Památky v Chorvatsku

Gradac

Gradac je malebná obec s cca 1.200 obyv. a zároveň oblíbené letovisko v jižní části Makarské riviéry. Leží rozložen na úpatí horského pásma Rilić, 40 km jihovýchodně od Makarské a 13 km severozápadně od přístavu Ploče, při magistrále. Má velmi bohatou vegetaci. Pěstování vinné révy, olivovníků, rybolov. Kromě relaxu na pláži lze v Gradacu navštívit množství památek - nepatrné zbytky římských staveb (na lokalitě Crkvine), pozůstatky opevnění proti Turkům (věž ze 17. stol.) - nad magistrálou. Nedaleko je hřbitov se starým, částečně dochovaným barokním kostelem. Za 2. světové války vypálili okupanti 95% domů obce. Gradac má krásné, dlouhé a dosti široké oblázkové pláže s pozvolným vstupem do vody, které se táhnou podél celé. Pláže jsou částečně stíněné vegetací. Nejznámější z nich je pláž Gornja vala na jižním okraji obce, která se pokládá za jednu z nejpěknějších na Jadranu (jižně od přístaviště). Sportovním nadšencům Gradac nabízí dobré podmínky pro vodní sporty, tenis, stolní tenis. Bohatý noční život, diskotéky nebo tradiční lidové slavnosti: Gradacká turistická noc v červenci, oslavy sv. Michala (Sveti Mihovil) 29. září.

Plitvická jezera

Patří mezi nejznámější národní park Chorvatska. Mimo to je zařazen mezi seznam světového dědictví UNESCO.Plitvická jezera jsou tvořena soustavou 16 jezer o rozloze 19,5 ha propojenými říčky s jejich kaskády a vodopády (asi 90 vodopádů). Vše je propojené cestičkami a dřevěnými chodníčky. Park si můžete prohlédnout i z vláčku nebo si vybrat projížďky na loďkách. Plitvická jezera jsou umístěná v nádherné přírodě. Jezera jsou obklopena svahy a kopci porostlými smrkovým lesem. V celém parku najdete spoustu zajímavých rostlin a živočichů. Pozornost patří především vlkům a hnědým medvědům. Ale potkáte tu také divoká prasata, vysokou, zajíce, lišky, lasičky, kuny rysy nebo ledňáčky či čápy.

Medžugorje

Místo ležící v západní Hercegovině je největší z pěti vesnic rozlehlé římskokatolické farnosti (Medžugorje, Bijakovići, Vionica, Miletina a Šurmanci)a  v poslední době se stalo jedním z nejznámějších a nejnavštěvovanějších poutních míst v katolickém světě. Název Medžugorje je slovanského původu a označuje území mezi dvěma horami v nadmořské výšce od 200 m s mírným středozemním podnebím, které poskytuje ideální podmínky pro pěstování vinné révy, tabáku a ovoce. Medžugorská farnost, založená roku 1892, byla svěřena k ochraně sv. Jakubovi, patronu poutníků. O 5 let později byl v Medžugorji dostavěn farní kostel, na svou dobu dostatečně prostorný i krásný. Byl však vybudován na nepevném základě a začal se bortit. Proto se již po 1. svět. válce objevily první návrhy na stavbu kostela nového, který pak byl dokončen a vysvěcen až po 50 letech, 19.1.1969.
Do začátku 80. let nový kostel nepoutal pozornost ani lidí z nejbližšího okolí, od r. 1981 je však místem, na kterém se shromažďují miliony poutníků z celého světa. Lidé začali přicházet, aby se osobně přesvědčili, co se v Medžugorji děje. Očekávají zde poselství o potřebě víry, modlitby, obrácení, postu jako o podmínkách míru a záchrany světa. Kostel i prostor kolem něho je od počátku zjevení postupně upravován. Zbytky starého kostela jsou dochovány v parku na kruhovém objezdu vlevo od svatyně. 
Dění v Medžugorji je v současném světě ojedinělé. Za posledních 20 let přilákalo více než 20 milionů poutníků ze všech kontinentů, kteří zde nalezli pokoj, lidskost, spojení s Bohem a stali se svědky pravdy, lásky a míru.