bezplatné vzdělání v hebrejských i arabských školách. Izrael má nejvyšší průměrnou délku vzdělání v jihozápadní Asii.

Nejstarší univerzitou v zemi je Hebrejská univerzita v Jeruzalémě, která je zároveň domovem Národní a univerzitní knihovny. Tato knihovna má největší sbírkou knih s židovskou tématikou na světě.