Itálie - informace o zemi

Oficiální název : Itálie
Hlavní město: Řím
Rozloha: 301 338 km
Podnebí (Řím):      
nadmořská výška      prům. teplota leden  

              17 m                    7,2°C           
prům. teplota červenec    roční srážky     
           25,3°C                    657 mm
Nejvyšší hora: Mont Blanc (Monte Bianco) de Courmayeur 4748 m
Nejdelší řeka: Pád
Počet obyvatel: 60 115 625 (2009)
Oficiální jazyk: Italština
Státní zřízení: republika 
Hlavní náboženství: katolické
Čas: SEČ
Měna: Euro (EUR)

Itálie je jedním z turisty nejnavštěvovanějších států světa. Turisty do Itálie lákají antické a středověké renesanční památky - Řím, Florencie, Benátky, Pisa. pláže, hory i venkov - nachází se tu nejvíce kulturních památek zapsaných na seznamu UNESCO. Dalšími lákadly Itálie jsou i lázně a různé filmové a hudební festivaly např. Benátky nebo Sanremo. V Itálii má největší podíl katolické obyvatelstvo, což je dáno historií a velký vliv má i samotný Vatikán a osobnost papeže (v současnosti němec Benedikt XVI.). Ostatní obyvatelé Itálie jsou většinou ateisté a jen malá část tvořená především přistěhovalci vyznává islám. Převažující národnost je italská, avšak někteří Italové pocházejí z jiného národa a mají jiný mateřský jazyk. Týká se to např. Sardů na Sardinii, hovořících sardsky, Rétorománců u východních hranic se Švýcarskem, hovořících rétorománsky nebo Němců na severu u hranic s Rakouskem, hovořících. Přistěhovalci, kteří přišli do Itálie pocházejí především z bývalých kolonií, Libye, Somálska, Etiopie a Albánie, ale i z Maroka. Itálie je vysoce rozvinutý průmyslově- zemědělský stát, nejrozvinutější v jižní Evropě. Uvnitř samotného státu je velký rozdíl mezi průmyslovým severem a zemědělským jihem, což zapříčiňuje i separatistické tendence na severu především v Lombardii (Milán). Převažuje zde export.