Důležité informace pro turisty cestující do Indie

Doklady a víza v Indii

Ke vstupu do Indie je potřeba cestovní pas ČR opatřený platným indickým vízem. Časová platnost cestovního pasu by měla být alespoň 6 měsíců ode dne vstupu do Indie. Pokud s cestujícím cestuje i nezletilé dítě, které nemá vlastní pas a je zapsáno v pase cestujícího, je nutno, aby indické vízum obsahovalo poznámku, že platí i pro dítě. 
Cestující starší 6 měsíců, kteří v 6 dnech před vstupem na území Indie navštívili nebo jen tranzitovali přes Afriku, Jižní Ameriku nebo Papuu Novou Guineu, musí předložit platné potvrzení o očkování proti žluté zimnici. Cestovateli, který nepředloží toto potvrzení (mezinárodní očkovací průkaz), hrozí bez výjimky až 6-denní karanténa.
Všichni občané ČR potřebují ke vstupu do Indie, k tranzitu a k vycestování z Indie platné indické vízum. 
Od 1.5. 2002 mohou občané ČR požádat o indická víza pouze na Velvyslanectví Indické republiky v Praze. Vyřízení žádosti trvá asi 7 dní. V žádném případě není možné obdržet indické vízum na hraničním přechodu na letišti v Dillí. Upozorňujeme na problémy se získáváním indických víz v Nepálu a na Srí Lance. Pokud plánujete cestu i po okolních státech, doporučujeme si vyřídit již v Praze 6-ti měsíční vízum pro více vstupů - multiple entry. 
Pokud občanovi ČR vízum během pobytu v Indii propadne, neodletí plánovaným spojem a bude finančně postižen. V případě úmyslného překročení pobytu o větší počet dnů hrozí vazební stíhání s možností až tříletého trestu odnětí svobody. 
Do některých oblastí v Indii je vstup cizincům zakázán. Je to například oblast kolem indo-pákistánské hranice, některé severovýchodní indické svazové státy, některé přírodní rezervace a vysokohorské oblasti. 

Celní předpisy v Indii

Beze cla lze do Indie dovézt věci osobní potřeby a dárky zahrnující: používané věci, fotoaparát či videokameru a maximálně pět filmů, notebook či kufříkový psací stroj, 2 páry brýlí, dalekohled, radiopřijímač či kazetový magnetofon apod., pokud jsou pro osobní potřebu cestujícího a budou z Indie vyvezeny; dále jiné předměty či dárky v úhrnné hodnotě maximálně 750 INR - v této sumě je zahrnuto maximálně 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 250 g tabáku a 1 litr alkoholických nápojů. Ostatní věci podléhají clu. 
Bez vývozního cla lze z Indie vyvézt všechny věci, jež byly do Indie cestujícím dovezeny jako věci osobní potřeby a dále veškeré nakoupené suvenýry. 
Zakázán je vývoz zvířecí kůže, slonoviny, loveckých trofejí, zlatých mincí, zlata a drahých kovů v jiné formě než klenoty (na vývoz zmíněného zboží lze získat vývozní povolení od příslušných indických orgánů). 
Rovněž je zakázán vývoz starožitností starších 100 let, rukopisů a dokumentů starších 75 let. 

Úroveň zdravotnictví v Indii

Lékařská péče v Indii je celkově na nízké úrovni a nemocnice odpovídající evropskému standardu lze nalézt jen v největších městech (Dillí, Mumbai, Kalkata apod.). Jako nezbytné se doporučuje uzavření cestovního zdravotního pojištění na dobu pobytu v Indii. 
Povinné očkování do Indie není nutné. Před odjezdem do Indie se však doporučuje očkování proti břišnímu tyfu, proti poliomyelitidě a virové hepatitidě typu A, při delším pobytu i proti typu B, popř. proti meningitidě a japonské encefalitidě. Každý by si měl zkontrolovat platnost očkování proti tetanu.
Značné je riziko nákazy malárií (kromě velkých měst a indických států Himáčalpradéš, Džammú a Kašmír, Sikkim). 
Velkým problémem cizinců jsou průjmová onemocnění. Zpravidla se jedná o tzv. cestovní průjem, jenž se dostavuje čtvrtý až pátý den po příjezdu do Indie. Pokud po 2-3 dnech neustane, je třeba vyhledat lékaře, neboť by se mohlo jednat o amébózu (včetně jaterního abscesu) nebo bacilární dyzentérii, častá je též lamblióza a na venkově cholera. 
V období od listopadu do května se zvláště v severní Indii (včetně Dillí a okolí) vyskytuje meningitida. 
Vážným problémem je v Indii vzteklina; vzhledem k značnému riziku nákazy se doporučuje chránit se před volně pobíhajícími psy.
V pohraničních oblastech sousedících s Tibetem a Nepálem existuje v době od srpna do listopadu riziko nákazy japonskou encefalitidou, ta se vyskytuje i na nejjižnějším cípu Indie v době od března do května. Místní obyvatelé jsou často nositeli různých tropických nemocí, jež jsou přenosné i na cizince (např. horečka dengue). Pobyt v terénu je spojen s nebezpečím uštknutí jedovatými hady. Značné je riziko nákazy HIV. 

Specifika Indie

  • Vzhledem k nebezpečí infekčního onemocnění se doporučuje pít zásadně nápoje z uzavřených lahví či krabic. Voda z řek, rybníků i veřejných vodovodů je kontaminována nebezpečnými látkami.
  • Doporučuje se vyvarovat se sladkostí prodávaných na ulici, veškeré ovoce a zeleninu pečlivě omývat, nepít nápoje s ledem.
  • Po bombových výbuších dne 29. října 2005 platí zvýšená bezpečnostní opatření a kontroly ve větších indických městech, především v Dillí. Vyhýbejte se proto místům s větší koncentrací osob, především tržištím a autobusovým a vlakovým nádražím. 
  • Pro Evropany je Indie relativně bezpečná země, větším problémem je pouze narůstající pouliční kriminalita a kapesní krádeže (především v levných hotelích, ve vlacích a při pouliční směně valut). 
  • V některých místech Indie (zejména Kašmír, severovýchodní státy a velká města před volbami) je zvýšené nebezpečí teroristických útoků. 
  • Doporučujeme vyšší ostražitost na místech větších shromáždění lidí jako jsou tržiště, vlaková nádraží, demonstrace, okolí mešit, vládních budov apod. 
  • Indie patří mezi země s nejznečištěnějším životním prostředím na světě - kontaminovány jsou potraviny i voda. Doporučuje se pít pouze vodu či jiné nápoje v plastikových lahvích či krabicích. 
  • Alkohol je v Indii k dostání pouze ve zvláštních k tomu účelu zřízených prodejnách nebo ve vybraných restauracích. 
  • Ve větších městech a mezinárodních hotelích lze používat platební karty, avšak pro cesty po menších městech doporučujeme dostatečnou zásobu hotovosti. 

Důležitá telefonní čísla 

Policie - 102 
Záchranná služba - 100 
Hasiči – 101 

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí