Důležité informace pro turisty cestující do Číny

Doklady a víza v Číně

Při vstupu na území ČLR je cizinec povinen předložit platný cestovní pas s platným vízem.
Na držitele všech druhů cestovních pasů ČR se vztahuje vízová povinnost. Žádost o udělení čínského víza se podává na Velvyslanectví ČLR v Praze. 
Formality při podání žádosti o vízum ČLR: (podmínky se mohou bez předchozího oznámení měnit, doporučujeme proto aktuálnost informací ověřit na Velvyslanectví ČLR v Praze) 
1. platný cestovní pas
2. vyplněná žádost o udělení víza a 1 fotografie 
3. doklady relevantní pro požadovaný druh víza 
4. v případě turistické cesty, prokázání dostatečných finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s pobytem.
Správní poplatek za udělení víza není hrazen v hotovosti, ale formou složení příslušné sumy na bankovní účet Velvyslanectví ČLR v Praze. 
Víza jsou většinou vyřizována za 5 pracovních dnů. Za příplatek je možno vízum získat dříve (za 1 – 3 dny). Po příjezdu do ČLR je možné většinu typů víz (včetně turistického L) prodloužit min. o 1 měsíc, je-li žádost doložena odůvodňujícími doklady a dostatkem finančních prostředků.
Při vstupu na území ČLR je cizinec povinen vyplnit příjezdovou kartu (Arrival Card), zdravotní dotazník (Health Declaration Form on Entry) a celní deklaraci.

Celní předpisy v Číně

V rámci neobchodního dovozu lze přivážet zboží pro osobní potřebu v rozumné míře.
Do ČLR je zakázáno dovážet:  krev a její deriváty, ovoce, rajčata, lilek, pepř , mrtvá zvířata a jejich části , zeminu, patogenní a jinak nebezpečné mikroorganismy a škůdce, živá zvířata (s výjimkou psů a koček), vejce, čerstvé mléko, tuky, oleje, sýry, smetanu, syrovátku , vajíčka a kukly bource morušového, geneticky modifikované organismy, odpady, narkotika, materiály všeho druhu, které by mohly mít negativní vliv na čínskou politiku, ekonomiku, kulturu nebo etiku.
Zvláštního povolení je třeba k dovozu následujících produktů: semena, tabákové listy, obilniny, luštěniny, živé, řezané a suché květiny, ořechy, sušená nakládaná a mražená zelenina , výrobky z bambusu, ratanu, vrby, slámy a dřeva.
Vyvážet z ČLR je zakázáno: zbraně, munici, výbušniny, radiovysílačky a jejich hlavní části, čínskou měnu v hotovosti a v cenných papírech, materiály všeho druhu, které by mohly mít negativní vliv na čínskou politiku, ekonomiku, kulturu nebo etiku, vzácné tiskoviny a předměty historické a kulturní hodnoty, vzácné živočichy a rostliny včetně semen, narkotika.
Za pašování (resp. výrobu) narkotik a vzácných živočichů nebo rostlin jsou ukládány velmi přísné tresty, v některých případech až trest smrti.
Podmínky pro dovoz psů a koček : Každý cestující může přivézt pouze jednoho psa (kočku). Musí doložit platné potvrzení o očkování proti vzteklině a mezinárodní zdravotní průkaz zvířete vydaný v zemi původu. Na dovezené zvíře je uplatňována 30 denní karanténa na určeném místě. 
Každý cestující smí na palubě letadla převážet nejvýše dvě lahve s tekutinami jako jsou uhličitany sycené limonády, minerální vody, čaj, mléko, jogurty nebo ovocné šťávy. Obsah žádné z těchto lahví nesmí být větší než 500 ml. Před nástupem do letadla podléhají lahve kontrole (tzn. ve většině případů otevření). Toto opatření se týká i tekutých léků. Veškeré tekutiny, jejichž obsah uvedený limit přesahuje, musí být přepravovány v zavazadlovém prostoru letadla. Cestující nesmí převážet na palubě letadla žádné alkoholické nápoje (v lahvích ani v kovových obalech). Alkoholické nápoje mohou být převáženy pouze v zavazadlovém prostoru letadla. Toto opatření se nevztahuje na alkoholické nápoje zakoupené v bezcelních obchodech letiště, které budou obchodem speciálně zabalené. V případě porušení výše uvedených pravidel jsou nápoje bez náhrady zabaveny.

Úroveň zdravotnictví v Číně

Cizinci jsou obvykle nuceni hradit náklady za ošetření a jinou lékařskou péči v ČLR v hotovosti. Jsou-li pojištěni, mohou následně uplatnit nárok u své pojišťovny. Většina zdravotnických zařízení vyžaduje před hospitalizací nebo ošetřením zaplacení zálohy do výše přepokládaných nákladů. Jsou známé i případy odmítnutí poskytnutí ošetření z důvodu nedostatečné výše finančních prostředků. Doporučujeme uzavření kvalitního cestovního zdravotního pojištění kryjícího nejen náklady na lékařskou péči a hospitalizaci, ale i případnou repatriaci. Kromě toho je stejně důležité mít k dispozici dostatečnou hotovost či krytou mezinárodní platební kartu, pokud by garance pojišťovny nebyla shledána dostatečnou. Ve zdravotnických zařízeních určených pro léčbu cizinců jsou náklady za ošetření obvykle výrazně vyšší než v ČR. Povinné očkování není.
V ČLR se rychle zvyšuje počet případů nakažení virem HIV. Častěji se vyskytuje hepatitis A i B a TBC, meningitida a na jihu země navíc malárie. Potřeba očkování závisí na délce a místě pobytu a doporučujeme v každém případě poradit se před cestou v této záležitosti s příslušnými lékařskými odborníky v ČR.

Specifika Číny

  • Cizinci nemají povoleno navštěvovat tzv. uzavřené oblasti. Seznam uzavřených oblastí však není veřejnosti přístupný. Do uzavřených oblastí lze cestovat pouze se zvláštním povolením, o které je třeba požádat na místním oddělení policie Public Security Bureau.
  • Uvolnění politické a společenské situace v posledních letech přináší nárůst kriminality a prostituce. Nejčastější formou trestné činnosti vůči cizím státním příslušníkům jsou krádeže osobních dokladů, finančních prostředků a jiných cenných předmětů. Bezpečnostní situace se postupně spíše zhoršuje. 
  • Cizinci, kteří cestují do Tibetu bez povolení, mohou být zadrženi místními orgány a vyhoštěni ze země. 
  • Organizátoři vysokohorských expedic musí požádat o povolení k výstupu na China Mountaineering Association. 
  • Zhoršení bezpečnostní situace se týká i města Šanghaje. Za poslední období je Generálními konzuláty EU v Šanghaji registrován zvýšený počet případů obtěžování, okradení, podvodného či jinak nezákonného jednání vůči občanům EU. 
  • Na místě je zvýšená pozornost především při návštěvě nočních podniků - kluby, bary - a jejich okolí, stejně jako je žádoucí vyhnout se různým nestandardním situacím v pozdních nočních hodinách. 

Důležitá telefonní čísla

Policie - 110 
Záchranná služba - 120 
Požárníci - 119 
zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí